Innenriks

Lærer Malkenes tatt inn i varmen, men fikk ingen gratulasjon av skoledirektør Søgnen

SKOLE: Mens skolebyråd Inga Marte Thorkildsen gratulerte lærer Simon Malkenes med Fritt Ords Honnørpris og kalte innsatsen hans «forbilledlig» fra Oslo Rådhus' talerstol, har skoledirektør Astrid Søgnen valgt å forholde seg taus.

Det var på slutten av sitt innlegg under dagens konferanse om ytringskultur i Osloskolen i Oslo rådhus, at byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, benyttet anledningen til å gjøre stas på den frittalende Oslo-læreren:

– Jeg vil også gratulere lærer Simon Malkenes med Fritt Ords Honnørpris som vi nettopp fikk vite at du får. Fordi jeg mener at uansett hva man måtte mene om Haiku-diktet og det som skjedde på Dagsnytt 18, så har innsatsen som du har lagt ned over år vært forbilledlig.

– Og jeg håper jo at mange lar seg inspirere av det. Enten de belyser problemer med hjertet på venstre eller høyre side, sa skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, da hun åpnet konferansen hun selv har tatt initiativ til i kjølvannet av den såkalte Malkenes-saken.

Da skoledirektør Astrid Søgnen en stund senere entret podiet for å snakke under tittelen «trygt å lære – trygt å ytre seg», vanket det ingen tilsvarende godord.

Hovedpersonen selv, Simon Malkenes, bekrefter overfor Dagsavisen at han heller ikke senere på dagen eller i kveld har mottatt noen gratulasjon fra sin øverste sjef; skoledirektør Astrid Søgnen.

Derimot har det haglet med gratulasjoner og godord fra annet hold:

– Dette føles som en utrolig stor ære. Jeg er rørt og takknemlig og hadde aldri ventet noe sånt. Dette føles som en stor anerkjennelse både av det å ha vært en offentlig debattant og av en del av det jeg har forsøkt å belyse, sier Simon Malkenes til Dagsavisen.

Les også: Inga Marte Thorkildsen satte skoledirektøren på plass: – Jeg har gitt henne klar beskjed

– Tar mannen, ikke ballen

Tidligere på dagen ga han konferansedeltakerne en «forelesning» i hvordan systemkritikeren blir problemet når innholdet i kritikken kjennes ubehagelig. Han snakket også om hvilke mekanismer som oppstår når noen ytrer seg systemkritisk.

Deretter trakk han linjer fra vitenskapsfilosofi og litteratur til betydningen av systemkritikk i et moderne demokrati.

I sin begrunnelse for å tildele Oslo-læreren Fitt Ords Honnør, sier styreleder Grete Brochmann:

– Gjennom aktiv deltakelse i offentligheten de siste årene fremstår han som en av de tydeligste og skarpeste stemmene i debatter om utviklingstrekk i norsk skole. Malkenes har flere ganger tematisert vilkårene for kritiske ytringer og debatter i skolen, uttaler Brochmann.

Ifølge stiftelsen har Malkenes’ systemkritiske anslag, og de mange positive og negative reaksjonene som er kommet i kjølvannet av dette, skapt en omfattende diskusjon de siste månedene.

«I politiske miljøer og i skolesektoren selv diskuteres det nå som aldri før hvordan både formelle lov- og regelverk og uformelle ledelses- og ytringskulturer hindrer fri og kritisk diskusjon i norsk skole.» heter det i Fritt ords begrunnelse.

Det vises videre til et opprop i Dagsavisen fredag 11. mai der 363 lærere i Osloskolen skriver at lærere må kunne peke på negative sider av skolesystemet uten frykt for represalier.

«Gjentatte beskrivelser av en ‘fryktkultur’ der ansatte ikke tør å ytre seg fordi de er redde for å skade skolens omdømme, blir etter dette vanskeligere å avfeie som noe man ‘ikke kjenner seg igjen i’» skriver Fritt Ord.

Ifølge stiftelsen har Malkenes løftet fram negative følger av fritt skolevalg og finansieringsordninger, og på den måten bidratt til å rette søkelyset mot hvor vanskelig det er å ytre seg fritt og kritisk om problematiske sider ved skolepolitikk og skoleledelse.

Les også: Simon Malkenes sykmeldt: – Det ble helt blankt i hodet! (DA+)

– Kan ikke bagatelliseres

Malkenes-saken er også den direkte foranledningen til at byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, inviterte til mandagens konferanse.

– I dagens Osloskole er det mange som opplever at klimaet for debatt og kritisk tenkning er for dårlig. Det må vi erkjenne for å komme videre. Byrådet gikk til valg på å gjennomføre en tillitsreform i Oslo kommune. Skolen er intet unntak. Det jobbes på alle nivåer nå for å endre måten kommunen styres og ledes på, sa Thorkildsen.

Les også: – Skolelederne i Oslo må forstå hvorfor vi har ytringsfrihet

Deretter viste hun til at det krever en ny form for kompetanse for å lykkes i dette arbeidet, samtidig som det må være lov å gjøre feil.

– Vi skal endre strukturer som kan hemme ytringsfriheten, fordi hensynet til økonomien settes foran hensynet til åpenhet og debatt. Derfor skal vi endre stykkprisfinansieringen, og vi skal sette ned et utvalg som skal drøfte alternativer til karakterbasert skolevalg. Vi gir større tillit til skolene og deres faglige skjønn. Derfor har vi gjort osloprøvene og de skriftlige halvtårsvurderingene frivillige. Sist, men ikke minst: Vi har gitt etaten i oppdrag å endre på måten den leder og styrer skolene på. Vi skal over fra kontroll til skoleutvikling, fra konkurranse basert på kvantitative mål, til større vekt på samarbeid om utfordringer som ikke alltid lar seg måle ved hjelp av tall, understreket skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Hun sa deretter at mange skoledere i Oslo bygger tillit hver eneste dag, og at mange lærere opplever ytringsklimaet som godt.

– Samtidig har det lenge vært ytret misnøye med hvordan kritiske stemmer blir tatt imot, enten det gjelder forhold på enkeltskoler eller i etaten. Det kan vi ikke bagatellisere bort ved å si at mye fungerer bra. Vi må ta imot kritikken med nysgjerrighet, ydmykhet og vilje til forandring, fastslår Inga Marte Thorkildsen, som vil videreføre arbeidet fra dagens konferanse.

Les også: Rødt krever høring om ytringsfrihet i osloskolen etter Malkenes-saken

Mer fra Dagsavisen