Innenriks

Psykolog Raundalen: «Fy faen så fattige vi blir!»

Barnepsykolog Magne Raundalen vil ikke høre snakk om at Norge ikke har råd til å ha flere ansatte i barnehagene. – Barnehageopprøret handler om uansvarlig barneomsorg.

På søndag skrev den kjente barnepsykologen Magne Raundalen et harmdirrende innlegg på Facebook som er delt flere tusen ganger.

Søndagens tekst kom med en advarsel:

«Jeg advarer fra start, denne søndagsprekenen kommer til å inneholde bannord. Ja det vil si ett, men gjentatt to ganger.»

Raundalen startet innlegget med å skrive om alle kranene han ser overalt i «Gamle Norig». Og om alle omkjøringene han møter fordi en ny tunnel eller vei skal bli ferdig «sommeren 2019-2020-2023». Og om alle milliardbyggene som reiser seg i Bjørvika.

«Samme hvor jeg går, samme hvilken by, samme hvilken riksvei: Vi bygger nasjonens framtid. Og for ett land. Og jeg sier til meg selv. Faen ta, hvor rike vi er!»

Så skriver han om barnehageopprøret, om de barnehageansatte og foreldrene som stilte seg opp foran Stortinget for å snakke til politikerne. De mener bemanningen i norske barnehager er uforsvarlig lav og at regjeringens foreslåtte bemanningsnorm, som skal lovfestes, ikke vil bedre situasjonen i særlig grad. Mer enn 27.000 foreldre har skrevet under på et opprop til stortingspolitikerne der de gir sin støtte til hundrevis av barnehageansatte som har skrevet om sin hverdag og at de er altfor få voksne til å ta seg av barna.

Les om barnehageopprøret: Vil vekke foreldre gjennom stor Facebook-aksjon

– Vi har aldri hatt så opplyste foreldre som vi har i dag. De vet mer om barns utvikling enn hva noen annen foreldregenerasjon har gjort. Vi tåler ikke kunnskapsmangel på Stortinget, sier Raundalen til Dagsavisen.

I Facebook-innlegget skriver han:

«Det handler om bemanningsnormens minimum, alle de skjøre ettåringene i barnehagene våre, om bristen på kvalitet, T-I-D, om 365 historier om uansvarlig barneomsorg i humanismens høyborg, eller juvelen i norsk etterkrigspolitikk som jeg en gang kalte den. Og jeg tenker: Fy faen så fattige vi blir!»

Les også: Lærer Malkenes tatt inn i varmen, men fikk ingen gratulasjon av skoledirektør Søgnen

– Lytt til de barnehageansatte! 

Til Dagsavisen utdyper Raundalen hvorfor han er så engasjert i barnehagesaken.

– Gjennom 40 år som barnepsykolog har de barnehageansatte og helsesøstrene vært mine folk. Det er ingen faggrupper jeg har snakket mer med. De er skolerte og har for lengst kommet forbi den allmenne oppfatning om at det går bra med barna bare man gir dem kjærlighet. Det er selvsagt grunnleggende å være glad i barna, men ingenting kommer av seg selv. Jeg har tidligere sagt: Barnehager burde hete kommunale avdelinger for hjernebygging.

På Facebook skriver han om barnehjernen som blir bygget av erfaringer og de skjøre og viltvoksende koblingene.

«De kan gå alle veier. De kan ende i et senter for fortvilelse, tristhet og programmert passivitet dersom ingen er der når de små trenger dem mest.»

Til Dagsavisen sier han:

– De barnehageansatte skjønner umiddelbart at det ikke går an å ha så lav bemanning som i dag. I dag går 80 prosent av alle landets ettåringer i barnehage. Tallet har vakt internasjonal oppsikt. De ansatte vet hva som skjer med barna når det ikke er noen der når de har det som verst. Det er mye viktigere enn det de utenfor barnehagene aner, og de ansatte har fått en høyere smertegrense for å komme til kort.

Raundalen mener de ansatte må bli hørt.

– Hvis ikke politikerne skjønner bekymringsmeldingen fra ekspertene, da stryker de på eksamen. Det dramatiske er at eksamen handler om barnas beste.

Barnepsykologen har kjempet for at minst halvparten av de ansatte i barnehagene må være skolerte – og at det må være nok folk på jobb. Han har også vært opptatt av at barna må få nok areal å boltre seg på.

– Jeg skrev om areal i barnehagene på 1970-tallet og sammenlignet arealet med de nordiske normene for dyrehager. Jordrottene skulle ha flere kvadratmeter enn det barna i barnehagene fikk.

Les også: – Mange foreldre krysser fingrene og håper det går bra

– Ikke ansvarlig politikk 

Det er lite som tyder på at stortingspolitikerne og regjeringen vil endre den foreslåtte bemanningsnormen til å gjelde hele dagen, slik blant andre Utdanningsforbundet, barnehageansatte og foreldre krever. Begrunnelsen er at det blir for dyrt.

Raundalen kjøper ikke det argumentet.

– For seks år siden bestemte jeg meg for at jeg skulle nevne den amerikanske økonomen og nobelprisvinneren James Heckman i alle mine foredrag. Heckmans hovedpoeng er at det mest lønnsomme vi kan gjøre er å investere i barnas kognitive og emosjonelle utvikling. Lav bemanning i barnehagene handler ikke om å spare, det handler om å skjære ned på den mest lønnsomme investeringen vi kan gjøre. Det burde en høyrestyrt regjering ta til seg.

Barnepsykologen mener politikerne må forstå hvor viktige barnehagene er i det moderne Norge.

– I dag er omsorgskjeden for den oppvoksende slekt delt mellom familie og stat. Det er kjempeviktig at politikere ikke begynner å tenke at det blir for dyrt å investere i barn, sier Raundalen og legger til:

– Jeg har ikke noe imot at det bygges et dyrt bibliotek i Bjørvika eller andre dyre bygg. Jeg brukte det som eksempler på investeringer som ikke blir sett på som for dyrt. Det er ikke ansvarlig politikk å la bemanningen i barnehagene gå over grensen til det uforsvarlige.

Les også: – Det er nok mange som ikke tør å ytre seg fordi de er redd for å bli kalt inn på teppet

– Jeg hadde en drøm ...

Raundalen vil ikke gi noe tall på hvor mange voksne barna bør ha rundt seg i en barnehage.

– Jeg våger meg ikke inn på det, men når vi har en kvalifisert ekspertise som er desperat, da ville jeg lyttet til dem.

Han avsluttet søndagens Facebook-innlegg med en oppfordring til alle landets besteforeldre og oldeforeldre:

«Jeg hadde en drøm, at vi hadde samlet oss på nytt foran Stortinget, denne gangen alle bestefedre, jeg var der midt i flokken, med stokken til støtte for mine 77 år gamle knirkende hofter, noen med rullator, noen med drakten fra Birkebeineren, noen med skjegg til beltestedet, og vi ropte: Ta godt vare på barnebarna våre i barnehagen! Noen ropte oldebarna. Men vi bante ikke foran Stortinget, selv om vi burde! God søndag!»

Les også: Jared Kushner i Jerusalem: – Vi står sammen med Israel fordi vi tror på menneskerettighetene

Mer fra Dagsavisen