Innenriks

– Jeg har gitt henne klar beskjed

Det koker i Osloskolen. I et nytt opprop krever 363 lærere ved skoler over hele byen at byråden rydder opp i en ledelseskultur som sprer frykt og usikkerhet. Nå tar Inga Marte Thorkildsen grep.

Oslos skoledirektør Astrid Søgnen settes dermed under et knallhardt press etter at debatten om fryktkultur og manglende ytringsfrihet har rast siden begynnelsen av mars.

– Vi skal reelt endre måten skolen styres på fra toppen. Det betyr at vi må gå over fra kontroll til skoleutvikling og samarbeid. Da må styringsprinsippene i Utdanningsetaten fornyes slik at de er i samsvar med våre forventninger om tillit og åpenhet, sier en krystallklar skolebyråd til Dagsavisen.

Les også: Lærere har plikt til å varsle

Usunn ledelseskultur

At Oslos skoledirektør for to uker siden overfor VG forsikret at undersøkelsene i personalsaken mot lektor Simon Malkenes var avsluttet, har ikke roet gemyttene.

I flere debattinnlegg både i Dagsavisen og Aftenposten samt i kommentarfelt på Facebook og Twitter, har lærere og andre gitt sin fulle støtte til Simon Malkenes. Samtidig er det blitt påpekt at Osloskolen har en usunn ledelseskultur som har fått utvikle seg over år.

I et innlegg i dagens Dagsavisen, underskrevet av 363 lærere ved en rekke grunnskoler og videregående skoler rundt om i Oslo, vises det til beskrivelser av en fryktkultur der mange ansatte ikke tør å ytre seg – både fordi det kan skade skolens omdømme og fordi man frykter represalier fra skoleledelsen eller Utdanningsetaten. Den samme kulturen har også ført til at meldinger om vold og trusler i skolen underrapporteres, ifølge hovedverneombud Einar Osnes.

«Vi kan ikke stå inne for et slikt skolesystem, og forventer at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen rydder opp», skriver lærerne i det som til nå er det største læreroppropet mot ledelseskulturen i Norges største kommunale etat.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– En realitet

– Jeg forventer at etaten tar inn over seg kritikken som har kommet fra veldig mange hold. Det er en realitet at veldig mange opplever at det er et vanskelig ytringsklima i Osloskolen. Da må også etaten se kritisk gjennom hvordan de styrer skolen og være ydmyke i møte med kritikken. Det forventer jeg, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

– Både i avisinnlegg og sosiale medier pekes det på at Utdanningsetaten står for en ledelseskultur som sprer usikkerhet og frykt. Kan du leve med det?

– Ingen kan leve med en sånn beskrivelse, selv om jeg ikke tror etaten vil være enig i den, sier Thorkildsen.

– Har du tillit til skoledirektør Astrid Søgnen?

– Ja, jeg har tillit til at etaten nå gjør det den kan for å sikre et godt ytringsklima i skolen så det ikke hersker noen usikkerhet blant lærere om dette.

– Jeg har gitt henne klar beskjed om hva jeg forventer og legger til grunn at det skjer endringer som merkes på grasrota.

Les også: Krever høring om ytringsfrihet i Osloskolen

Trykkoker

Byråden fremholder samtidig at bildet ikke er svart-hvitt.

– I rettferdighetens navn er det også utrolig mange ledere som er opptatt av at ansatte skal få ytre seg, og vi skal heie fram skoleledere som tar dette på alvor, sier Thorkildsen.

Hun mener det kan virke som lokket er tatt av en trykkoker:

– Først var det lærerne på Ulsrud, så kom Nydalen og Foss, og nå dette. Jeg er glad vi har tatt initiativ til en konferanse om ytringskultur i Osloskolen førstkommende mandag. Dette viser jo behovet.

– Målet er å enes om noen felles prinsipper for hvordan vi vil at åpenhet og ytringsfrihet skal praktiseres i Osloskolen, sier Thorkildsen.

Lærerne bak dagens innlegg vektlegger at alle må ha en trygghet for at kritikkverdige forhold ikke skyves under teppet.

«Foreldre, barn og unge skal være trygge på at vi lærere er tro mot vårt samfunnsmandat og vår profesjonsetiske plattform» skriver de.

STORM: Lærer Somon Malkenes har skapt debattstorm etter sin opptreden på Dagsnytt 18. mandag 5. mars.SKJERDUMP/NRK

Lærer Simon Malkenes har skapt debattstorm etter sin opptreden på Dagsnytt 18. mandag 5. mars. Foto: Skjermdump fra NRK

Det er et syn skolebyråden deler:

– Det jeg hører er at det kan eksistere et misforstått syn der ledere forventer lojalitet til seg selv på bekostning av innbyggerne. Det er veldig alvorlig.

– Vår nordiske modell er bygd på tillit og solidaritet. Vi er alle avhengig av at den fungerer og at vi ikke dekker over mangler, understreker Inga Marte Thorkildsen.

En rekke representanter for elever, lærere, foreldre, forskning og andre, skal bidra under mandagens konferanse der ytringsfrihet versus elevenes personvern, erfaringer med systemkritikk og elevstemmen i en ytringskultur, er noen av temaene på programmet.

Les også: Utelukker ikke større tilsyn i Osloskolen

Ulønnsomt

Ifølge skolebyråden er etaten allerede i gang med å gjøre dagens kvantitative måleindikatorer for skolen mer tilpasset en tillitsbasert styringsmodell.

– Dette forventer jeg at blir gjennomført raskt. I tillegg skal det gjøres endringer i ressursfordelingsmodellen slik at det ikke skal være økonomisk ulønnsomt å være ærlig om hvilke problemer og utfordringer skolen har, forsikrer Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Les også: Sterk vekst i trusler og vold mot lærere

Ikke overrasket over debatt

Skoledirektør Astrid Søgnen ønsker ikke å kommentere byrådens uttalelser om sine forventninger til henne.

– Hva tenker du om at flere hundre lærere tyr til opprop og leserinnlegg fordi de føler ytringsfriheten sin truet i Osloskolen? 

– Jeg syns det er leit at de føler det slik, samtidig som jeg er glad for at de bruker ytringsfriheten til å si ifra. Det er over 15.000 ansatte i Osloskolen. Mitt inntrykk er at de aller fleste har et godt og levende ytringsklima i sitt daglige lærerarbeid til elevenes beste. Er det ikke slik, må vi gjøre noe med det. Derfor tar vi og rektorene signalene fra disse lærerne og andre på største alvor. Ingen må være i tvil om at de har ytringsfrihet, og temaet bør trolig tas opp enda hyppigere og i flere sammenhenger. Vi har iverksatt et arbeid, som har til hensikt å videreutvikle en god ytringskultur, som også omfatter sosiale medier. Byråden er informert om planer og tiltak. Vi samarbeider med organisasjonene og begge parter er enig om at det er viktig å stimulere til gode prosesser lokalt, hvor ytringsklima er tema. Forståelsen av de nye reglene om elevenes læringsmiljø vil inngå. Neste uke avholder også byrådsavdelingen et seminar, hvor vi sikkert får innspill til hvordan vi bedre kan sikre en god ytringskultur i alle deler av virksomheten.

– Er du overrasket over engasjementet Malkenes-saken har skapt?

– Saken kom etter hvert til å handle mest om ytringsfrihet, så derfor er jeg ikke overrasket over engasjementet. Ytringsfrihet er et grunnleggende og viktig prinsipp i vårt samfunn, og et tema som engasjerer. Debatten har bidratt til kunnskap og bevisstgjøring om nytt regelverk, §9A-5.

Les også:  Foreldre og barnehageansatte: Det er nok mange som ikke tør å ytre seg fordi de er redd for å bli kalt inn på teppet

Bakgrunn

* Bakgrunnen for saken er at lærer Simon Malkenes (44) beskrev en urolig skoletime på Ulsrud videregående i NRKs Dagsnytt 18 mandag 5. mars ved å lese anonymiserte elevers forstyrrende oppførsel i en skoletime.

* Skolens ledelse mente elevene var krenket og startet forundersøkelser for en personalsak med utgangspunkt i Opplæringnsloven § 9 A-5 om skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt på skolen krenker en elev.

* Debatten eksploderte. Flere mente saken var et eksempel på knebling og manglende ytringsfrihet for lærere som ønsker å sette søkelys på kritikkverdige forhold i skolen som ikke er til elevenes beste.

Mer fra Dagsavisen