Innenriks

– Det er nok mange som ikke tør å ytre seg fordi de er redd for å bli kalt inn på teppet

Foreldre og barnehageansatte mener bydeler, kommuner og barnehageledere forsøker å kneble ytringsfriheten.

– Jeg ble kalt inn til et møte med min leder og fikk beskjed om at jeg måtte passe på oppførselen min i sosiale medier.

En barnehagelærer på Østlandet ga uttrykk for at hun støttet det pågående barnehageopprøret på Facebook. Hun forteller at hun delte kritiske saker som ble skrevet om bemanningen i norske barnehager og at hun også la til generelle kommentarer om hvordan hun opplever situasjonen.

– Jeg har ikke vært illojal mot barnehagen jeg jobber i, og jeg har heller ikke brutt taushetsplikten. Jeg opplevde tilbakemeldingen som en ren trussel.

De siste månedene har 350 barnehageansatte delt historier om hverdagen i norske barnehager gjennom kampanjen #uforsvarlig. Den ble startet av Facebook-gruppa «Barnehageopprøret», som administreres av ansatte i norske barnehager. I dag skal initiativtakerne bak opprøret overrekke historiene til politikerne på Stortinget.

Stortingspolitikerne vil også motta over 27.000 underskrifter fra foreldre som har skrevet under på et opprop som Facebook-gruppa «Foreldreopprøret 2018» har startet. Målet med begge kampanjene er å få politikerne på Stortinget til å endre regjeringens foreslåtte bemanningsnorm som nå skal lovfestes (se fakta etter saken). De krever blant annet at minimumsbemanningen som det legges opp til i normen må gjelde hele dagen.

Les også: Vil vekke foreldre gjennom stor Facebook-aksjon

– Ansatte gir opp

Barnehagelæreren som fikk beskjed om å passe seg for hva hun skrev på Facebook, forteller at hun har regnet ut at det kun er snakk om en snau time i løpet av dagen at barna har alle de ansatte rundt seg. I avdelingen hun jobber i er det bare én ansatt på jobb om morgenen. Hun har flere ganger opplevd at denne ene personen må ta seg av opp til 12 barn, de fleste ettåringer, den første timen. Hun forteller også at barn har skadet seg fordi de ikke har vært nok folk på jobb.

– Ledelsen skyver ansvaret over på oss på gulvet og sier det handler om organisering.

Hun er så frustrert over bemanningssituasjonen at hun vurderer å slutte.

– Jeg vil se hva som kommer ut av bemanningsnormen før jeg eventuelt slutter. Det har vært voldsom gjennomtrekk av folk hos oss. Folk gir opp. Det gjør ikke situasjonen bedre for barna, men man må ta hensyn til seg selv.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mange henvendelser

Barnehagelæreren er ikke alene om å ha opplevd at ledelsen ikke liker at de ansatte engasjerer seg i opprøret. Mari Sletten er mor til barn i barnehage og har engasjert seg sterkt i Facebook-gruppa «Foreldreopprøret 2018». Initiativtakerne bak foreldreopprøret ønsket å spre budskapet i kampanjen ut i barnehagene og har laget plakater der de skriver kort hva opprøret går ut på. På plakaten er det også en lenke til underskriftskampanjen. Sletten forteller at hun er blitt kontaktet av mange foreldre og ansatte som forteller at bydeler, kommuner og barnehagekjeder truer med sanksjoner hvis de henger opp plakaten.

– De sier at barnehagen ikke skal være en politisk arena. Men vi er ikke en politisk bevegelse, vi er ikke en del av noe parti. Vi er brukere av barnehagene, og vi ønsket å gi ut informasjon til alle foreldre. Jeg mener dette er en knebling av ytringsfriheten, sier Sletten.

I et innlegg på debattsidene Nye meninger på Dagsavisens nettside skriver hun at hun har grått i vemmelse og frustrasjon over at foreldre og ansatte «sensureres».

– Vi ønsker bare å si høyt ifra om hvor viktig det er at bemanningen blir bedre enn den er i dag. I dag er det sånn at ansatte er alene på jobb om morgenen og på ettermiddagene. I tillegg er det vikarstopp i en rekke kommuner. Det er barna og de ansatte som betaler prisen. Da må foreldre få lov til å reise seg og si ifra om at rammene må endres, sier Sletten.

Les også: – Mange foreldre krysser fingrene og håper det går bra

Provosert av bydelen

Kristin Grimsvang jobber i barnehage og er nestleder i Utdanningsforbundet i bydel Østensjø i Oslo.

– Bydelsadministrasjonen ga beskjed til barnehagestyrerne at ansatte og foreldre ikke får lov å henge opp noe som har med barnehageopprøret. Da ble jeg provosert, sier Grimsvang.

– Vi ba om en redegjørelse og fikk til svar at barnehagen skal være en politisk uavhengig aktør. Jeg mener dette opprøret ikke har noe med å være politisk uavhengig å gjøre. Opprøret er ikke knyttet til noe parti.

Grimsvang forteller at hun selv har valgt å henge opp plakaten der hun jobber. Hun mener det må tas et oppgjør med det hun opplever som en taushetskultur i sektoren.

– Det er nok mange som ikke tør å ytre seg fordi de er redd for å bli kalt inn på teppet. I dag handler alt om omdømme. Mange opplever at ingenting gjøres om man melder fra om bemanningsproblemene oppover i systemet. Det er noe av grunnen til at jeg har engasjert meg i Utdanningsforbundet.

Tove Stien, bydelsdirektør i bydel Østensjø, sier de støtter at folk lager aksjoner.

– Men vi kan ikke bruke barnehagene som en distribusjonskanal for politiske meninger. Dette er en meningsytring i en pågående politisk debatt, og da må de dele informasjonen på en annen måte, sier hun.

Innlegg: Foreldre - forén dere! Barna trenger oss nå.

– Ikke overrasket

– Jeg er absolutt ikke overrasket. Det som kommer fram i denne saken er som forventet, sier Rødt-politiker Eivor Evenrud.

Hun er barnehagelærer og sitter i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune.

– Jeg vet at ansatte mange steder har signert kontrakter der det står at man ikke kan omtale noe som helst. Det å være kritisk blir gjort om til å være negativ og illojal. Jeg mener det er helt feil å legge ned forbud mot å henge opp informasjon om barnehageopprøret i barnehagene. De som står bak har ikke en politisk agenda, deres agenda handler utelukkende om å heve standarden i barnehagen.

Evenrud forteller at hun har fått mange henvendelser fra barnehageansatte den siste tida.

– De forteller at de har fått beskjed om at de ikke skal blande seg borti barnehageopprøret. Dette er noe barnehageledere absolutt ikke skal holde på med, sier hun og legger til:

– Det er det samme som rører seg i barnehagesektoren som det som har kommet fram i Malkenes-saken.

Les også:  – Normen må gjelde hele dagen

Bemanningsnorm i barnehagene

* Regjeringen foreslår at det lovfestes et krav om minimum én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre år. Normen skal gjelde fra 1. august. I tillegg skjerpes pedagognormen. Saken skal behandles i Stortinget i slutten av mai.

* I regjeringens forslag stilles ingen krav om at bemanningsnormen skal gjelde hele dagen, som har vært et krav fra Utdannings­forbundet.

Nyeste fra Dagsavisen.no: