Innenriks

Klinikkleder: Styrk psykiatritilbudet

– Noen av pasientene med alvorlig psykisk lidelse trenger et høyt omsorgsnivå etter utskrivelse, nærmest på nivå med det som finnes ved langtidsavdelinger.

Det sier Erlend Hangaard, fungerende klinikkleder ved Klinikk psykisk helse og avhengighet i Oslo universitetssykehus (OUS) til Dagsavisen.

Les også: – Vi som kjenner en del av dem, vet at mange har tatt livet av selv. De forsvinner, rett og slett.

– Trenger mer penger 

Han er likevel ikke enig i at det å opprette et nytt langtidstilbud ved Gaustad, er veien å gå for å styrke tilbudet til denne pasientgruppen.

– Jeg tror ikke det er riktig at noen skal bo hele livet på Gaustad sykehus.

– Hva bør gjøres i stedet?

– For meg handler det om muligheten til å opprette gode omsorgstilbud i bydelene. Bydelene er imidlertid presset på økonomi og det må mer penger til. Det må være en politisk vilje til å satse mer på psykisk helse, svarer Hangaard.

Han viser i den sammenheng til opptrappingsplanen for psykisk helsevern, og oppbyggingen av desentraliserte behandlingstilbud til pasienter med psykiske lidelser, fra 1999. Som det går fram av hovedsaken på disse sidene, har etableringen av distriktspsykiatriske sentre (DPS-er) stått sentralt i dette arbeidet.

– Målet med opptrappingsplanen var bedre tilgjengelighet, bedre og mer sammenhengende helsetjenester tilpasset brukernes behov og mer aktiv behandling, påpeker Hangaard.

– Det er flere årsverk og bedre kvalifisert personell i psykisk helsevern nå enn før opptrappingsplanen startet. De fleste av pasientene er godt ivaretatt i bydelene, fortsetter han.

Les også: Intet løfte om mer penger til forebyggende helsearbeid

– Tettere oppfølging

Men Hangaard ser også at enkelte pasienter fremdeles har behov for tettere oppfølging og hjelp til matlaging, rengjøring og annen oppfølging i det daglige.

Hangaard tror videre at det å bygge opp et bedre tilbud i bydelene, er noe mange pasienter vil foretrekke.

– Mange av pasientene foretrekker bo i egen leilighet i Oslo, og ønsker i utgangspunktet ikke å bli innlagt på institusjoner utenfor byen, forteller han.

Det at Thorvald Steen kjenner til fem selvmord blant tidligere langtidspasienter ved Gaustad, er det umulig for Hangaard å kommentere spesifikt.

– Men på generelt grunnlag kan man si at psykisk lidelser og alvorlige psykiske lidelser er en kjent risikofaktor for selvmord, sier Hangaard.