Innenriks

Advarer mot «norsk syke»

Pengene vi bruker fra Oljefondet bør bare gå til investeringer i samferdsel, forskning og utdanning, mener professor Øystein Noreng.

BI-professor Øystein Noreng kommer i dag ut med boken «Oljeboblen», hvor han sterkt kritiserer politikernes oljepengebruk. Han mener det er på tide at Norge diskuterer konsekvensene av å prioritere investeringer i utlandet under ustabile forhold i finansmarkedene, sammenlignet med nytten av investeringer i infrastruktur, høyere utdanning, forskning og utvikling på hjemmebane.

Konsekvensen kan bli en «norsk syke», advarer professoren.

«Norsk syke» definerer han som å bruke en stor formue, bygget opp av inntekter fra en naturressurs, til å finansiere velferd, offentlig og privat forbruk.

Les også: Milliardgapet som venter

– Ligger bak

– Velferd bør finansieres over skatteseddelen, sier Noreng, som har sin bakgrunn som statsviter og har undervist i petroleumsøkonomi på BI.

Ifølge Noreng bør all drift av Norge AS finansieres med skatt, mens avkastningen av Oljefondet utelukkende burde gå til investeringer i samferdsel, forskning, høyere utdanning og næringspolitikk.

Statsminister Erna Solberg (H) ville nok sagt seg uenig i at hennes regjeringer ikke har prioritert forskning og næringsutvikling. Norge hadde aldri brukt så mye av BNP på forskning og utvikling som i 2015, viser OECD-statistikk som kom i fjor. Vi ligger dog fortsatt bak en rekke andre europeiske land. Sverige bruker over 3 prosent av BNP på forskning og utvikling og Norge i underkant av 2 prosent.

– Vi ligger langt bak, mener Noreng, og viser til arven fra de rødgrønne, som deler av forklaringen på det.

– SV hadde kunnskapsministeren og prioriterte barnehagesatsingen. Den var viktig, men gikk på bekostning av satsing på forskning og høyere utdanning. Kostnaden av dette er at vi henger bak teknologisk. Vi burde etter alle disse årene som en rik nasjon kunne være fremst i hvert fall på noen forskningsområder, mener professoren.

Les også:Vi kan stå overfor økte skatter og reduserte velferdstjenester

Trump-risiko

Den potensielt gryende handelskrigen mellom USA og Kina, er et annet kronargument for at Norge må investere oljepengene annerledes, mener Noreng. I boken skisserer han opp et scenario hvor Kina og USA er i full handelskrig, og konsekvensene det kan ha for Oljefondet. Tegnene fra de siste månedene er ikke spesielt oppmuntrende, og en halvering av Oljefondets verdi, som i 2009, ville stille norske politikere overfor et vanskelig valg, påpeker Noreng.

– Det er alltid risikofylt å være rik, men hvis USA havner i full handelskrig med Kina vil dollaren rase. Verdien til Oljefondet kan synke drastisk og vi vil ikke ha noen garanti for at det snur. Hva gjør vi da når handlingsregel er tre prosent? Dette viser viktigheten av å investere i noe håndfast innenlands. En vei eller jernbane forsvinner ikke ved børsnedgang. En klok hjerne forsvinner ikke med en børsnedgang.

Nyeste fra Dagsavisen.no: