Innenriks

Frps liberalistiske fløy vil legge ned hele velferdsstaten

De jubler for Tor Mikkel Waras comeback i partiet.

GARDERMOEN (Dagsavisen):

– Monaco!

Svaret fra Christoffer Thomsen, leder i Bergen Frp, kommer raskt. Spørsmålet: Hvordan ser ditt idealsamfunn ut?

Det er ikke akkurat noen fløykamp i Fremskrittspartiet om dagen. Men fløyene finnes her, som i andre partier. Og liberalistene – de som er for en mindre stat, mindre velferd, mindre skatt, færre regler og færre avgifter – er energiske og fulle av håp og tro etter at Tor Mikkel Wara kom inn i politikken igjen, som justisminister etter hardliner på innvandring, Sylvi Listhaug.

–  Det er en veldig energi hos oss nå. Wara var lederen vi aldri fikk. Wara er helten, sier Christoffer Tomsen fornøyd.

I Fremskrittspartiets ungdom, som i sitt program går inn for å legge ned hele Folketrygden, altså velferdsstaten, er stemningen på topp.

Les også: Ap-Raymond savner Carl I. Hagen

– Lever godt

Comeback-kid Tor Mikkel Wara er svært fornøyd med støtten fra liberalistene, og mener liberalismen lever godt i Fremskrittspartiet.

–  Jeg opplever at liberalismen lever godt og særlig blant de yngre. Det er ikke det at den ikke lever blant de eldre, men det skal jo være litt sånn. Ungdomspartiene skal gjøre mer enn å skaffe ungdomsvelgere, de skal også utdanne neste generasjon politiker, de skal påvirke politikere og samfunnet i stort. Da er det viktig å ha noen sånne gode tilnærminger til det, sier Wara.

Liberalismen har kommet langt siden Wara sluttet for 25 år siden. Det første han gjorde i jobben som rådgiver for Carl I. Hagen på Stortinget var å skrive forslag om at NRK-monopolet skulle oppheves. Bare to stemte for.

–  Vi ville at folk skulle kjøpe melke og brød etter klokka 17. Det var forbudt. Det var telemonopol, kommunestyret bestemte strømprisen, du kunne ikke velge leverandør. Renta var fastsatt.

–  Det har vært en voldsom deregulering i hele den vestlige verden. Men det går en linje her som viser at ideer betyr noe, sier Wara, som en oppmuntring til den liberalistiske Thomsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Endret holdning

Da Wara var nestleder i Frp, var han for fri innvandring så lenge innvandrerne kunne klare seg selv økonomisk. Han var liberalist på sin hals. Det er han ikke lenger. Dessuten innebærer stillingen som justisminister å forsvare og jobbe for regjeringserklæringen. Men at han har gitt energi og inspirasjon til den mer liberale delen av partiet, er det ingen tvil om. Flere deler skillelinjenen opp i tre - den liberale fløyen som vil gjøre staten så liten som mulig, den innvandringsskeptiske fløyen, som er mest opptatt av islam og av å stanse innvandringen til Norge, og til slutt pragmatikerne og populistene.

–  Jeg undervurderte nok to ting – den økonomiske byrden ved innvandring og de anti-liberale verdiene hos en del innvandrere, sier Wara i dag.

Christoffer Thomsen derimot, ønsker alle som kan betale for seg velkommen til Norge . Han er mot forslaget om å forby bønnerop, i likhet med andre unødvendige forbud. Han ønsker seg en absolutt minimumssstat, der alle kan gjøre som de vil, men ikke få noe gratis. Er du syk og fattig? Da får frivillige organisasjoner steppe inn.

–  Staten bør ta seg av politi, forsvar og rettsvesen. Det bør være en absolutt minimal stat.

Han kom ikke til partiet som liberalist, men ble det i løpet av tiden i Fremskrittspartiets Ungdom.

– Hvordan kan dette gjøre folks liv bedre?

Man kan skape en egen hverdag og framtid på en bedre måte enn i dag, fordi hardt arbeid vil belønnes bedre enn i dag.

– Hvilke politiske ambisjoner har du?

– Jeg vil bli kulturminister og legge ned departementet.

Mer fra Dagsavisen