Innenriks

1. mai-kjekling mellom Virke og LO

Virke-direktør mener 1. mai-parole fra Oslo LO som angriper Virke treffer «langt over mål».

1. mai kommer blant annet denne parolen til å vaie over toget i hovedstaden: «Bekjemp høyrepolitikk – Stopp angrepene fra KS, Spekter, Virke og NHO».

I den utdypende paroleteksten, som er vedtatt av representantskapet i Oslo LO, heter det blant annet: «Virke og NHO ønsker tynnere og færre tariffavtaler som undergraver landsomfattende tariffavtaler og dermed organisering.»

Det får Inger Lise Blyverket, direktør for forhandlinger og politikk i Virke, til å reagere.

– Kritikken mot Virke treffer ikke, den er langt over mål.

• Les også: Haugesund Ap nekter å feire 1. mai med LO etter Hadia Tajik-nekt

– På hodet

Blyverket mener parolepåstanden fra LO i Oslo ser ekstra merkelig ut siden Virke nettopp har undertegnet en ny avtale med Handel og Kontor der partene kom til enighet uten konflikt.

–  Kritikken mot Virke treffer ikke, den er langt over mål. Og vi har fagforeningen med oss på dette. Blekket er ennå ikke tørt på en stor, landsomfattende tariffavtale som brukes som bransjenorm i hele den norske varehandelen. I forhandlingene ble vi enige med Handel og Kontor om å slå sammen bestemmelser, formulere dem enklere, og tilrettelegge for digitale plattformer slik at de er lett tilgjengelig for arbeidstakere, tillitsvalgte og ledere. Endringene er gjort i fellesskap, det har ikke vært konflikt om dette. Her er Virke og Handel og Kontor enige om at det er gjort et godt stykke arbeid, sier Blyverket.

Hun er klar på at konsekvensen er at avtalen er blitt mer presis og mye enklere å forstå – og nettopp tynnere.

– Det er viktig at det ikke bare er advokatene sentralt hos Virke og sentralt hos Handel og Kontor som forstår reglene. Nå er den enklere å bruke som et verktøy i det daglige. En butikksjef og en tillitsvalgt på en Meny-butikk ute i landet kan bare slå opp på mobilen når de trenger det, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Snur det på hodet

Blyverket understreker at det er viktig for henne å si at Virke anerkjenner 1. mai som arbeidernes internasjonale kampdag.

– Og vi anerkjenner fagbevegelsens rett til å gå under paroler som både er spissformulert og som uttrykker klare interessemotsetninger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er helt greit at fagbevegelsen synliggjør det. Nå er ikke tidspunktet for å gå i polemikk om det, sier Blyverket, som likevel gjør det klart:

– Men påstanden om at Virke ønsker tynnere og færre tariffavtaler for å undergrave tariffsystemet og organisering, er å snu det hele på hodet. 

LO: – God dekning

Roy Pedersen, leder i Oslo LO, avviser kritikken.

– Våre paroler er laget før tariffoppgjøret, og er basert på uttalelser og standpunkter som NHO og Virke har hatt over tid. Det er ikke en kommentar til oppgjøret med Handel og Kontor. Vi vedtok dette på representantskapsmøte i slutten av februar, sier Pedersen.

Han viser til at både NHO og Virke har hatt flere utspill eksempelvis om at de ønsker lokale tariffavtaler i den enkelte virksomhet.

– Når de ønsker seg det, så ønsker de at de landsomfattende avtalene skal bety mindre. Og dersom det skjer, så svekkes organiseringen. Skal de tillitsvalgte forhandle lokalt, så svekker det de landsomfattende tariffavtalene, sier Pedersen.

Han trekker også fram et annet eksempel:

– På et Fafo-seminar sa Virke og NHO at minstelønnssatsene i våre avtaler er for høye. De mener er det er for lite konkurranse blant dem med lavest lønn. I realiteten er det å åpne for mer underbetaling av folk, gjerne arbeidskraft importert utenfra.

Pedersen mener LO har god dekning for parolepåstanden.

– I budskapet i våre paroler så tar vi utgangspunkt i det NHO og Virke har ment og gitt uttrykk for over tid. Dersom Blyverket nå antyder at Virke vil forlate disse standpunktene, så vil det være gode nyheter. Men det er litt som «X-files» – jeg tror det ikke før jeg ser det, sier han.