Innenriks

Prester har ikke plikt til å melde fra om omsorgssvikt mot barn

Hamar-biskop Solveig Fiske mener kirkeloven bør endres.

Etter at kirken ble selvstendig rettssubjekt er det ikke klargjort hvorvidt kirkelige ansatte skal melde fra til barnevernet i situasjoner hvor det kan være snakk om omsorgssvikt.

Men prestens taushetsplikt er nesten absolutt. Og selv om loven tillater prester å melde fra hvis det er mistanke om alvorlige lovbrudd, omfattes ikke omsorgssvikt av denne. Det skriver Vårt Land.

– Vi bør gjennomgå rekkevidden av prestenes taushetsplikt, og hvorvidt omsorgssvikt skal bli en del av avvergeplikten, sier Fiske.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Skeptisk

Det er ikke nestleder i Fagforbundet Teologene, Kristin Stang Meløe, sikker på om er en god idé.

– Taushetsplikten skaper jo en tillit mellom sjelesørger og konfident, som gjør at man får kunnskap og kjennskap til ting man ellers ikke ville ha fått, sier hun.

– Barnevernstjenesten, helsesøster, politi og skole har plikt til å melde fra om en slik omsorgssvikt. Det kan være bra at det finnes rom der en slik meldeplikt ikke gjelder. Samtidig er det viktig å unngå situasjoner der man setter barn i fare, sier hun til avisa. (NTB)

Les også: Frp vil endre barnetrygden – møtes med skepsis av Høyre

Nyeste fra Dagsavisen.no: