Innenriks

Frp vil endre barnetrygden – møtes med skepsis av Høyre

Frp-utvalg vil gi mer til dem med lav inntekt, mindre til dem med som tjener mer. – Jeg er skeptisk til at familier uansett inntekt kommer dårligere ut, svarer Høyres familiepolitiske talsperson.

Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg, som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité, lanserte overfor Aftenposten fredag en gjennomgripende endring av barnetrygden.

– Vi vil beholde barnetrygden som en universell ordning, men samtidig øke den og skattlegge den. Da vil de som tjener minst, få enda mer utbetalt enn i dag, de som tjener middels, vil komme ut omtrent som i dag, mens de som tjener mer, vil få mindre utbetalt, sa Wiborg til avisa.

Wiborg leder et utvalg i partiet som skal foreslå ny Frp-politikk for velferdsytelser.

Få med partiet

Barnetrygd-forslaget skal ikke behandles under helgens landsmøte, men kan senere bli ny Frp-politikk dersom Wiborg får med seg partiet.

Det er imidlertid langt fra sikkert at Frp får med seg regjeringskollega Høyre.

– Jeg er skeptisk til at familier skal komme dårligere ut enn i dag, sier familiepolitisk talsperson i Høyre, Kristin Ørmen Johnsen til Dagsavisen.

• Nå lever over 100.000 barn i Norge i familier med vedvarende lav inntekt: – Dagens politikk vil ikke snu utviklingen

– Må se konkrete eksempler

– I Jeløyaplattformen sier vi at vi vil opprettholde de samlede overføringene til barnefamilier, men vurdere innretning og omfang av de ulike ordningene med mål om å sikre god fordeling og målretting mot barnefamilier med vedvarende lav inntekt. Endringer og konsekvenser at det må utredes, jeg er skeptisk til at familier skal komme dårligere ut av ordningene enn i dag, sier hun.

– Er du uansett skeptisk til at familier skal komme dårligereut enn i dag, selv om det bare vil være tilfelle for familier med god inntekt?

– Ja, jeg er skeptisk til at familier uansett inntekt kommer dårligere ut, sier Ørmen Johnsen, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Hun sier hun forstår forslaget til Wiborg slik at han legger inn skattelette i modellen, og at det vil påvirke hvordan man kommer ut.

– Det kan jo bety at de som tjener mer får større skattelette og da blir totalen den samme. Må se konkrete eksempler på hva det betyr, sier hun.

• Frp-topp: – Folk med dårlig råd bør få færre barn

I spann med KrF

Dersom Frp ender opp med å gå inn for en reform av barnetrygden, havner de i selskap med både det tredje regjeringspartiet, Venstre, og det mest regjeringsvennlige opposisjonspartiet i Stortinget - KrF.

Det kan dermed være duket for at Høyre kan havne i et krysspress.

KrF har allerede vedtatt at de ønsker en ny modell for barnetrygden - en modell som ligger tett opptil forslaget Frps Wiborg har lagt på bordet.

Venstre har ikke gått inn for å øke barnetrygden, men vil endre innretningen slik at familier med dårlig råd får mer, mens de med bedre økonomi får mindre.

– I dag er barnetrygden totalt på 15–16 milliarder kroner. Om vi skulle doble den og samtidig beholde ordningen der alle får like mye, så er det over 30 milliarder. Det er helt urealistisk. Så vi kan omfordele, men fortsatt bevare en universell ordning som alle nyter av. Da får vi gitt mer til dem som trenger det mest, sa Venstre-nestleder Terje Breivik til Dagsavisen på partiets landsmøte tidligere i april.

• Dagsavisen dekker Frps landsmøte. Har du fått med deg disse sakene?
• Carl I. Hagen peker ut Listhaug som Sivs arvtaker: – Sylvi er den beste kandidaten fordi hun ligner mest på meg.
• Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) varsler kutt i tilskuddet til sauebøndene, og mener jordbruket ideelt sett bør klare seg uten subsidier fra staten

Mange vil ha endring - uenighet om modell

Barnetrygden har verken vært justert for lønns- eller prisvekst siden 1996, og ligger på 970 kroner i måneden. Den gis for alle barn under 18 år.

Både Senterpartiet og SV har vedtak om at de vil øke barnetrygden.

SV fikk ikke flertall på Stortinget da partiet foreslo å heve satsene i barnetrygden fjor høst. Partiet foreslo å gi aleneforsørgere og barnefamilier med tre barn eller mer en særlig økning.

– Regjeringen har gitt barnefattigdom altfor lite oppmerksomhet. Det virker som om de er fornøyd med noen enkle støtteordninger som ikke er i nærheten av nok. Å øke barnetrygden er det viktigste tiltaket å gjennomføre. Vi kommer til å foreslå at den må heves igjen, sa SVs Kari Elisabeth Kaski til Dagsavisen for tre uker siden.

UNICEF og Redd Barna er dypt bekymret for at det blir stadig flere barn som vokser opp i fattige familier.

I kjølvannet av nye SSB-tall som viste at det nå er 101.000 barn som lever i fattige familier, gikk organisasjonene ut i Dagsavisen med krav om at barnetrygden må heves betraktelig

Arbeiderpartiet står enn så lenge på dagens ordning for barnetrygd. Men i et intervju med Dagsavisen nylig åpnet Ap-leder Jonas Gahr Støre for endringer også i barnetrygden i forbindelse med at et Ap-utvalg skal ha en full gjennomgang av partiets oppvekstpolitikk

Nyeste fra Dagsavisen.no: