Innenriks

– Arbeider mot plast på flere fronter

MILJØ: Ola Elvestuen avviser at han legger ansvaret på folk flest for å få redusert plastforurensningen.

STÅR PÅ: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). FOTO:NTB SCANPIX

I Dagsavisen fredag sa Naturvernforbundets Silje Ask Lundberg at klima- og miljøministeren bedrev «politisk ansvarsforskrivelse». Bakgrunnen var at Elvestuen svarte Dagsavisen på hvordan folk flest kunne redusere plastforurensningen.

– Gjør definitivt mer

– Vi gjør definitivt mer enn å komme med råd, sier Elvestuen, før han begynner å ramse opp.

– Kampen mot plast er øverst på agendaen for den blågrønne regjeringen. Nylig arrangerte jeg et første møte med aktører i handelen for å se på hvordan bransjen kan forplikte seg til å redusere forbruket av unødvendige engangsartikler av plast, på samme måte som vi jobber for å redusere matsvinnet.

– Vi jobber med en produsentansvarsordning for fiske og oppdrett, som gjør at produsenten også har ansvaret for at plasten ikke havner i naturen.

Statsråden peker på at over 50 prosent av plastavfallet for Norskehavet og nordover er plastavfall fra fiske, oppdrett og skipsfart. Opprydning av tapt fiskeredskap pågår for fullt, både i regi av Fiskeridirektoratet og fra fiskere i prosjektet «Fishing for litter».

– Vi utvider nå ordningen «Fishing for litter» om gratis levering av plastavfall i havnene som fiskere får opp.

Vil vurdere forbud

– Vi jobber også videre med handlingsplanen mot mikroplast, både fra kunstgressbaner og bildekk, og allerede ved nyttår skal nytt regelverk for kunstgressbaner være på plass, fortsetter Elvestuen.

Han peker også på regjeringens internasjonalt rettede arbeid mot plastforurensning, som iverksettelsen av et bistandsprogram på 150 millioner kroner for land i blant annet Sørøst-Asia og Vest-Afrika. Det internasjonale vedtaket om å stanse tilsiget av plast til verdenshavene, som regjeringen tok initiativ til etter forslag fra WWF Verdens naturfond, er også del av dette.

– EU-kommisjonen foreslår tiltak for å redusere bruk av engangsartikler av plast nå i vår. Et internasjonalt forbud vil ha langt større effekt enn et nasjonalt, men dersom EU-regelverket ikke blir godt nok, vil jeg vurdere ytterligere forbud eller begrensninger her til lands, lover Elvestuen.