Innenriks

Dyr dør på grunn av treg post

Flere dyr har den siste tiden dødd som følge av tregere postgang, opplyser NMBU Veterinærhøgskolen.

Bilde 1 av 2

– Vi kan ikke gå i detalj som gjør det mulig å identifisere dyr eller eiere. Likevel kan vi bekrefte at det har skjedd opptil flere ganger at prøvesvar kommer så sent til veterinær at det er for sent for det syke dyret. Raske prøvesvar er også ofte avgjørende for behandling og dyrets muligheter for et videre liv, opplyser professor Stein Istre Thoresen.

Fikk du med deg denne? Tregere post truer nyfødte

– Uakseptabelt

Han er ansvarlig for diagnostiske analyser ved Seksjon for klinisk patologi ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) Veterinærhøgskolen.

– Hvorfor kommer prøvesvarene for sent?

– Vi har størst problemer med fjerningen av A-post, noe som har medført uakseptabel lang leveringstid for viktige biologiske prøver fra syke dyr i hele Norge til NMBU Veterinærhøgskolens diagnostiske laboratorier, svarer Thoresen.

– Vil en omlegging til post bare annenhver dag kunne forverre disse problemene?

– Ja. Dette vil medføre ytterligere forsinkelser i leveringen av biologiske prøver, noe som forringer kvaliteten betydelig slik at diagnoser kan bli feil eller umulig å stille.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Fatale følger

Dagsavisen har i flere tidligere artikler pekt på konsekvensene av et dårligere posttilbud på grunn av både stans i postutleveringen på lørdager og avviklingen av A-post fra årsskiftet. Et forslag fra Samferdselsdepartementet innebærer i tillegg post bare annenhver dag fra 2020, mot fem dager nå.

Både flere sykehus og Nyfødtscreeningen i Norge advarer om at tregere postgang kan få alvorlige konsekvenser for både nyfødte og store pasientgrupper. De er ofte avhengige av at biologiske prøver kommer fram i løpet av få timer.

Leder av Nyfødtscreeningen, Rolf D. Pettersen, uttalte til Dagsavisen 12. april, at tregere post «kan få fatale følger» for nyfødte med alvorlige sykdommer.

Saken fortsetter under bildet.

Viktige prøver: Bioingeniør Caroline Sandstå er blant dem som analyserer prøver ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Bioingeniør Caroline Sandstå er blant dem som analyserer prøver ved NMBU Veterinærhøgskolen. Foto:Camilla Wiik

Kraftig forverring

Også ved NMBU Veterinærhøgskolen mottar de et stort antall viktige prøver som sendes i posten fra hele landet. Som professor Thoresen påpeker, kan treg postgang få fatale konsekvenser, og alt fra hunder og katter til hester, storfe, sauer og andre produksjonsdyr, kan bli skadelidende.

– Hvor store forsinkelser i postgangen har dere opplevd etter at A-post ble avviklet ved årsskiftet?

– For å ta et eksempel fra i dag, onsdag 11. april. Bare 36 prosent av prøvene brukte to virkedager for å komme fram. 27 prosent brukte tre virkedager. 29 prosent brukte fire virkedager, og 8 prosent brukte hele fem virkedager for å komme fram til oss. De siste prøvene brukte altså en hel uke. Før omleggingen fikk vi som regel prøvene dagen etter at de var sendt, svarer Thoresen.

Han kan også fortelle om post som midlertidig forsvinner.

– Enkelte prøver blir borte i lang tid, for så å dukke opp igjen. For eksempel mottok vi i dag en prøve fra 26. mars. Det er ni virkedager siden.

Les også:Statsrådene mener «Posten ekspress over natt» er løsningen for å få fram livsviktige prøver i tide

Kastet bort 677 kroner

Alternativene til A-post holder heller ikke mål, ifølge Thoresen.

– Også tjenesten «ekspress over natten» leverer senere enn lovet. Om prøven er levert innen fristen på postkontoret, skal den være hos oss dagen etter innen klokka 11.30. I dag, 11. april, skulle vi motta en prøve fra en hund som skulle opereres klokka 12.00. Eieren betalte selv for tjenesten hos Posten. Det kostet 677 kroner. Prøven kom til oss klokka 14.30. Da var hunden allerede operert og prøven verdiløs.

– Hvor ofte opplevde dere problemer med treg post tidligere?

– Veldig sjelden.

Les også: Ap krever at transporten av biologiske prøver må sikres

– Kan ikke stole på Posten

Både veterinærer, klinikker og forskningsmiljøer sender prøver til NMBU Veterinærhøgskolen.

– Vi kan også motta prøver til forskning direkte fra dyreeiere, på samme måte som helseforetakene også mottar prøver direkte fra pasienter, tilføyer Thoresen.

Han forteller at også forskning er blitt rammet av tregere postgang.

– Forskning som baserer seg på kliniske diagnoser fra NMBU Veterinærhøgskolens diagnostiske laboratorier, har etter Postens omlegging blitt svært vanskelig. Når det gjelder sending av viktig forskningsmateriale, kan vi ikke stole på Posten lenger. Da brukes kurér eller andre transporttjenester.

Posten: – De er mer enn velkomne til å ta kontakt med oss

Posten Norge er villg til å finne andre løsninger for de som har spesielle behov.

– Dersom Veterinærhøgskolen har spesielle behov, er de mer enn velkomne til å ta kontakt med oss for å finne løsninger.

Det sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge i respons til de problemene NMBU Veterinærhøgskolen forteller om.

–  Veterinærene har på mange måter samme behov som sykehusene, og de har valgt å inngå avtale om ekspresstjenester for å få frem viktige biologiske prøver i tide, fortsetter han.

– Svært høy presisjon

Til svekkelsen av posttilbudet har Eckhoff følgende å si:

– For enkelte grupper vil det skape utfordringer med færre dager med faste postruter. Vi mener likevel det finnes bedre løsninger for å dekke spesifikke behov, enn å opprettholde en fem dagers postomdeling med de høye, faste strukturkostnadene det innebærer.

Til tross for NMBU Veterinærhøgskolens erfaringer, mener Eckhoff at Posten fortsatt leverer gode produkter.

– Ekspresspakkene våre har svært høy grad av leveringspresisjon, en presisjon som langt overgår det som tidligere het A-post. Der var kravet at 85 prosent av posten skulle være fremme over natten, sier Eckhoff.

– Over hele landet

I likhet med NMBU Veterinærhøgskolen, er også Nyfødtscreeningen i Norge misfornøyd med endringene i Postens levering.

Lederen av Nyfødscreeningen, Rolf D. Pettersen, frykter at tregere postgang «kan få fatale følger».

– Selv om Posten endrer seg, skal vi være over hele landet hele uken, og både privatpersoner og virksomheter kan få det de trenger når de trenger det, er Eckhoffs respons på dette.

– Vi tilbyr nye leveringsmåter og større valgfrihet, og disse løsningene er ikke avhengig av faste omdelingsdager.

Eckhoff sier videre at Posten Norge «går foran som en viktig aktør i digitaliseringen av Norge.»

– Vi har utviklet blant annet Digipost og signeringsløsning som også sykehusene kan benytte for sikker dialog seg imellom. Posten har faktisk gode alternativer for norske sykehus og alle andre som ønsker å sende noe.

Dårligere posttilbud

* Postombæringen på lørdager ble avsluttet 27. februar 2016.

* A-post og B-post ble slått sammen fra 1. januar i år, noe som medfører at «leveringstiden for all post frankert med frimerker, er to virkedager i hele Norge», ifølge Posten.

* Tidligere i år foreslo Samferdselsdepartementet en overgang til postdistribusjon annenhver dag fra 2020.

* I praksis vil det innebære levering av post tre dager den ene uken og to dager den påfølgende uken.

* Posten selv ser for seg å redusere antallet leveringsdager til bare én per uke etter hvert.

* Dette begrunnes i hovedsak med et kraftig fall i antallet forsendelser, noe som går ut over lønnsomheten til Posten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: