Innenriks

– Mange foreldre krysser fingrene og håper det går bra

Over 6.000 foreldre gir sin fulle støtte til barnehageansatte som mener bemanningen er uforsvarlig lav i norske barnehager.

– Jeg vil at foreldre skal engasjere seg enda mer. Jeg tror mange bare krysser fingrene og håper at det skal gå bra, sier tobarnsmor Caroline Omberg.

Hun har startet et foreldreopprør mot lav bemanning i barnehagene. I løpet av noen dager har flere tusen foreldre støttet opp om aksjonen.

– Det virker ikke som om kunnskapsministeren har forstått det de barnehageansatte forsøker å si eller hvorfor de er opprørt, sier Omberg og legger til:

– Det er mye som står på spill i de første leveårene. Likevel har ikke barndommen fått høy nok status i samfunnet. Mange tror fortsatt at barnehagene driver barnepass – ikke at de forvalter samfunnets viktigste ressurs.

Les også: Vil vekke foreldre gjennom stor Facebook-aksjon

Barnehageopprøret

Før påske skrev Dagsavisen om Facebook-gruppa «Barnehageopprøret» som har startet en aksjon under vignetten #uforsvarlig. Initiativtakerne er barnehageansatte som oppfordrer sine kolleger til å fortelle om sin hverdag, uten filter. Flere hundre barnehageansatte fra hele landet uttrykker stor bekymring over bemanningssituasjonen i norske barnehager.

Målet med aksjonen er å vise at regjeringens forslag til ny bemanningsnorm ikke vil gi god nok bemanning i barnehagene. Initiativtakerne har også oppfordret foreldre til å engasjere seg.

– Vi har fått et vell av henvendelser fra foreldre som lurer på hvordan de kan bidra, sier Palma Kleppe, barnehageleder og en av initiativtakerne bak aksjonen.

I løpet av de siste dagene har over 6.000 foreldre gitt sin støtte til de barnehageansatte gjennom et opprop til regjeringen. I oppropet heter det blant annet:

«Vår mening er basert på egne erfaringer samt de rystende beretninger barnehageansatte deler gjennom Barnehageopprøret 2018 og vignetten #uforsvarlig.»

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Sjokkert

Fredag vedtok regjeringen å gå inn for en ny bemanningsnorm i barnehagene. Regjeringen foreslår at det lovfestes et krav om minimum én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år. Forslaget skal behandles i Stortinget i løpet av våren.

De barnehageansatte er positive til en lovfestet bemanningsnorm, men mener det som foreslås bare er en videreføring av en norm som har vært brukt siden 70-tallet. Mange ansatte som jobber i barnehager med tilsvarende bemanning som det regjeringen foreslår, forteller at barna store deler av dagen har altfor få voksne rundt seg.

På kronikkplass i dagens avis skriver småbarnsmor Ada Nicolaisen Nyrud at hun nekter å sende barna sine i barnehage så lenge bemanningssituasjonen er som i dag. Hun bruker egne erfaringer som tilkallingsvikar i ulike barnehager som begrunnelse og forteller at hun ble sjokkert over det hun opplevde.

«Jeg kommer ikke til å betale for en tjeneste som ikke fungerer eller holder det den lover. Mine barn skal føle seg trygge, sett, hørt og verdifulle, og derfor akter jeg å boikotte barnehagen så lenge bemanningssituasjonen er som i dag», skriver Nyrud.

Les hele kronikken her: Jeg boikotter barnehagen

Caroline Omberg har også selv jobbet som vikar i barnehage for å sette seg bedre inn i hvordan situasjonen er.

– Jeg har sett forhold som er uholdbare selv om bemanningsnormen ble fulgt. Det var altfor mange småbarn på for få voksne. De minste trenger så mye nærhet og kjærlighet. Det er helt nødvendig at politikerne begynner å snakke om det.

– Noen tenker at det ikke er så farlig med hva som skjer i barnehagene, at det er på skolen alvoret starter. Men da er det ofte for sent. Problemene som mange barn opplever i skolen, kan spores tilbake til de første leveårene. Barn trenger mange trygge gode voksne rundt seg hvis de skal bli trygge voksne selv, sier Omberg.

Debatt: En bemanningsnorm i 3,5 timer hver dag

– Vil ikke skånes

Mona-Lisa Angell, leder av Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i Oslo, støtter barnehageopprøret fullt ut.

– Jeg støtter alle de ansatte som nå forteller åpent om sin hverdag. Jeg håper bemanningssituasjonen blir første sak på neste foreldremøte i mange barnehager.

Hun mener det er svært viktig at barnehagene er åpne om hva som er konsekvensene av lav bemanning.

– Noen barnehagelærere i #uforsvarlig-aksjonen forteller at de forsøker å skåne foreldrene og ikke sier rett ut hvor dårlig bemanningssituasjonen er. Foreldre skal ikke skånes for denne typen informasjon. Vi er avhengige av å vite hvordan situasjonen er for å kunne forvalte vårt foreldreansvar på en skikkelige måte.

Hun understreker at dette ikke er noen kritikk av de ansatte.

– De står i en lojalitetskonflikt og gjør så godt de kan, men å holde tilbake viktig informasjon om våre barns liv i barnehagen, fratar oss muligheten til å ta viktige valg på vegne av våre barn.

Hun mener regjeringen må komme opp med en bedre norm enn den som er foreslått.

– Grunnbemanningen må være god nok gjennom hele åpningstiden, og det er den ikke i dag, sier Angell.

Les også: Regjeringen sier ja til omstridt bemanningsnorm for barnehager

– Historiene treffer meg

Kunn­skaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) er glad for at foreldre og ansatte går ut med sine historier.

– Du har sagt at en nasjonal bemanningsnorm vil sikre at alle barn får mange nok voksne rundt seg. De barnehageansatte sier noe annet. Tar de feil? 

– Nei, de tar ikke feil. Historiene som både ansatte og foreldre forteller treffer meg og gir en klar beskjed til barnehageeierne og oss politikere, sier Sanner og legger til:

– Den nye bemanningsnormen sikrer en minimumsbemanning som er høyere enn det den er i en del barnehager i dag. I tillegg har vi sagt at kommunene og barnehageeierne alltid har et ansvar for å sørge for at det er en forsvarlig bemanning.

Les også: Frykt for at nye krav fører til massenedlegging av små barnehager

– Vil heve kvaliteten

Sanner mener bemanningsnormen er et stort skritt i riktig retning.

– Med bemanningsnormen, pedagognormen og kompetansevedtak bidrar vi til å heve kvaliteten i norske barnehager. Det er aldri noen som har gått så langt i å detaljstyre kommunene som det vi gjør nå. Men vi må også gi kommunene og barnehagene rom for å organisere hverdagen. Jeg forventer at man finner gode løsninger lokalt og at det blir mindre forskjeller mellom barnehagene, sier Sanner.

– Er du overrasket over at så mange barnehageansatte og foreldre mener at bemanningssituasjonen er uforsvarlig?  

– Jeg snakker jevnlig med mange ansatte i barnehagene og vet at de har en krevende hverdag. Heldigvis er kvaliteten jevnt over god. Men disse historiene viser at vi må fortsette arbeidet med å bygge gode lag rundt barna i barnehagene. Og det er jeg veldig opptatt av at vi skal gjøre.    

På spørsmål om kommunene vil få mer midler til å sikre høyere bemanning, svarer han:

– Tilskuddet til barnehagene er ikke øremerket, men inngår i rammene til kommunene. Men vi har bidratt til styrket kommuneøkonomi og ekstra midler til kvalitetsheving i barnehagene. Så er det alltid slik at kommunene ønsker seg mer penger.

Debatt: «Sanner ga barna mine finger’n»

Mer fra Dagsavisen