Innenriks

Anbefaler vern av Lofoten

Aps landsmøte neste år må si nei til å åpne Lofoten for oljeaktivitet, anbefaler partiets stortingsrepresentant Åsmund Aukrust.

Bilde 1 av 2

– Jeg mener en forsterket og tydeligere klimapolitikk er avgjørende for Arbeiderpartiet i tida fram mot lokalvalget neste år, og for å vinne stortingsvalget i 2021. Da vil riktig svar i Lofoten-saken være et av de viktige spørsmålene vi må ha riktig svar på, sier Aukrust, som er medlem av Stortingets energi- og miljøkomité, til Dagsavisen.

Også fylkeslag vil verne

Den seneste tiden har en rekke fylkeslag i Ap tatt til orde for det samme som Aukrust nå ønsker. Både Ap i Akershus (som Aukrust representerer), Oslo, Sogn og Fjordane, Hedmark, Østfold, Buskerud, Vestfold, Oppland og Møre og Romsdal ønsker mer vern enn det partiets nåværende politikk åpner for. Listen ble supplert med Trøndelag Ap sist helg, i og med et klart flertall for et forslag om varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Vedtaket ble fattet til tross for at Aps tidligere nestleder, Trond Giske, var av en annen oppfatning.

– Jeg støtter det fornuftige kompromisset vi kom fram til på landsmøtet i fjor, sier Giske til Adresseavisen.

Aukrust er ikke enig i Giskes vurdering. Han mener tvert imot at Arbeiderpartiet i og med dette kompromissvedtaket gjorde en feil som fikk konsekvenser for utfallet av siste stortingsvalg.

Vedtaket innebærer en petroleumsfri sone på 50 kilometer ut fra land utenfor Lofoten, men åpner også for en konsekvensutredning av feltet Nordland VI. For Nordland VII og Troms II vedtok et flertall av de 300 landsmøtedelegatene i april i fjor, å vente på oppdatert kunnskap før man bestemmer seg.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ga ikke gevinst

– Kompromisset var ment å gi store innrømmelser til miljøsiden i saken, men gjennom valgkampen så vi at det ble sett på som en fortsatt åpning for petroleumsaktivitet. Derfor ga ikke kompromisset oss noen gevinst hos alle de velgerne som var opptatt av saken, sier Aukrust.

Han var en av dem som stemte imot kompromisset under landsmøtet, og som siden er blitt styrket i troen på at det aldri burde ha blitt vedtatt.

– Erfaringene fra valgkampen var at vi må ha tydelige svar og en bedre klimapolitikk. Lofoten-kompromisset var dessverre ingen av delene, konstaterer Aukrust.

Han mener at Arbeiderpartiet, som i mange måneder har slitt med svært dårlig oppslutning, fortsatt får lide for dette kompromisset.

– Arbeiderpartiet har veldig mye god klimapolitikk, og jeg mener den er forandret til det bedre de siste få årene. Men fordi vi har feil standpunkt i Lofoten-spørsmålet havner vi på feil side hos miljøopptatte velgere.

Les også: – En krigserklæring fra Ap

– Legge konflikt død

Et landsmøtevedtak om ikke å åpne Lofoten for oljeaktivitet, vil ikke bare lokke flere velgere til Ap, men kan også få en stabiliserende effekt for partiet, tror Aukrust.

– Dersom Arbeiderpartiet lander på et nei vil det i all overskuelig framtid være flertall mot oljeaktivitet i Lofoten i Stortinget. Dette har vært et stort stridsspørsmål internt i Arbeiderpartiet, og om vi får avklart at saken ikke er aktuell for oss, vil vi derfor legge en stor konflikt død, både internt i partiet og i norsk politikk.

– Hvordan vil et slikt vedtak kunne påvirke norsk politikk som sådan?

– Det vil gi oss en annen profil enn Høyre og Frp i klimapolitikken. Jeg mener det er store forskjeller på vår klimapolitikk og deres, men på grunn av Lofoten-saken har folk satt oss i samme bås, svarer Aukrust.

Han tolker de mange fylkeslagsvedtakene som allerede er fattet om mer vern, som et forvarsel om hva som er i vente for Arbeiderpartiet.

– Jeg tror vi i årene som kommer vil se et grønnere Ap. Mange av oss som kommer fra AUF, tar med oss vårt miljøengasjement inn i Arbeiderpartiet. Rundt i partiorganisasjonen ser vi et mye større miljøengasjement. Det er jo også fordi klimatrusselen blir stadig mer truende, sier Aukrust.

– Klimasaken er framtidssaken framfor noen, derfor må Arbeiderpartiet også få større troverdighet i klimaspørsmålet.

En av dem som allerede har handlet i tråd med Aukrusts ønske, er Ingalill Olsen, sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant for Finnmark. Hun har tidligere stemt ned forslag fra Finnmark AUF om vern av Lofoten og Vesterålen. Nå har hun snudd.

– AUF hadde rett. Jeg tok feil. (...) Si nei til utbygging av Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er ikke nok positive effekter av en utbygging til lokalsamfunnene, skrev hun i et leserinnlegg i iFinnmark i mars.

Les også: Grønn i Oslo, svart i Lofoten

Striden om LoVeSe

* Helt siden 1970-tallet har oljeutvinning i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vært en omstridt politisk sak.

* Både Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet i området.

* SV, MDG, Sp, KrF, Venstre og Rødt er imot.

* Ap har foreløpig landet på et kompromissvedtak som åpner for konsekvensutredning av deler av området, men innad i partiet er det mange som ønsker varig vern.

* Oljemotstanderne frykter konsekvensene for natur, miljø, fiskerinæring og turisme ved et stort oljeuhell.

* Oljedirektoratet har anslått at det finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i havområdene.

Mer fra Dagsavisen