Innenriks

Trøndelag Ap: Vedtak om varig vern av LoVeSe

Trøndelag Ap har vedtatt varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Dermed har nok et lokallag gått mot fjorårets landsmøtevedtak.

Saken ble vedtatt med 127 mot 95 stemmer. Dette er en klar seier til AUF og også tidligere Sør-Trøndelag Ap, skriver Adresseavisen.

– Dette er spikeren i kista for kompromissforslaget fra forrige landsmøte. Nå skal Ap bli en garantist for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe), sier AUF-fylkesleder Julie Instad Hole.

Trond Giske (Ap) er uenig i vedtaket.

– Flertallet rår. Jeg er uenig, og støtter det fornuftige kompromisset vi kom fram til på landsmøtet i fjor, sier Giske til Adresseavisen om søndagens vedtak.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Leteareal

Disse fylkeslagene har nå gått inn for mer vern enn Aps nåværende politikk: Oslo, Akershus, Sogn og Fjordane, Hedmark, Østfold, Buskerud, Vestfold, Oppland og Møre og Romsdal.

Trøndelag Ap går for varig vern, samtidig som de understreker behov for nytt leteareal

I innstillingen skriver komiteen:

«Norsk olje- og gassnæring skal være en viktig næring for Norge i flere tiår framover. Det er fortsatt behov for nytt leteareal, ny produksjon og bedre utnyttelse av eksisterende felt, før rørene går tomme fra Norskehavet og sørover. Nye letemodeller kan også avdekke nye funn, slik man opplevde med giganten Johan Sverdrup, som i flere tiår lå uoppdaget foran nesetippen på selskapene.» (NTB)

Fakta om striden om oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

* Diskusjonen om oljeboring i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har rast siden midten av 1970-tallet.

* Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet her.

* Aps landsmøte gikk i april 2017 inn for en tredelt løsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land være petroleumsfri sone. Hele Vestfjorden defineres også som petroleumsfritt område. Området lengst unna Lofoten, Nordland VI, åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap.

* De andre partiene på Stortinget vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene.

* Motstanderne frykter konsekvensene for natur, miljø, fiskerinæring og turisme ved et stort oljeuhell. Tilhengerne mener faren for uhell er svært liten.

* Oljedirektoratet anslår at det finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje. (NTB)

Mer fra Dagsavisen