Innenriks

– Fritt skolevalg vil bidra til mindre frihet, lange reiseveier og økte forskjeller

Fritt skolevalg fra regjeringen skaper et A- og B-lag av elever og rammer de svakeste, mener SV.

Av Aslak Bodahl-ANB

– Høyre vil ha fritt skolevalg i hele landet, men det vil bare bidra til mindre frihet, lange reiseveier og økte forskjeller. En sammenslåing av fylkene vil gjøre det enda verre. Nå må Høyres landsmøte skjønne alvoret, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) til Avisenes Nyhetsbyrå.

Les også: – Fritt skolevalg øker problemene

Flere skoletapere

I 2016 vedtok Stortinget et friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene, og i fjor gikk Høyre til valg på at alle elever i videregående skole skal få rett til fritt skolevalg innad i hjemstedsfylket - uavhengig av hva fylkeskommunen som driver skolene mener. Denne ordningen eksisterer i dag i syv-åtte fylker.

Nå frykter SV at Høyres mål om fritt skolevalg, altså karakterbasert opptak i hele landet og i alle fylker, vil føre til flere skoletapere og gjøre at flere dropper ut av skolen.

– Ordningen vil gi en frihet for de som har best karakterer, det vil skape A- og B-skoler og gi lengre reisevei for de svakeste elevene, mener SVs stortingsrepresentant.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Les også: Loddtrekning om plass i Oslo?

Samme problem

Angrepet på inntakssystemet med fritt skolevalg underbygger Fagerås med at politikerne, ifølge forskning, tar feil om at Oslo-skolen reduserer sosial ulikhet. Systemet i Oslo innebærer at de flinkeste elevene fra ungdomsskolene kan søke seg til de mest populære skolene på videregående – uavhengig av hvor de bor i hovedstaden.

– Dersom den samme modellen innføres i fylker som har regionbasert opptak, vil vi få mange av de samme problemene. Mangfoldet i tilbud vil reduseres, elevene får lengre reisevei og må tidligere flytte på hybel, hevder hun.

– Dette er sikre indikasjoner på dårligere karakterer og høyere frafall, noe som allerede er en utfordring i distriktene. Dette er problemer som de nye, store fylkene også vil møte, sier Fagerås.

Les også: SV: – Regjeringen har sviktet når det gjelder å bekjempe barnefattigdom

Alternativ modell

SV vil i stedet vurdere alternative inntaksmodeller som ivaretar et inkluderende elevmiljø og sikrer likeverdig opplæringstilbud for alle. Fagerås mener det er mer rettferdig. Hun nevner en tidligere blandingsmodell som var utarbeidet i samarbeid med Utdanningsforbundet.

– Denne modellen tok hensyn både til elevenes karakterer og bosted, sier SV-politikeren.

Høyres tilsvar er at SVs kritikk er nok et skremmebilde fra venstresiden i norsk politikk. Partiets holdning er at fritt skolevalg bidrar til sosial utjevning.

– Ordningen om fritt skolevalg gjør det mulig for alle å velge og nå sitt potensial. Friheten til å velge er et viktig prinsipp, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) til ANB.

Flere årsaker

Høyre er opptatt av at det kan være flere årsaker til at en elev ikke ønsker å gå på skolen som er nærmest der foreldrene bor. Noen vil komme seg litt unna hjemstedet sitt, noen ønsker ikke å gå på en skole sammen med de samme personene de gikk med på grunnskolen. Det kan også være at noen ønsker seg til en skole de har hørt mye bra om.

– Med dagens skolegrenser har vi allerede et skille der noen bor i boligstrøk og i områder som koster mye, mens andre bor der boligmarkedet er rimeligere. Ved ikke å ha fritt skolevalg finnes det allerede der en utfordring med et sosialt skille, påpeker Gudmundsen. (ANB)

Les også: London rystes av drap