Innenriks

– Listhaug-harselas

Halvor Nordhaug er biskopen som skeier ut på Fredrikstad stadion.

###

Hvem: Halvor Nordhaug (65)

Hva: Biskop i Bjørgvin

Hvorfor: Reagerte sterkt på gatekunstneren AFK sitt portrett av Sylvi Listhaug naken på et kors omkranset av mikrofoner og blomster.

Hvorfor reagerer du på det nye kunstverket?

– Vel, jeg ble bedt om å gi en kommentar. Jeg tenker at dette er et veldig aggressivt uttrykk. Det fremstiller Listhaug i en veldig karikert situasjon. Jeg opplever at det er med på å gi næring til en raljerende retorikk hvor man henger hverandre ut, og at det ikke er et godt bidrag til den offentlige samtalen. Jeg tror kunstverket provoserer unødvendig. Selv om kunstneren prøver å si noe om Listhaugs posisjon, har han nok her brukt virkemidler som overdøver budskapet.

Hva er det du reagerer mest på?

– Det er nok det som er skrevet over underlivet: «min kamp». Det gir assosiasjoner i retning «Mein Kampf». Så er det også klart at korsfestelse er noe som vekker sterke følelser hos mange i forbindelse med påsken.

Hvor langt kan kunstnere gå for å skape debatt?

– Det vil jeg ikke ha noen mening om. Jeg er veldig for ytringsfriheten. Jeg mener ikke at man skal gripe inn overfor slike kunstverk. Spørsmålet er om provokasjonen er tjenlig for saken. Jeg synes kunstverket er utydelig: Vil han bare henge ut Listhaug? Det er åpenbart at kunstneren har en gjennomtenkt tanke bak dette, men jeg synes ikke kunstverket fremmer det budskapet han ønsker å fremme. Jeg opplever det nok mer som en harselas over Listhaug og veldig personrettet, naturligvis.

Hva mener du at bør skje med kunstverket?

– Det har jeg ingen tanker om. Det er ikke mitt bord å mene noe om det.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det må jo bli Bibelen da. Det er min hovedbok og min daglige lektyre.

Hvem var din barndomshelt?

– Winston Churchill. Jeg er veldig fascinert av den sterke overbevisningen han hadde. Han forsto oppgaven som statsminister som et kall. I en situasjon som så helt håpløs ut klarte han å vekke en motstandskraft i befolkningen, med det talte ordet som eneste virkemiddel.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da går jeg på Fredrikstad stadion og står midt i Plankehaugen og synger med på et utvalg av sangene. Det er ikke jo alle sanger en fotballklubb synger som en biskop kan være med på. Når jeg står der og synger føler jeg meg nesten helt fri.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det måtte vel være likegyldigheten. Vi blir så fort likegyldige overfor de store problemene som global fattigdom og klimakrise. De er overveldende, men vi må jo ta i det.

Er det noe du angrer på?

– Masse. Jeg er ofte for raskt ute med å komme med en kommentar og setter ting på spissen. Det viser seg at når jeg har satt meg inn i sakene, så må jeg ofte trekke det tilbake. Da skjønner jeg at jeg bør øve meg på å lytte mer.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jonas Gahr Støre. Han er en god venn. Jeg møtte ham i Frankrike da han var student og jeg var studentprest og vi hadde flere samtaler om tro og politikk. Han er en klok mann og en venn jeg ikke treffer så ofte. Så det ville jeg satt pris på.