Innenriks

Ekspertutvalg vil legge ned PP-tjenesten

Spesialundervisningen i skoler og barnehager er for dårlig, mener et ekspertutvalg, som foreslår å legge ned dagens PP-tjeneste og Statped.

Ekspertutvalget vil knytte flere av spesialpedagogene i PPT-tjenestene nærmere skolene og barnehagene. Det er professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet som har ledet ekspertutvalget.

Rapporten ble overlevert kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) onsdag.

Ekspertgruppen mener at den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) og Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) befinner seg for langt unna skolene og barnehagene.

– De bruker en relativt liten andel av sine ressurser til direkte veiledning og støtte til lærere og andre ansatte i barnehager og skoler. Det er dessuten etablert henvisningssystemer som krever mye av barnehager og skoler for å kunne få hjelp, heter det.

Rapporten slår fast at dagens tilbud om spesialundervisning er for dårlig. Mange barn og unge får hjelp altfor sent og annenhver elev som får hjelp, får det av ufaglærte. Systemet er ekskluderende, fordi de som trenger hjelp, tas ut av klasserommet.

– Egeninteresse

Ekspertene påpeker at jo mer penger som brukes på spesialundervisning, jo mindre går til ordinær opplæring.

– Det er god grunn til å hevde at praksisen opprettholdes fordi det eksisterer et stort system som har egeninteresser i at systemet fortsetter, hevder Nordahl og resten av ekspertpanelet, som også er svært kritisk til Statped:

– Dette systemet må ta sitt ansvar for at mange barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging ikke har hatt et tilfredsstillende tilbud. Til tross for at Statped disponerer betydelige økonomiske ressurser, ser det ikke ut til at dette i tilstrekkelig grad har medført et bedre tilbud i barnehager og skoler, heter det.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mer hjelp i klasserommet

Blant ekspertenes forslag, er obligatorisk kartleggingsprøve av barns leseferdigheter og sosiale ferdigheter rett etter skolestart. De som presterer dårligst, skal få ekstra pedagogisk hjelp og støtte umiddelbart, og hjelpen skal gis der barna er.

Kommunene bør få en tverrfaglig pedagogisk veiledningstjeneste, og alle skoler og barnehager der det er barn og unge med spesielle behov, skal ha et eget pedagogisk støttesystem.

Rapporten sendes nå ut på høring.

– Foreldre skal være trygge på at barna deres får god oppfølging i både barnehage og skole, og vi må sørge for at tilbudet blir bedre. Dette er så viktig at vi må ha en bred og grundig høring før vi konkluderer. Vi må også se spesialundervisning i sammenheng med andre tiltak i skolen, som for eksempel tidlig innsats, sier kunnskapsminister Sanner.

Ap vil ha rask kartlegging

Arbeiderpartiet oppfordrer Sanner til å komme i gang med å forbedre tilbudet.

– For elevene som går på skolen i dag er det avgjørende at regjeringen ikke lar dette dra ut. For eksempel bør kunnskapsministeren umiddelbart starte arbeidet med å innføre rask kartlegging av alle elever, der alle som trenger det raskt og uten utredning får oppfølging på skolen. Et slikt system har Arbeiderpartiet foreslått å innføre hvert år siden 2014, men Høyre, Frp og Venstre har vært mot. Nå håper vi kunnskapsministeren snur, sier utdanningspolitisk talsperson Martin Henriksen.

Han er imidlertid skeptisk til forslaget om å fjerne retten til spesialundervisning.

(NTB)

Mer fra Dagsavisen