Innenriks

Barnehageopprør får støtte av Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet deler bekymringen til «Barnehageopprøret». En av ti barnehagelærere sier at bemanningen hos dem er direkte dårlig.

Av Jens Marius Sæther og Karin Lillian Fladberg

Facebook-gruppa «Barnehageopprøret» oppfordrer barnehageansatte til å gi en usminket versjon av hvordan de opplever hverdagen. Så langt har de fått inn rundt 250 ulike historier, som i sum viser at veldig mye ikke er som det skal være i norske barnehager. Målet med aksjonen er å sette søkelyset på bemanningssituasjonen og hva som er konsekvensene av lav bemanning, både for barna og de ansatte.

Utdanningsforbundet har lenge vært bekymret for at det er for dårlig bemanning i barnehagene.

– Det er dessverre ingen nyhet at bemanningen er altfor lav i mange barnehager og at det dermed er store forskjeller i det tilbudet som barna får, sier Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet.

Les om barnehageopprøret her: Vil vekke foreldre gjennom stor Facebook-aksjon

Spurte de ansatte

Hun viser til en undersøkelse fra Respons Analyse i fjor der 11 prosent av de spurte barnehagelærerne svarte at bemanningssituasjonen hos dem var direkte dårlig. 29 prosent sa at den var «mindre god».

– Derfor er beskrivelsene som kommer fram i Facebook-gruppen, helt sikkert riktige, men de beskriver ikke situasjonen i hele barnehagesektoren, sier Valås.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Forventninger til norm

Til våren skal regjeringens forslag til bemanningsnorm behandles i Stortinget. For første gang skal det lovfestes hva som skal være en minimumsbemanning i norske barnehager.

Utdanningsforbundet har store forventninger til den nye bemanningsnormen.

– For oss har det vært viktig at den nye bemanningsnormen må gjelde hele åpningstida. I dag er det dessverre slik at én ansatt på noen tidspunkter kan ende opp med å være alene med opptil 20 barn. Det er heldigvis ikke det vanlige, men det skjer. Derfor må normen gjelde hele uka og hele dagen, sier Valås og legger til:

– Vi har også gjort det klart at normen må gjelde på barnegruppenivå og gjelde for ansatte som jobber direkte med barna. Personer som er ansatt for å løse andre oppgaver, må komme i tillegg.

Les de barnehageansattes egne historier på Dagsavisen Nye Meninger.

Overskudd av lærere

Lars Gulbrandsen ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har forsket på norske barnehager siden slutten av 1970-tallet. Han var prosjektleder for forskningsprosjektet «Gode barnehager for barn i Norge» (GoBan) fram til 2016. Gulbrandsen mener Norge er på god vei til å få til et betydelig kvalitetsløft i barnehagesektoren.

– Tidligere har vi bare hatt en pedagognorm med slingringsmonn, med sju til ni barn under tre år og 14–18 barn over. En forskriftsendring har gjort at det nå er det laveste tallet som skal gjelde i begge barnegrupper. Samtidig er det slik at ett barn mer enn makstallet utløser en hel pedagogstilling. Det kan ikke kompenseres med en deltidsstilling, noe jeg mener er veldig viktig.

– I tillegg vil en ny bemanningsnorm etter alt å dømme være på plass høsten 2018. Den vil sikre flere voksne per barn, basert på Øie-utvalgets anbefalinger. Når vi i tillegg vet at vi nasjonalt har overskudd av barnehagelærere, mener jeg betingelsene for å gi barna et enda bedre tilbud absolutt er til stede, sier Gulbrandsen.

Les også: - Pinlig at seriøse forskere overser barne- og ungdomsarbeiderne

Kronikk av Royne Berget, inititativtaker til Barnehageopprøret: – Vi trenger en revolusjon

Mer fra Dagsavisen