Innenriks

Millioner av plastflasker havner i søpla

I år vil 86 millioner plastflasker ikke bli pantet i Norge. I stedet kommer mange av dem snart til et turområde eller en badestrand nær deg.

Det er tall fra Infinitum AS, som drifter panteordningen, som avdekker at plastflasker utgjør en ikke ubetydelig del av plastforurensningen her til lands:

* Totalt sett er det cirka 150 millioner flasker og bokser som årlig ikke kommer inn i pantesystemet.

* Av dette er det om lag 86 millioner plastflasker.

* Nærmere 80 prosent av disse flaskene havner i restavfallet og blir brent, ifølge Infinitum.

* Resten av plastflaskene - drøyt 20 millioner av dem - «fordufter».

Les også: Tomflasker gir millioninntekt 

– Vet ikke hvor

– Vi vet ikke hvor disse havner, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.

Hennes antakelse er at noen av dem ender opp i søppeldunker rundt omkring, og at andre havner i naturen.

Det sistnevnte tar det ikke lang tid å få bekreftet for hvem som helst. Den frivillige foreningen Hold Norge Rent, vet også mye om dette. De kan fortelle om frivillige som i løpet av fjoråret samlet inn nær 50.000 drikkeflasker og bokser fra norske strender, og over 77.000 uidentifiserbare plastbiter.

I slutten av november kunne regjeringen opplyse at panten skulle heves fra 1 til 2 kroner for små flasker og bokser, og fra 2,50 til 3 kroner for store.

– De nye pantesatsene trådte i kraft ved nyttår. Har dette påvirket pantingen?

– Miljødirektoratet har satt en frist på at alt skal være over på ny pant innen 1. september i år, slik at bransjen får tid til å legge om. Det er foreløpig kun noen få produkter som er lansert med ny pant, så virkningen vil kommet etter hvert.

Erfaringene fra Sverige er en økning på mellom 3 og 4 prosentpoeng, svarer Varberg.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Plastflasker uten pant

Det er likevel ingen grunn til å tro at høyere pant vil løse hele problemet med plastflaskeforsøpling.

– Åtte av ti flasker som man finner på avveie langs kysten, er utenlandske flasker, fordi landene de kommer fra ikke har et pantesystem, forklarer Varberg.

En rekke land ønsker nå å gjøre noe med dette.

– Pantesystemet i Norge er det mest effektive og miljøvennlige systemet. Vi har besøk av nasjoner fra hele verden, som ønsker å bygge opp egne systemer etter den norske modellen, forteller Varberg.

Blant de besøkende så langt finner vi representanter for både Storbritannia, Rwanda, Kasakhstan, Kina og Belgia.

Men det er også andre strategier som benyttes for å få bukt med plastflaskeforsøplingen, som å stanse selve bruken av plastflasker. Det svenske selskapet Bluewater Group er blant dem som jobber for en slik løsning.

– Vår ambisjon er å eliminere behovet for plastflasker med vann ved å benytte teknologi som gjør det mulig å framskaffe vann med høy kvalitet lokalt, i boliger, butikker og andre bedrifter, opplyser pressekontakt David Noble i selskapet.

Bare drøyt fire år etter oppstarten kan Bluewater vise til at deres vannrensesystemer er blitt tatt i bruk i både Kina, USA, Sør-Afrika og rundt om i Europa. Bluewaters spesielle vanndispensere er blant annet å finne i verdens første plastfrie supermarked i Nederland, som Dagsavisen nylig omtalte.

Behovet for alternativer til vann på plastflasker er stort, ifølge Noble.

Milliarder av vannflasker

Han viser i den sammenheng til statistikk fra flere ulike kilder:

* Årlig kjøper amerikanere 35 milliarder vannflasker av plast, ifølge StatisticBrain.com.

* Over 75 prosent av plastvannflaskene i USA blir ikke gjenvunnet ifølge Bottlesupglass.com.

* Av de om lag 480 milliardene med plastflasker som ble kjøpt verden rundt i 2016, ble mindre enn halvparten gjenvunnet, ifølge EcoWatch. FNs miljøprogram (UNEP) er blant flere som forsøker å få ned bruken av plastflasker ved å si nei til dem på sine arrangementer. Det skjedde blant annet under FNs miljøforsamling UNEA 2 i Nairobi i Kenya i 2016. Delegatene fikk i stedet lokalt produserte flasker i rustfritt stål og tilgang til vanndispensere.

Også kampanjer som «Ban the Bottle» og «Take Back the Tap» jobber for å stanse bruken av plastflasker med vann.

I Norge selges det årlig mellom 100 og 150 millioner plastflasker med vann, ifølge direktør Peter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Les også: Steike dårlig form

Nyeste fra Dagsavisen.no: