Nei til surrogati.

Dette er årets paroler i 8. marstoget

Over hele landet mobiliserer forskere, barneleger, jordmødre, politikere og nybakte foreldre i dag. Barselomsorg er løftet som kampsak på kvinnedagen.

Se hele paroleoversikten nederst i saken!

«Barselrevolusjonen: Dette er vårt siste varsel, nå vil vi ha bedre barsel» er en av parolene på 8. mars-markeringen i Oslo i dag. Se oversikt over alle parolene nederst i saken. Appellene starter klokka 18, og toget skal gå rundt klokka 18.40.

– Vi skal demonstrere for kvinners rett til god og trygg oppfølging under svangerskap, fødsel og barseltid. Fortsetter utviklingen hvor mor og barn sendes hjem stadig tidligere uten at kommunen har et godt barseltilbud som sikrer dem forsvarlig oppfølging i en sårbar fase, betaler vi en høy pris på sikt.

– Vi går glipp av en unik mulighet til å forebygge og lage en solid grunnmur for et menneskes liv, sier Lena Yri Engelsen, leder i Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel.

Basert på egne erfaringer bestemte Engelsen seg for å starte et brukerbasert tiltak sammen med Marita Rendal.

Siden oppstart for ett år siden har responsen vært enorm:

– Det finnes veldig mange kvinner der ute som ikke får den hjelpen de trenger. Mange vet ikke engang at de har en fødselsdepresjon. Andre føler skam og skjuler problemene sine, forteller Engelsen.

– Kvinnefiendtlig

Dagsavisen har gjennom en serie artikler satt kritisk søkelys på konsekvensene av tidlig hjemsendelse i kombinasjon med jordmormangel og dårlig barselomsorg. Sist uke sa professor og psykologspesialist Catharina Arfwedson Wang følgende til avisen:

– Dette er dramatisk, alvorlig og rammer kvinner og barn.

– At vi ikke prioriterer å gi den nyfødte babyen og foreldrene et ivaretakende omsorgsmiljø med kompetente mennesker som kan hjelpe, mener jeg rett og slett er kvinnefiendtlig.

– Voksende problem

Gro Vatne Brean er psykologspesialist ved R-BUP Øst og Sør, og en av dem som i dag skal gå i 8. mars-tog under parolen «barselrevolusjonen».

– Vi vet at de første 1001 dagene, fra unnfangelse til barnet er to år, er de mest kritiske og avgjørende for barnets videre utvikling. Allerede fra babyen er i magen kan dårlige omsorgsbetingelser; som kan være alt fra rus til stress og depresjon, ramme barnets kognitive og sosioemosjonelle utvikling på sikt.

– God barselomsorg er avgjørende for familiens videre utvikling. Klinisk erfaring viser at det ofte bare er en ganske liten investering som skal til før det gir stor gevinst både for barnet og familien, sier Brean til Dagsavisen.

Som underviser og veileder for jordmødre ved seksjon for spe- og småbarn, ser hun hvordan jordmødrene står midt oppe i en hverdag der de mangler både tid, kompetanse og årsverk for å kunne møte behovene til sårbare kvinner.

– Mitt klare inntrykk er at dette er et raskt voksende problem, noe jeg også ser når jeg møter kvinner med fødselsdepresjon og angst i min kliniske praksis, sier Brean og legger til:

– Både første og andrelinjetjenesten trenger økt kompetanse om psykiske helse før, under og etter fødsel.

Lena Yri Engelsen opplevde selv å bli kasteball mellom sykehus og helsestasjon, før hun til slutt ble hasteinnlagt på gynekologisk avdeling og satt på intravenøs antibiotika. Hun mener mange politikere glemmer å se helheten og verdien av forebygging der gevinsten ikke vises umiddelbart:

– Barselpolitikken de nå fører er ikke bærekraftig. Den bidrar til det motsatte av det helseministeren egentlig ønsker for befolkningen; nemlig at innbyggerne skal leve lenge og leve bra.

Dette er årets hovedparoler i Oslo

#metoo – fra taushet til kvinnekamp!

Støtt demonstrantene i Iran, ned med det kvinneundertrykkende presteregimet i Iran

Oppholdstillatelse til alle ofre for menneskehandel

Kvinner for fred. Stans norsk våpeneksport og militarisering av Norge (Kvinnefronten)

Frihet også for verdens rullende kvinner! La oss delta og bidra på lik linje som alle andre

Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur!

Se oss. Hør oss. Gi oss arbeid!

Det er lov å være stygg – Stopp skjønnhetstyranniet (Jentefronten)

Vi er halvparten av historiene

Frihet til å være seg selv – nei til kjønnsstereotypier

Sex uten samtykke er voldtekt – vi krever samtykkelov!

Byrden over på voldsutøver – bruk omvendt voldsalarm!

Havarikommisjon for partnerdrap

Pornofri barndom – nettpornofilter nå!

Prostitusjon er slaveri – styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltakene

Kvinnekamp er klimakamp / klimakamp er kvinnekamp

Fellesskap mot incest og seksuelle overgrep

Nei til surrogati. Livmor er ikke en handelsvare (Kvinnefronten)

Barselrevolusjonen: Dette er vårt siste varsel, nå vil vi ha bedre barsel

Kvinner over hele verden krever selvbestemt abort og prevensjon!

8-timersdagen 1918 – 6-timersdagen 2018!

Pensjonskamp er kvinnekamp – forsvar offentlig AFP.

Lønnet arbeid til alle – praksisarbeid er slavearbeid!

Ikke shoppe vakter – hele og faste stillinger nå

Likelønn NÅ! – aktiv politikk for kjønnsbalanse i alle yrker

Styrk kvinnekampen – øk støtten til kvinneorganisasjoner (Kvinnefronten)

Mer fra Dagsavisen