Innenriks

Taper 400 millioner på å la Color Line flagge ut

Dersom regjeringen lar Color Line flagge ut Kiel-ferjene, vil det påføre samfunnet et verdiskapningstap på 400 millioner kroner. Samtidig vil Color Line øke egen gevinst med en milliard.

Hovedtillitsvalgt Ronny Øksnes (t.v.) i Norsk Sjømannsforbund risikerer selv å miste jobben dersom Color Line får flagge ut Kiel-ferjene. Her med forbundsleder Johnny Hansen, som ber regjeringen tenke seg om to ganger.

Det er duket for flere sjøslag om framtida til de ansatte i Color Line. I dag møter næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sjømannsforbundene og rederiforbundene for å diskutere den fastlåste striden om utflagging av Color Lines to Kiel-ferjer.

Med til møtet har Norsk Sjømannsforbund (NSF) en fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse. Den har vurdert konsekvensene av at Color Line flagger ut og dermed kan erstatte norske sjøfolk med billigere, utenlandsk arbeidskraft. Det vil koste samfunnet 40 millioner kroner i året, og til sammen 400 millioner kroner over ti år.

– Dette er nok et bevis på at det er dårlig politisk håndverk av regjeringen å la Color Line flagge ut og sende regninga til storsamfunnet, sier leder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund (NSF), som har bestilt rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Les også: Varsler sjøslag i Stortinget

Gir økonomisk tap

Som Dagsavisen har omtalt i flere saker, har regjeringen i over ett år ønsket å gjøre om på regelverket slik at Color Line kan registrere de to Kiel-ferjene i det norske internasjonale skipsregisteret. Det innebærer at selskapet får anledning til å ansette utenlandsk mannskap på lokale lønnsvilkår. Norsk Sjømannsforbund har gjentatte ganger advart om at rundt 700 norske sjøfolk som i dag jobber på ferjene risikerer å miste jobben.

Det bekreftes nå av Samfunnsøkonomisk analyse, som i sin rapport legger til grunn at 718 sjøfolk vil bli erstattet av billigere, utenlandsk arbeidskraft bosatt utenfor Norge. Dersom det faktisk skjer, vil norsk økonomi lide et verdiskapningstap på drøyt 2,9 milliarder kroner over ti år, konkluderer rapporten.

Bakgrunn: - Sjøfolk kan miste jobben

Mer til Color Line

Den negative effekten veies delvis opp ved at Color Line øker sitt overskudd med rundt én milliard kroner når lønnskostnadene går ned, samt at selskapet har krav på mindre subsidier. I 2016 fikk Color Line refundert 286 millioner kroner fra staten gjennom den såkalte nettolønnsordningen, som tilsier at selskapet slipper å betale skatt og avgifter for sine ansatte. Denne ordningen er mindre lukrativ for selskap som ikke er registrert i Norge.

Nå må regjeringen gå i seg selv, mener Hansen.

– Dette er et selskap som gikk med en halv milliard i overskudd i 2016, og nå skal de la samfunnet betale for at de skal tjene enda mer penger. Det bør få regjeringen til å tenke seg om, sier han.

Også før jul skrev Samfunnsøkonomisk analyse en rapport for sjømannsforbundet. Den konkluderte med at Color Line kun sparer 6,6 millioner kroner ekstra i året på å flytte virksomheten ut av landet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ble nedstemt i Stortinget

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fremmet før jul et forslag i Stortinget om å skrote regjeringens ønske om å gjøre om på regelverket for Kiel-ferjene, men ble nedstemt.

Nå setter Sp sin lit til den nye næringsministeren, og håper samtidig at KrF vil snu.

– Jeg håper den nye statstråden har mindre prestisje i denne saken enn Monica Mæland hadde, og at KrF snart bestemmer seg for hva de skal bruke makten sin til. Jeg mener det er en god idé å starte med å sikre norske arbeidsplasser, sier Geir Pollestad, som er leder for næringskomiteen på Stortinget.

Pollestad mener rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse beviser at regjeringen baserer anbefalingen om å tillate utflagging på lite oppdaterte tall.

– Regjeringen har vært veldig ivrig på å synliggjøre at vi får stadig flere skip på norsk flagg. Det er rett, men det blir jo ikke flere sjøfolk av den grunn. Og det er sjøfolk som danner grunnlaget for den maritime industrien.

– Alternativet verre

Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en epost til Dagsavisen at de ikke har lest rapporten og dermed ikke har mulighet til å kommentere tallene direkte.

Han viser videre til at departementet vil gjøre endringer i tilskuddsordningen for sjøfolk på utenriksferjer i det internasjonale skipsregisteret for å kunne beholde så mange norske sjøfolk som mulig.

– Samtidig kan en omflagging av de aktuelle skipene dessverre føre til at Color Line velger å bytte ut en del av de ansatte, skriver Bjarmann-Simonsen.

– Alternativet kan være at Color Line flytter hele eller deler av virksomheten til Danmark, flagger samtlige skip til dansk register, og at opp mot 2.500 norske arbeidsplasser blir satt i fare, skriver han.

Heller ikke Helge Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon i Color Line, ønsker å kommentere rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse og viser til at regjeringen foreløpig ikke har konkludert med om den vil tillate utflagging.