Innenriks

Slik forklarer stortingspresident Olemic Thommessen byggeskandalen

Stortingspresidenten forsøker nå å forklare hvordan en rehabilitering til 70 millioner kroner ble til et skandaleprosjekt til 2,3 milliarder.

Historien om Stortingets byggeprosjekt starter før Olemic Thommessen ble stortingspresident.

I 2011 bestemte det daværende presidentskapet seg for å rehabilitere den delen av Stortinget som ligger i Prinsens gate. Det skulle koste 70 millioner kroner.

Siden den gang har Stortinget vedtatt at de vil ha et eget postmottak og en tunnel inn til bygget. 

Prosjektet har altså vokst, og i 2014 anslo man at det ville koste 1,1 milliarder å ferdigstille.

Men etter det har dette prisanslaget sprukket hele tre ganger, senest nå i februar med en halv milliard.

Det har gitt Thommessen et forklaringsproblem.

Les også: Olemic Thommessen tar ikke selvkritikk for byggesprekk

Peker på Multiconsult

Han fastholder at det er de som planlegger prosjektet som er den største utgiftsposten, og bidrar mest til den nye byggesprekken på 500 millioner kroner.

Multiconsult reagerer på at Stortingspresidenten gjentar at deres honorarer er en hovedårsak til at kostnadsrammen har est utover.

– Vi registrer nå at Thommessen gjentar tidligere påstander til de folkevalgte, som om det er en sannhet, sier Gaute Christensen som er kommunikasjonsleder i Multiconsult.

Ifølge Stortinget øker honorarene med 95 millioner kroner i forhold til det som lå inne i rammen.

Det tallet avviser Multiconsult.

– Siden sommeren 2017 har vi økt vårt anslag med 12.000 timer, som vil utgjøre om lag 12 millioner kroner, sier Christensen.

For øvrig viser Thommessen til at over 200 millioner kroner av sprekken er penger de har satt av til utgifter de forventer kan komme, og at 28 millioner av sprekken kommer av er ren prisstigning.

Han anslår nå at det er 85 prosent sikkert at prosjektet ikke sprekker på ny.

Les også: – Et mareritt. Men man tar også ansvar ved å bli

Dyr tunnel

Thommessen har havnet i spesielt hardt vær fordi Stortinget har valgt det dyreste tunnelalternativet inn til bygget i Prinsens gate.

DN har skrevet om hvordan alternativet som ble valgt er etter ønske fra Stortingets nabo, frimurerlosjen, hvor Thommessen er medlem.

2016-anslag viser at denne tunnelen vil koste 410 millioner kroner.

Les også:

Nyeste fra Dagsavisen.no: