Innenriks

Hva mener Ola?

11 organisasjoner vil ha svar på hva klima- og miljøministeren mener om en tredje rullebane på Gardermoen.

Bilde 1 av 2

På Venstres nettsider kan vi lese at «Venstre sier nei til utbygging av rullebane 3 på Oslo Lufthavn Gardermoen».

Det ble skrevet før partiets nestleder Ola Elvestuen ble klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Dagsavisen har spurt Elvestuen hva han nå mener om dette og har fått følgende svar per epost:

– Stortingsflertallet støttet i fjor at Avinor kan fortsette planleggingen av en tredje rullebane ved Oslo lufthavn. Det skjedde i forbindelse med behandlingen av regjeringens eiermelding. Det er usikkert når behovet for en tredje rullebane eventuelt oppstår og regjeringen har ikke tatt stilling til spørsmålet om utbygging. Når Avinor mener behovet oppstår, må selskapet søke konsesjon etter luftfartsloven. Konsesjonssøknaden vil da bli behandlet av Samferdselsdepartementet, skriver Elvestuen.

Forventer samme syn

Naturvernforbundet vil ha tydeligere tale enn som så.

– Vi forventer at Venstre vil stå fast på sin klare motstand mot en tredje rullebane. Dette er en viktig miljøsak som regjeringen vil bli målt på, sier fagsjef Holger Schlaupitz.

Han uttaler seg også på vegne av Natur og Ungdom, Fremtiden i våre hender, Greenpeace, WWF Verdens naturfond, Besteforeldrenes klimaaksjon, Norges Bondelag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Bygdekvinnelag, Spire og Norsk forening mot støy.

Sammen har de sendt et brev til Elvestuen hvor de ber om et møte «for å diskutere denne viktige saken».

Elvestuen sier til Dagsavisen at han vil oppfylle det ønsket.

– Det er et stort engasjement rundt saken, og jeg stiller meg positiv til et møte med miljøorganisasjonene, skriver han.

Schlaupitz synes det er positivt at Elvestuen er positiv til et møte. Det vil gi Schlaupitz anledning til å minne statsråden på hvordan Venstre tidligere har forholdt seg til en tredje rullebane på Gardermoen.

Fire partier imot

– Ved Stortingets behandling av Avinors eiermelding ville Høyre og Frp at selskapet fortsetter planleggingen, men tok ikke stilling til utbygging. Venstre, Sp, SV og MDG har alle tatt et klart standpunkt mot utbygging. Ap og KrF har bedt om at saken forelegges Stortinget for behandling før eventuell konsesjon for utbygging gis. Det er med andre ord ikke flertall på Stortinget for den beslutningsprosessen Høyre og Frp la opp til gjennom Avinors eiermelding, heter det i brevet som er sendt Elvestuen.

I dette brevet ber de 11 organisasjonene også om følgende:

Avinor må ikke gis fullmakt til å fortsette planleggingen av en tredje rullebane.

Planprosessen for flyplasser må likestilles prosessen for store vei- og baneutbygginger.

Virkemidlene for å dempe veksten i flytrafikken må forsterkes, blant annet ved økte avgifter på miljøskader.