Innenriks

Snart har alle politikerne i denne salen millionlønn

Stortingsrepresentantene har hatt en rivende lønnsutvikling. Denne stortingsperioden passerer de 169 representantene én million kroner i lønn.

Etter noen år med økonomisk ruskevær og magre lønnsoppgjør, peker igjen pilene oppover. Samme vei går lønna til de 169 representantene på Stortinget.

De er ikke berørt av reallønnsnedgangen som mange norske lønnstakere har opplevd de siste årene.

Bare i løpet av den siste perioden, fra 2013 til 2017, økte stortingslønna fra 836.579 til 928.602 kroner.

Og på samme måte som utsiktene i norsk økonomi ser lysere ut, kan også stortingsrepresentantene nå skimte et gyllent øyeblikk der framme: Dersom vi legger Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser for lønnsvekst de kommende årene til grunn, vil stortingsrepresentantene passere én million kroner i lønn i 2020.

1.026.549 kroner, for å være helt presis.

Les også: Lover lønnsopprør på Stortinget

– Trer inn i eliten

Sosialistisk Venstreparti har flere ganger tatt til orde for å endre måten stortingsrepresentantenes lønn fastsettes på – sist da Stortinget banket gjennom sin egen lønn i fjor.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski er klinkende klar: Stortingsrepresentantene tjener for mye.

– I fjor foreslo vi at lønnsdannelse for stortingsrepresentanter frikobles fra prosentveksten. Vår lønn vokser mer enn for folk flest, og det øker forskjellene. Stortingsrepresentantene blir da del av en lønnselite, som sammen med resten av samfunnseliten drar fra alle andre, sier hun.

Konkret ønsker SV i stedet et kronetillegg som tar utgangspunkt i den årlige lønnsveksten til folk flest, slik at lønnsavstanden ikke øker.

– Vi skal representere et tverrsnitt av befolkningen, og det gjør vi i utgangspunktet. Derfor er det dramatisk at vi trer inn i en elite når vi blir valgt inn på Stortinget, sier hun.

Det har imidlertid ikke vært stemning i stortingssalen tidligere for å gjøre noe med egen lønnsvekst. SV-toppen retter pekefingeren mot to partier som hun mener nå bør tenke seg om.

– For å få til et flertall trenger vi Arbeiderpartiet. Jeg synes de bør snu og stemme med oss. Men også for andre partier, særlig partiet som tar på seg å representere folk flest, bør dette være et tankekors, sier Kaski, med en dårlig skjult henvisning til Fremskrittspartiet.

Les også: – Vanlige arbeidsfolk oppfordres til moderasjon, lønna til toppene vokser inn i himmelen

Lønnskommisjonen

Så hva sier partiet for folk flest?

– Jeg synes det er utrolig viktig at stortingsrepresentantene har tillit i befolkningen når vi er deres ombudsmenn. Vi har opprettet en lønnskommisjon for å unngå at representantene aktivt bestemmer sin egen lønn. Og kommisjonen må ta hensyn til samfunnet for øvrig, sier Bård Hoksrud, som sitter i Frps gruppestyre.

– Så er det klart: En blir ikke millionær selv om man tjener en million, men jeg skjønner poenget. Det er ingen tvil om at det er en god lønn. Men det er også en jobb som krever mye.

– Mange arbeidstakere med langt lavere lønn har vel også jobber som krever mye?

– Alle representantene jeg kjenner jobber hardt og brenner for det de gjør. Tidligere var det en del tillegg, det er det ikke lenger. Og pensjonen er blitt lik som ellers i samfunnet, sier Hoksrud, og legger til:

– Så langt har Frp fulgt det som kommer fra kommisjonen, og støttet det.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Finanspolitisk talsperson i Ap, Rigmor Aasrud, er også opptatt av at lønnen ikke settes av representantene selv.

– Det er en lønnskommisjon som behandler dette, det har Stortinget slått fast. Jeg er fornøyd med den lønna jeg får, og har ingen kommentar utover det.

– Men hva tenker du om at dere passerer én million i lønn denne perioden?

– Jeg opplever at det er stor aksept fra Stortinget at vi har en lønnskommisjon som avgjør dette. Og jeg mener det er dumt å mene for mye om sin egen lønn. Det er ikke behov for det så lenge vi har en lønnskommisjon.

MDG: – Lønnsfrys i tre år

Nasjonal talsperson i MDG, Rasmus Hansson, ble i forrige periode partiets første stortingsrepresentant.

– Det er helt greit at våre viktigste folkevalgte har god lønn, men når lønna snart passerer millionen, er det på tide å ta en diskusjon om vi bør sette på bremsen. Så lenge stortingslønna vokser prosentvis, så vokser den stadig lengre vekk fra lønnsgjennomsnittet. Det tar seg ikke lenger ut i folks øyne at avstanden nå er blitt så stor. Det er grunn til å se på om vi bør justere inn stortingslønna, for eksempel ved å fryse den i tre år, sier han.

Stortingspresident Olemic Thommessen (H), som er i vinden for pengebruken i et byggeprosjekt på Stortinget, vil for øvrig passere 1,8 millioner kroner i 2020 – han har en lønn som på krona er den samme som statsminister Erna Solberg (H).

---

Fakta og bakgrunn

  • Lønnsstatistikken for stortingsrepresentantene er hentet fra Stortinget.
  • Den viser en vekst fra 520.000 kroner i 2001, til 928.602 i 2017.
  • Dagsavisen har sammenstilt SSB-statistikk avsnittlønn for alle ansatte i industrien, fra sjefen og ned på gølvet, for samme tidsperiode.
  • Dagsavisen har lagt til grunn SSBs prognose for fremtidig lønnsvekst, for å beregne utviklingen de neste årene.

---

Mer fra Dagsavisen