Innenriks

– En katastrofe for mor og barn

Opposisjonen på Stortinget frykter et svekket barseltilbud. – Forferdelig å være vitne til at barselomsorgen nærmest blir definert ut av det offentliges ansvarsområde, sier Kjersti Toppe (Sp).

Bilde 1 av 3

Av Marie de Rosa og Bjørn S. Kristiansen

Som Dagsavisen skrev i mandagens avis, sendes mor og barn hjem stadig tidligere etter fødsel, samtidig som det er stor mangel på jordmødre i kommunene. På sikt kan spedbarnsdødeligheten øke, frykter fagfolk.

Les også: Kortere liggetid etter fødsel: Fagfolk frykter alvorlig sykdom og spedbarnsdød

Nestleder i helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe (Sp), har ved flere anledninger tatt opp saken med helseministeren. Nå varsler hun at Senterpartiet vil komme til Stortinget med et eget forslag.

– Jeg er ikke imot at mødre reiser tidligere fra sykehuset, så lenge det venter et godt kommunalt tilbud. Men det fungerer ikke når kommunene ikke har en sjanse til å gi et slikt tilbud, siden det ikke tilføres penger til kommunene til dette, sier Toppe, og gjør det klart:

– Da blir dette en katastrofe for mor og barn, for kvinnehelse og hensynet til barnas beste. Det er forferdelig å være vitne til at barselomsorgen nærmest blir definert ut av det offentliges ansvarsområde på denne måten.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Høie svikter

På ti år har den gjennomsnittlige liggetiden etter fødsel på norske sykehus sunket fra 3,2 døgn i 2007 til 2,7 i 2016, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Samtidig viser anslag fra Jordmorforeningen at det på landsbasis mangler mellom 600–700 jordmorårsverk i kommunene. En undersøkelse ved 20 barselavdelinger i regionen som dekkes av Helse Sør-Øst, avdekket store mangler sett opp mot Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for en forsvarlig barselomsorg.

På denne måten overlates ansvaret til mødrene selv, mener Toppe, som retter pekefingeren mot helseministeren. Liggetiden har imidlertid sunket i en årrekke, også gjennom de åtte årene Senterpartiet satt i regjering.

– Ja, denne utviklingen har ikke bare skjedd de siste fire årene. Det har vært en utvikling over tid, og jordmortilbudet er ikke blitt styrket nok. Det er jeg enig i. Så mener jeg at utviklingen har akselerert de fire siste årene. Tilbakemeldingene nå er at det er blitt stadig tøffere på barselavdelingene de siste årene. Jeg mener ikke at vi skal tilbake til en liggetid på fem døgn. Men nå akselererer det, og på et tidspunkt må en si stopp. Og det som skjer nå, skjer på Høies vakt, sier Toppe.

Helseministeren svikter på tre områder, mener hun:

– Høie og regjeringa leverer en sykehusøkonomi som er så skral at bemanningen på fødeavdelingene kuttes. For det andre lar Høie sykehusene kutte i liggetiden uten at kommunene får sjanse til å bygge opp sitt tilbud. Og for det tredje har Høie lovet å øke jordmordekningen i kommunene, uten at det er fulgt opp.

Les også: – Dette henger ikke på greip

Skryter av jordmorsatsing

Kommunikasjonsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at statsråd Bent Høie ikke har anledning til å la seg intervjue, og sendte mandag ettermiddag skriftlige sitater fra statssekretær Anne Grethe Erlandsen:

«Vi tar bekymringen fra Jordmorforbundet på alvor. Vi vet at det har vært mangel på jordmødre i flere år og at antall jordmorsårsverk har stått nærmest stille. Denne utviklingen har regjeringen nå snudd. Vi er godt i gang med å bygge opp tilbudet i kommunene, og det har vært en betydelig økning i antall jordmorsårsverk de siste årene. Denne satsingen fortsetter vi med. I budsjettet for 2018 styrker vi helsestasjonene med over 1 milliard kroner, blant annet for å gi et bedre barseltilbud i kommunene. Gjennom budsjettforliket er det avsatt ytterligere 20 millioner kroner i øremerket tilskudd til jordmortjenester i kommunene i 2018.»

Og videre: «Det stemmer ikke, som Toppe hevder, at barselomsorgen i Norge bygges ned. Vi har en trygg og god barselomsorg. Nyfødt- og mødredødeligheten er svært lav, og har vært synkende.»

Les også: Gravide Ingvill fikk nei til kontroll hos jordmor

– En salderingspost

Det må bli en slutt på at barselkvinner er salderingspost på sykehusenes budsjetter, mener SV-nestleder Kirsti Bergstø.

– Flere bør se varsellampene lyse, sier hun.

SV foreslo i fjor sommer en rekke strakstiltak for å bøte på det partiet mener er en mangelfull barselomsorg, blant annet at kort liggetid etter fødsel kun skal skje etter kvinnens eget ønske.

– Vi må ha god nok kapasitet på sykehusenes fødeavdelinger. Det er skremmende å høre om det voldsomme presset som er på kvinner som nettopp har født. De får knapt nok sydd igjen stingene før de skal være i drosjen på vei hjem. Det er fullstendig uholdbart, sier Bergstø.

Hun mener også det må utlyses flere fulltidsstillinger for jordmødre.

– Det trengs bedre oppfølging lokalt, og da er vi avhengig av å ha jordmødre tett på for å følge opp kvinner både før, under og etter fødsel. Kommuner som ikke har behov for fulle stillinger, må samarbeide med nabokommuner, sier Bergstø.

Les også: – Stor jordmormangel kan sette barn i fare

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at også hans parti jobber med et forslag til Stortinget.

– Vi krever at helseministeren sørger for at sykehusene følger Helsedirektoratets retningslinjer for forsvarlig barselomsorg. De brytes over en lav sko, som Dagsavisen viser. Det er hjerteskjærende å se at barselkvinner og nyfødte blir salderingspost når sykehusene tvinges til å spare penger av regjeringa. Vårt syn er at fødende skal gis rett til å bli på barselavdeling til ammingen er kommet i gang. Vi trenger også en forpliktende opptrappingsplan for jordmortjenesten i Norge, sier Moxnes.

Mer fra Dagsavisen