Innenriks

Vil tvangsflytte verstingelevene

LOV: Regjeringen vil endre loven og gjøre det enklere å tvangsflytte videregåendeelever.

Ifølge dagens Opplæringslov er det kun elever i grunnskolen som kan tvangsflyttes mot sin vilje «når hensynet til medelevene tilsier det».

I videregående skole har rektorene kun mulighet til å legge til rette for skolebytte ved å tilby elever å starte på en annen skole. Alternativt utvise elever som gjør seg skyldig i særlige alvorlige brudd på ordensreglementet fra skolen de går på for resten av året, og isteden tilby plass på en annen skole.

Nå vil Regjeringen legge fram forslag om en ny lovhjemmel som gjør det mulig å tvinge elever i videregående til å bytte skole.

Ba om klargjøring

Det kommer fram i et brev Kunnskapsdepartementet har sendt til Oslo kommune, datert 5. februar i år.

Brevet er et svar på en forespørsel fra Oslo kommune i oktober i fjor om utfordringer knyttet til bortvisning og andre inngripende tiltak.

Det var tidligere skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) som ba departementet om en klargjøring etter høstens krisemøte om grove voldshendelser i Osloskolen.

Byrådssekretær for den sittende skolebyråden i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), svarer slik på regjeringens ønske om lovendring:

– Vi er mest opptatt av hva vi kan gjøre for å forhindre vold. Det er viktigere å stanse voldsbruken enn først og fremst å detaljregulere hvordan vi kan bortvise elever som har begått alvorlige hendelser. Skal vi forhindre vold, må vi komme til årsakene, sier byrådssekretær Tarjei Helland.

Siste utvei

Han ser at noen kan mene at man bare flytter problemet når en elev må bytte skole.

– Av og til stemmer det. Men å skifte miljø kan også bety at holdninger endres, og det kan gi barn og unge en ny start både for eleven selv og hele skolemiljøet.

– Bortvisning må alltid være et siste alternativ, men noen ganger er det nødvendig hvis det er gjelder medelevers og læreres sikkerhet. Det er derfor behov for å ha en lovhjemlet mulighet til å beskytte de som har vært utsatt for krenkende hendelser, sier byrådssekretær Tarjei Helland til Dagsavisen.

Mer fra Dagsavisen