Innenriks

Advarer mot aktiv dødshjelp til oljebransjen

Å avvikle oljenæringen over natten er ikke noe godt klimabidrag og vil ødelegge norsk økonomi, mener statsminister Erna Solberg.

Av Kristian Skårdalsmo 

EU og Norge har forpliktet seg til å kutte klimautslippene i kvotepliktig sektor med 43 prosent innen 2030.

– Vår olje- og gassindustri er en del av kvotepliktig sektor, som betyr at den er en del av det europeiske systemet for å få utslippene ned. Derfor vil det ikke bidra til reduksjon av verdens utslipp om vi stenger ned norsk petroleumsindustri nærmest over natten, sier Solberg.

– Da vil Norge bli fattigere og i dårligere stand til å bruke de samme milliardene av kronene jeg har snakket om, på gode klima- og miljøtiltak. Norsk økonomi vil bli ødelagt, og arbeidsledigheten vil øke betydelig, slo hun fast i en bredt anlagt tale om regjeringens klimapolitikk til Høyres sentralstyremøte søndag.

– Petroleumssektoren vil sakte, men sikkert bidra mindre og mindre i norsk økonomi, men det er ikke noe godt klimabidrag å gi den aktiv dødshjelp.

Krevende

Statsministeren varslet at det blir krevende på flere måter for Norge å nå klimamålene som er satt for det neste tiåret:

* Norske bedrifter må forberede seg på at høyere kvotepris fremover vil gjøre det dyrere å slippe ut klimagasser.

* Avgifter vil bli brukt til å prise utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Regjeringsplattformen tar til orde for en flat CO2-avgift, også innen landbruk og fiskeri.

* Avtalen Norge skal inngå med EU, blir strengere enn den norske klimaloven, ifølge Solberg.

– Det betyr i praksis at vi må levere i en utslippsbane. Det holder ikke at vi når målene i 2030, vi skal ha reduksjoner hele tiden i årene mellom 2020 og 2030, sier hun.

– Vi må ha et tempo som er høyere enn det vi har hatt så langt i Norge, sier Solberg til NTB.

Ikke-kvotepliktig

Statsministeren mener regjeringen er i ferd med å få til et grønt skifte andre bare har snakket om.

– Nå går utslippene ned, samtidig som den økonomiske veksten går opp, sa hun, og viste til at regjeringen ønsker å bruke markedskreftene til å kjempe klimaets sak. Hun trakk fram den norske bilparken og elbilsatsingen som et eksempel på dette.

Samtidig viser Høyre-lederen til at det ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var en økning i «antall arbeidsforhold» fra 4. kvartal i 2016 til 4. kvartal i fjor på 50.000 jobber.

Innen ikke-kvotepliktig sektor må det ifølge statsministeren kuttes kraftig innen bygg, transport, jordbruk og avfallshåndtering.

Solberg peker på at økt salg av elbiler, mer nyttetransport på null- eller lavutslippsfarkoster og økt bruk av biodiesel bidrar til å få ned transportutslippene. Hun understreker samtidig at veksten i persontransport i byene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

– De neste tolv årene vil vi bruke 66,4 milliarder kroner til belønningsordning, bymiljøavtaler og byvekstavtaler, sier hun.

(NTB)

Mer fra Dagsavisen