Innenriks

Hvor giftig er egentlig fisken?

Hvor giftig fisk og annen sjømat er, er ikke undersøkt på opptil 18 år enkelte steder i landet. Ikke godt nok, erkjenner Mattilsynet selv.

Bilde 1 av 3

– Hadde vi hatt penger, ville vi ha vurdert tilstanden oftere, sier seniorrådgiver Harald Nordås i seksjon for fisk og sjømat i Mattilsynet.

Miljøgift og tungmetaller

Verken Honningsvåg, Farsund eller Ramsund er vurdert siden 2000, ifølge Mattilsynets nettsted Matportalen.no. Sandnes ble sist vurdert i 2001, Sandnessjøen og Brønnøysund i 2003.

– Hvor ofte bør innholdet av miljøgifter og tungmetaller i fisk og sjømat bli undersøkt?

– Der det ikke er noen problemer med slikt, kan det godt drøye 10-15 år mellom hver gang. Der hvor tilstanden er dårligere, bør det skje oftere. I Indre Oslofjord er det undersøkelser hvert år, svarer Nordås.

– Hvis dere hadde hatt mer penger, hvor ville dere da ha sjekket giftinnholdet i fisk og sjømat?

– Da skulle vi ha blant annet ha tatt Grenlandsområdet og Sørlandet, Rogaland og Bergen. Også andre steder langs den lange kysten vår er aktuelle.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Utslipp fra industrien

Nordås nevner i den forbindelse advarsel for brosme i Sognefjorden, på grunn av flere overskridelser av grenseverdien for kvikksølv, og også mye kvikksølv i brosme nær kysten av Rogaland og Ryfylke i den nordøstlige delen av fylket.

– I 100 år var det utslipp fra industrien rett ut i både Sognefjorden og Hardangerfjorden. Det vil vi få svi for de neste 200 årene, sier Nordås også.

Blant stoffene som Mattilsynet har kjennskap til i norske havner, fjorder og innsjøer er blant annet kadmium, bly, kvikksølv, dioksiner, PCB, PAH og bromerte flammehemmere.

Av den grunn advares det mot å spise ulike typer sjømat forskjellige steder i landet, men opprinnelsen for disse advarslene er altså opptil 18 år gamle. Om situasjonen lokalt sett har endret seg til det bedre eller til det verre de seneste årene, er dermed uvisst.

Et omfattende arbeid har lenge pågått for å rydde opp i tidligere utslipp til havne- og fjordområder. En handlingsplan for opprydding av forurenset sjøbunn ble lagt fram for drøyt ti år siden.

Les også: Venstre starter med løftebrudd om gruveavfall

Mindre til opprydding

Regjeringen bevilget 204 millioner kroner til opprydding av forurenset grunn og sjøbunn i 2016. I 2017 ble beløpet økt til 285 millioner, mens det for inneværende år er redusert til cirka 110 millioner kroner.

Disse pengene vil bli fordelt i løpet av 2018 med utgangspunkt i 17 prioriterte kyst- og fjordområder.

– I tillegg fikk vi bestillingsfullmakt på 30 millioner kroner, som kan brukes til å inngå forpliktelser for kommende år, opplyser seksjonsleder Kari Holden i Miljødirektoratet.

– Vil disse oppryddingstiltakene føre til at fisk i de aktuelle områder blir mindre giftig?

– Opprydding i forurenset sjøbunn er nødvendig for at fisken i området kan spises, men det er også andre kilder til forurensning som må tas hånd om før kostholdsråd blir unødvendige, svarer Holden.

I slutten av november offentliggjorde Norsk institutt for vannforskning (NIVA) rapporten «Miljøgifter i norske kystområder 2016». Hovedkonklusjonen er at «nivåene av mange miljøgifter er nedadgående». I Indre Oslofjord er det derimot «relativt høye konsentrasjoner av flere miljøgifter», konstateres det også.

«Det er påvist oppadgående langtidstrend for kvikksølv i filet av torsk, ganske høye nivåer av PCB, PBDE, PFAS og HBCD i torskelever», heter det videre om tilstanden i Indre Oslofjord.

– Urovekkende

Dette fører til bekymring i byrådet i Oslo.

– Det er urovekkende at konsentrasjonen av helsefarlig kvikksølv går opp, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

– Mattilsynet har tidligere advart gravide, ammende og små barn under fem år mot å spise torsk fisket i Indre Oslofjord, og nå går altså konsentrasjonen av kvikksølv opp.

I lys av dette reagerer Berg kraftig på regjeringens reduksjon i årets bevilgning til opprydding av sjøbunn.

– Kuttet på 175 millioner kroner betyr en kraftig nedtrapping av arbeidet mot miljøforurensning. Det vi trenger nå er en større innsats, ikke mindre. Jeg forventer at regjeringen kommer med mer penger til dette i revidert budsjett, sier byråden.

Slik er vurderingene

Bergen: Sist vurdert i 2010. Forurenset av dioksiner, PCB og kvikksølv. Det advares blant annet mot å spise brunmat i krabbe, brosme, lange og annen fisk og sjømat fisket i ulike deler av byfjorden og andre steder.

Brønnøysund: Sist vurdert i 2003.Forurenset av PAH.Det advares mot å spise blåskjell fra et avgrenset område.

Drammen: Sist vurdert i 2015: Fourenset av tinn. Det advares mot å spise filet fra ørret og skrubbe.

Farsund: Sist vurdert i 2000. Forurenset av PCB og PAH. Det advares mot å spise skjell fra flere fjordområder.

Grenlandsfjordene: Sist vurdert i 2013. Forurenset av klorerte organiske forbindelser, særlig dioksiner. Det advares mot å spise fisk og skjell, sjøørret og krabbe fra angrensede områder.

Hammerfest: Sist vurdert i 2003. Forurenset av PAH. Det advares mot å spise skjell fanget innenfor moloen og andre angitte steder.

Harstad: Sist vurdert i 2010. Gravide og ammende advares mot å spise filet fra torsk fra et avgrenset område. I tillegg må deler av ulike typer skjell fjernes før de blir spist.

Hommelvik: Sist vurdert i 2014. Forurenset av PAH. Det advares mot å spise skjell fra et avgrenset område.

Honningsvåg: Sist vurdert i 2000. Forurenset av PAH. Det advares mot å spise skjell fra havna.

Høyangsfjord: Sist vurdert i 2008. Forurenset av kadmium og bly. Det advares mot å spise skjell og brun krabbeinnmat fra innerst i fjorden og et stykke utover.

Karmsund: Sist vurdert i 2005. Forurenset av PAH og PCB. Det advares mot å spise skjell og krabber fra en avgrenset område av Karmsundet.

Kragerø: Sist vurdert i 2002 og 2012: Forurenset av PAH, dioksiner og kvikksølv. Det advares mot å spise skjell fra deler av havna. Gravide og ammende advares mot å spise torskefilet fanget innenfor et avgrenset område.

Kristiansand: Sist vurdert i 2015. Forurenset av dioksiner og dioksinlignende PCB, PCB6, bly og PAH. Det advares mot å spise blåskjell og brunmat fra taskekrabber fra avgrensede områder.

Mjøsa og Hurdalssjøen: Siste vurdering ikke oppgitt. Forurenset av dioksin og PCB. Det advares mot å spise lever fra lake.

Narvik: Sist vurdert i 2005. Forurenset av PCB. Det advares mot å spise skjell fra et avgrenset område.

Indre Oslofjord: Sist vurdert i 2015: Forurenset av kvikksølv og PAH. Gravide og ammende, samt barn under fem år, bør ikke spise filet av torsk. Det advares også mot å spise blåskjell fra det indre havneområdet.

Ramsund: Sist vurdert i 2000. Forurenset av PCB. Det advares mot å spise fisk og sjømat fra et avgrenset område.

Ranfjorden: Sist vurdert i 2005. Forurenset av PAH. Det advares mot skjell fra et avgrenset område.

Salten/Lofoten: Sist vurdert i 2013. Forurenset av kadmium. Det advares mot å spise taskekrabbe fangstet fra Saltfjorden i sør og nordover.

Sandefjord: Sist vurdert i 2012. Forurenset av kadmium. Det advares mot å spise krabbeinnmat fra en avgrenset område.

Sandnes: Sist vurdert i 2001. Forurenset av PAH. Det advares mot å spise skjell fra indre deler av et avgrenset område av Gandsfjorden.

Sandnessjøen: Sist vurdert i 2003. Forurenset av PAH. Det advares mot å spise blåskjell plukket i en avgrenset del av havneområdet.

Saudafjorden: Sist vurdert i 2007. Forurenset av PAH. Det advares mot å spise blåskjell fra et avgrenset område.

Sognefjorden: Sist vurdert i 2017. Forurenset av kvikksølv. Det advares mot å spise brosme og skjell fra avgrensede områder.

Stavanger: Sist vurdert i 2015. Forurenset av PCB og PAH. Gravide, ammende og barn under fem år advares mot å spise filet av torsk fisket i havne- og nærområdet, og blåskjell fra et avgrenset område.

Sunndalsfjorden: Sist vurdert i 2005. Forurenset av PAH. Det advares mot å spise skjell fra et avgrenset område.

Sørfjorden/Hardangerfjorden: Sist vurdert i 2013. Forurenset av kadmium, bly, kvikksølv, dioksiner og PCB. Det advares mot å spise brosme, blålange, lange og skjell fra et avgrenset område. I tillegg blir gravide og ammende advart mot å spise krabber, hummer eller stasjonær fisk fanget i Sørfjorden innenfor et avgrenset område.
Sør-Varanger: Sist vurdert i 2004. Forurenset av dioksin. Det advares mot å spise fisk fra flere vann.

Tromsø: Sist vurdert i 2009. Forurenset av PAH. Det advares mot å spise skjell fra et avgrenset område og fra området rundt vraket av det tyske slagskipet Tirpitz.

Ålesund – Åsefjorden: Sist vurdert i 2006. Forurenset av den bromerte flammehemmeren HBCDD. Det advares mot å spise blåskjell, berggylte og krabber fra et avgrenset område.

Ålesund – Ellingsøyfjorden: Sist vurdert i 2007. Forurenset av kvikksølv. Gravide og ammende blir advart mot jevnlig å spise torsk fra et avgrenset område.

Årdalsfjorden: Sist vurdert i 2017. Forurenset av PAH, bly, kadmium og kvikksølv. Det advares mot å spise brosme og skjell fra et avgrenset område.

Nyeste fra Dagsavisen.no: