Innenriks

Baner vei mot øst

Kinesisk interesse for høyhastighetsbane Oslo-Stockholm vekker oppsikt i Sverige.

Samtidig øyner Norsk Bane AS nytt håp for sine planer om ny jernbane gjennom Østfold på strekningen mellom Oslo og Stockholm, etter uttalelser fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Les også: I dialog med Kina om lyntog

– Vil gjerne samarbeide

Dagsavisen omtalte kinesernes interesse for planene om høyhastighetsbane Oslo-Stockholm 11. januar.

– Vi vil gjerne samarbeide med Norge og Sverige om dette prosjektet, både med arbeidskraft, vår kompetanse og ved å bidra til finansieringen av det, uttalte Huang Xin da.

Han er visepresident i China Association for Promoting International Economic & Technical Cooperation, som igjen er del av China Overseas Investment Union.

Nå har også svenskene fått øynene opp for kinesernes uttalelser til Dagsavisen.

– Saken var «all over» Sverige i alle riksmedia, forteller Alf S. Johansen.

Han er prosjektkoordinator for EU-prosjektet TENTacle, som jobber med transportstrategier og regionutvikling i Nord-Europa, og i tillegg sekretariatsleder i Grensekomiteen Värmland-Østfold, som lenge har arbeidet for å realisere en høyhastighetsbane mellom Oslo og Stockholm.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kapper reisetida

I Sveriges Radios omtale av saken pekes det spesielt på muligheten for å kappe reisetida med mer enn et par timer.

Da Dagsavisen stilte Solvik-Olsen spørsmål om prosjektet i januar, svarte han blant annet følgende:

– Vi er positive dersom private aktører ønsker å realisere egne jernbaneprosjekter for egen regning og risiko.

Nå har statsråden nok en gang uttalt seg i lignende vendinger.

– Hvis Norsk Bane har lyst til å bygge og kan garantere prisen de har kommet fram til for deres alternativ, så er det interessant for oss, sier Solvik-Olsen til Moss Avis.

Dette svarer han på et spørsmål om framtidig jernbanetrasé gjennom Moss, noe som har vært gjenstand for opphetede diskusjoner i lang tid.

Les også: Oslo-Stockholm på tre timer?

– Milliarder billigere

Nå tyder alt på at Bane NORs forslag vil bli gjennomført, til tross for at Norsk Bane hevder at deres alternative forslag er langt bedre. Daglig leder Jørg Westermann mener blant annet at det vil være mulig å bygge en bane som blir flere milliarder kroner billigere enn Bane NORs. Dette går fram av et brev Norsk Bane nå har sendt samferdselsministeren.

– Hvordan rimer deres planer for Østfold med målet om høyhastighetstog Oslo-Stockholm?

– Våre undersøkelser viser at det er grunnlag for et nett av moderne baner i Norge og til våre naboland. Det inkluderer både en strekning mot Stockholm og en annen mot Göteborg, København og Hamburg. Dette er investeringer som gjensidig vil forsterke hverandres nytte, særlig hvis det velges en trasé for Oslo-Stockholm via Østfold, svarer Westermann.

Han håper nå å komme i dialog med Solvik-Olsen om dette.

Les også: På fisketur til Beijing

Mer fra Dagsavisen