Innenriks

Vil ha strammere yttergrenser

Aps nye mann på innvandring, Masud Gharahkhani, forsvarer Tyrkia-avtalen og mener innvandringen til Europa må begrenses mest mulig.

NY: Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani skal lede et eget utvalg som skal stake ut kursen for Aps nye innvandringspolitikk.

Gharahkhani har fått i oppgave å utvikle ny innvandringspolitikk for Ap, etter et valgnederlag hvor velgerne mente Ap ikke var tydelig nok.

Migrasjonsutvalget han leder skal hente inspirasjon fra Danmark, Sverige og andre land i Europa.

– Vi skal ikke se til Frp, men finne vår egen innvandringspolitikk, og da besøke våre sosialdemokratiske venner i Europa for å se på hva de har gjort, sier stortingspolitikeren fra Buskerud.

Husker du denne? Arne Wam: Jeg melder meg ut av Arbeiderpartiet

Flere «Tyrkia-avtaler»

Han mener det er viktig å få til en mer rettferdig fordeling av kvoteflyktninger i Europa, og viser til at det som følge av asyltilstrømningen i 2015 har vært en stor debatt i hele Europa om hele asylinstituttet.

– Det viktigste mener jeg uansett er å heve blikket og se at vi må ta et felles ansvar i Europa. Klarer vi å ha kontroll ved grensene, er det lettere å få flere land i Europa til å ta imot flere kvoteflyktninger.

– Betyr dette at du ønsker å begrense innvandringen til Europa så mye som mulig?

– Ja, selvfølgelig. De som trenger hjelp skal få det, men jeg ønsker ikke irregulære flyktningstrømmer, hvor mennesker drukner på veien, sier stortingspolitikeren.

Han viser til Tyrkia-avtalen som et eksempel på hvordan Europa kan ha kontroll ved grensen.

– Spørsmålet er om vi, i tillegg til å opprettholde Tyrkia-avtalen, kan få til flere slike avtaler. Det mener jeg vil være et viktig bidrag til en mer rettferdig fordeling av ansvar, sier han.

Tyrkia-avtalen, som trådte i kraft 20. mars 2016, innebærer at migranter og flyktninger som ankommer Hellas skal sendes tilbake til Tyrkia, mot at EU tar imot syriske kvoteflyktninger fra leire i Tyrkia. Avtalen har blitt møtt av kritikk fra FN og flere internasjonale organisasjoner som Amnesty International, Leger uten grenser og Redd Barna, som mener den strider mot internasjonale konvensjoner.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sosial kontroll

Migrasjonsutvalget skal ikke konkludere med sine forslag før i august.

I tillegg har Gharahkhani rollen som innvandringspolitisk talsperson, og har denne uka allerede havnet i debatt om flere nye forslag på integreringsfeltet.

Ap har nemlig levert 22 forslag i Stortinget mot sosial kontroll og æresvold.

*Kampen mot sosial kontroll

*Flere i arbeid

*Nei til kontantstøtte

*Og strengere krav til trossamfunnene er i korte trekk de viktigste tiltakene for å integrere flere innvandrere i det norske samfunnet, mener Gharahkhani.

Dagsavisen på lederplass: Ap kom skeivt ut

Basseng av verdier

Obligatorisk leirskole og kjønnsblanda svømmeundervisning er blant de 22 forslagene Ap la fram i Stortinget denne uka.

– Jenter skal ha samme muligheter som gutter. Dette handler om at hvis du bor i Norge, så er det norske verdier som gjelder. Det handler om frihet og likestilling, og det skal gjelde fra barna begynner i skolen. Skolen er en arene der alle norske barn møtes på tvers av kjønn og bakgrunn, og er derfor en viktig integreringsarena, sier Gharahkhani og legger til:

– Derfor foreslår vi også å gjøre leirskoletilbudet obligatorisk slik at foreldre ikke kan hindre barn i å delta på leirskole eller svømmeundervisning fordi de ikke ønsker at de skal omgås det andre kjønn. Vi kan ikke akseptere at barn unntas obligatorisk undervisning på grunn av religiøse skikker. Her må vi tørre å være tydelige.

Stortingspolitikeren kommer selv fra lokalpolitikken i Drammen, som er den byen i Norge med nest størst innvandrerbefolkning, etter Oslo.

– Hva er dine erfaringer fra Drammen på dette integreringsområdet?

– Jeg har møtt familier hvor det ofte er mange barn, og hvor mammaen i familien nesten ikke kan norsk og blir belønnet med kontantstøtte for å stå utenfor arbeidslivet. Det fører til at økonomien til familien blir dårligere, og da er det barna som får det tøft. Så har jeg lært at vi må tørre å ta verdidebatten, og at de fleste innvandrere i Norge ønsker å bli en del av landet.

KrF provosert over Ap-utspill

KrF reagerer kraftig på det partiet opplever som en ny og strammere linje og ordbruk fra Arbeiderpartiet i asyl- og innvandringspolitikken.

Av Kristian Skårdalsmo (NTB)

– Vi må ha en streng og rettferdig asylpolitikk, kontroll på grensen og sørge for at vi hjelper dem som trenger det mest, var budskapet fra Aps nye innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani på Politisk kvarter hos NRK torsdag.

Usedvanlig klar tale, repliserer KrFs Torhild Brandsdal, som mener Arbeiderpartiet nå foretar et linjeskifte.

– Inntrykket fra Politisk kvarter er at de krangler med Frp om hvem som er strengest i innvandringspolitikken. Ord og handling henger bedre sammen. Vi har oppfattet en viss form for dobbeltkommunikasjon, men dette er klar tale, sier hun til NTB.

– Økt avstand

Garahkhanis uttalelser skaper større distanse mellom KrF og Ap, ifølge KrF-representanten.

– Det er ganske langt mellom Ap og KrF for tiden akkurat på dette området, konstaterer hun.

Ifølge Brandsdal har KrF forsøkt å respondere på det partiet har oppfattet som en invitasjon fra Ap om samarbeid i asylpolitikken, blant annet om å innføre sårbarhetskriterier for de såkalte oktoberbarna og gi enslige mindreårige asylsøkere en bedre behandling.

– Men det ser ikke ut til at vi har lyktes med det. Det er ikke den retningen som har vunnet fram. Det beklager jeg veldig sterkt, ikke minst for alle dem som dette berører, og som har fått falske forhåpninger. Det mest iøynefallende er situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere, sier Brandsdal.

Uro og splid

Utgangspunktet for diskusjonen er flere utspill fra Garahkhani, hvor han blant annet overfor ABC Nyheter har vært tydelig på at Ap ikke ønsker en liberalisering.

– For å lykkes med integreringen er det viktig at vi har god kontroll på innvandringen og at vi ikke tar imot flere flyktninger- og asylsøkere enn vi klarer å integrere, skriver han i et innlegg i VG.

Ap-politikeren sier også at Norge ikke bør være «mer liberale enn sammenlignbare land» og at «vi må ta et kritisk blikk på ressursbruken i Norge og i Europa».

Flere forslag

Ap har de siste dagene varslet 22 forslag i innvandringspolitikken, meldte TV 2 onsdag.

Blant annet vil partiet gjøre leirskole obligatorisk, at det ikke skal gjøres unntak fra felles svømmeundervisning for begge kjønn, og at ingen skal kunne si nei til jobb- og tiltakstilbud fra Nav på grunn av religion. Dessuten vil Ap at skoler og helsestasjoner skal undervise i likestilling.

Ap ønsker også å stramme inn loven mot tvangsekteskap, slik at også arrangerte ekteskap med psykisk press rammes av et forbud, ifølge NRK.

Gharakhani skal lede et eget utvalg som skal stake ut kursen for Aps nye innvandringspolitikk. Utvalgets konklusjoner skal være klare i august.