Innenriks

Norge klar med verdens første spesialtrente team for helsekriser

Et norsk medisinsk innsatsteam står snart klart til å håndtere helsekriser innen 48 timer – uansett hvor i verden krisen rammer.

Verdenssamfunnet var ikke godt nok forberedt da ebola brøt ut i Vest-Afrika eller da jordskjelvet rammet Haiti. EU og Verdens helseorganisasjon laget derfor en modell for standardiserte innsatsteam som kan rykke ut i krisesituasjoner.

Norge er første land i verden som får en slik spesialtrent gruppe på plass. Teamet trente denne uken på Akershus festning i Oslo for å bli godkjent for bruk i akutte kriser.

Stolt helseminister

Helseminister Bent Høie (H) og EUs helsekommissær Vytenis Andriukaitis besøkte fredag øvelsen.

– God trening og felles retningslinjer er avgjørende for at det internasjonale samfunnet skal yte rask og effektiv hjelp. Jeg er stolt over at Norge som første land får dette på plass, sier Høie.

Det norske teamet går under navnet Emergency Medical Team, og det skal rykke ut til jordskjelv, andre naturkatastrofer og alvorlige sykdomsutbrudd dersom FN eller EU ber om bistand. Det norske teamet er dessuten spesialutstyrt for å kunne operere i kaldt klima.

100 pasienter i døgnet

Til sammen er 60 personer er innrullert i ordningen. Hvert team består av 20 personer. De har utstyr til å behandle inntil hundre pasienter i døgnet. Teamet er selvforsynt i seks uker og trenger kun tilgang på vann og drivstoff, opplyser Helsedepartementet.

Gruppen skal være operative på stedet innen 24–48 timer, avhengig av reisetid. Og de skal være klare for drift tolv timer etter ankomst.

Helsehjelpen vil dreie seg om å ivareta primærhelsetjenester og enkle akuttmedisinske skader. De skal også kunne vurdere, stabilisere og overføre personer med alvorlig skade eller sykdom til sykehus eller annen helseinstitusjon. (NTB)

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!