Innenriks

– Absolutt sjanse for storstreik

Frontene er steile inn mot vårens hovedoppgjør. Pensjon står øverst på LO-forbundenes kravliste, og flere av dem varsler at de er klare for kamp.

Det er duket for pensjonsstrid i årets lønnsoppgjør. Flere av de største LO-forbundene i privat sektor krever forbedringer i den avtalefestet pensjonsordningen (AFP), men regjeringen har allerede signalisert at den ikke ønsker å øke sitt bidrag. Dermed må arbeidsgiversiden ta kostnadene.

Les også: Norske toppsjefar tener ei vanleg norsk årsløn på under ein månad

Kvesser klørne

Hvis ikke partene blir enige, kan det gå mot storstreik. Faren for et slikt utfall er høyst reell, tror flere av forbundene Dagsavisen har pratet med.

– Sjansen for storstreik er absolutt til stede. Vi vet at AFP er et vanskelig spørsmål fordi det er såpass ulike oppfatninger mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, sier leder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet.

Også Handel og Kontor, LOs tredje største forbund, er forberedt på kamp.

– Jeg tror det er lenge siden våre medlemmer har vært så tydelige på at de tar konflikten om vi ikke kommer i mål som i år, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil ha sentralt oppgjør

Både Handel og Kontor og EL og IT Forbundet har satt pensjon øverst på sin kravliste inn mot årets lønnsoppgjør. Det samme har fire av de andre sju forbundene Dagsavisen har spurt. Foruten AFP, står også tjenestepensjonsordningene høyt på dagsorden.

I forbindelse med pensjonskravet, har mange av forbundene tatt til orde for et sentralt oppgjør. Det vil si at forhandlingene foregår sentralt mellom LO og NHO, fremfor mellom hvert forbund og deres motparter.

Foruten EL og IT Forbundet, er Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ett av forbundene som har flagget et ønske om en sentral oppgjørsform.

Sist gang LO samlet seg om et sentralt oppgjør var i 2008. Også den gangen sto kampen om AFP-ordningen.

– Pensjon er et stort og komplisert tema, og våre medlemmer er veldig klare på at de vil være med på å stemme over resultatet, sier leder Jan-Egil Pedersen i NNN til Dagsavisen.

Venter på Fellesforbundet

Det er ventet en avklaring allerede i dag, når Fellesforbundet tar sin avgjørelse om oppgjørsform. Denne avgjørelsen vil erfaringsmessig legge føringer for resten av LO-forbundene.

Forbundsleder Jørn Eggum satt i går opptatt i Arbeiderpartiets ekstraordinære landsstyremøte. Det samme gjorde Fagforbundets leder Mette Nord.

Eggum har ikke ønsket å uttale seg om hvilken oppgjørsform Fellesforbundet ønsker seg, men sa til FriFagbevegelse tidligere i år at forbundet kan se for seg begge deler.

Industri Energi venter i spenning på avgjørelsen fra Fellesforbundet. Leder Frode Alfheim understreker at frontfagsmodellen, hvor konkurranseutsatt industri forhandler først, er viktig for hans forbund.

– Vi har ikke hatt en endelig behandling av de viktigste prioriteringene våre opp mot oppgjørsform, men i utgangspunktet er vi opptatt av frontfagsmodellen, sier han.

Handel og Kontor og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) går på sin side inn for en slags kombinasjonsløsning.

– Dette er en sak LO må løse i fellesskap. Vi forventer at de hullene som har oppstått i AFP-ordningen blir tettet, og at det settes i sammenheng med tjenestepensjonen. Derfor ønsker vi et samordnet oppgjør med lokal rett til forbundsvise forhandlinger om økonomi og tekniske krav, sier leder Lars M. Johnsen i NTF.

Forbundene i offentlig sektor er mer tilbakeholdne.

– Vi har få medlemmer i LO/NHO-området, så vi pleier ikke å fatte noe vedtak på dette, sier leder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Dette krever forbundene

Handel og Kontor

* Hovedkrav er forbedringer i avtalefestet pensjon (AFP) og tjenestepensjon.

* Vil også øke minstelønn for lageransatte, skriver Frifagbevegelse.

* Ønsker samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger.

Industri Energi

* Har ikke satt tariffkravene enda, men nevner pensjon og AFP som viktige saker.

* Vil også prioritere å opprettholde et minimum av kjøpekraft.

* Har ikke tatt stilling til oppgjørsform, men er generelt opptatt av frontfagsmodellen.

EL og IT Forbundet

* Øverst på kravlisten står forbedringer i AFP.

* Ønsker også å begrense bemanningsbransjen i bygg- og anleggsbransjen, samt sørge for reallønnsvekst og kjøpekraftsforbedring for flere av medlemmene.

* Har ikke tatt stilling til oppgjørsform.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

* Går inn for forbedringer i AFP og tjenestepensjon, med opptjent pensjon fra første krone og første dag.

* Også opptatt av mer gunstig arbeidstid og frikjøp av tillitsvalgte,

* Vil ha samordnet oppgjør.

Norsk Transportarbeiderforbund

* Krever forbedringer i AFP og tjenestepensjon.

* Ber også om et lønnsløft for lavtlønnede, blant dem ansatte i godsbransjen, renovasjons- og gjenvinningssektoren, avisbud og drosjesjåfører.

* Ønsker samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger.

Norsk Tjenestemannslag

* Har ikke landet på en tariffpolitisk uttalelse, men ønsker generelt at flest mulig lønnstillegg skal gis som generelle tillegg som treffer alle.

* Mener også det er rom for kjøpekraftsfordeling.

* Har heller ikke tatt stilling til oppgjørsform.

Fellesorganisasjonen

* Støtter pensjonsmålene vedtatt av LO-kongressen, som blant annet innebærer en godt tilpasset AFP-ordning og videreføring av overføringsavtaler mellom offentlige pensjoner.

* Jobber også for likelønn og gunstigere arbeidstid.

* Har ikke tatt stilling til oppgjørsform.

Mer fra Dagsavisen