Innenriks

– Vi er i en veldig alvorlig situasjon

Ap, SV og KrF reagerer kraftig på at folk med alvorlige spiseforstyrrelser må vente i månedsvis på behandling.

– Vi er i en veldig alvorlig situasjon. Anoreksi er den tredje vanligste dødsårsaken blant unge jenter i Europa, og i Norge vet vi at én av fem unge jenter har psykiske plager. Likevel er det en grov underfinansiering til psykisk helse – både på kommunalt nivå og til spesialisthelsetjenestene, sier Nicholas Wilkinson, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for SV.

For en uke siden skrev Dagsavisen om Stine Bratvold som har anoreksi og venter på behandling. 22-åringen mener lang ventetid fører til at mange som har en alvorlig spiseforstyrrelse blir dødelig syke før de får hjelp.

Ifølge Spiseforstyrrelsesforeningen har det vært en kraftig økning i antall henvendelser fra folk som venter på behandling det siste året.

– Det er dessverre mange tusen som trenger hjelp. Tilbudet i kommunene er altfor dårlig, der må vi få et bedre system. Vi vil lage en forpliktende plan for å bygge opp et psykisk helsetilbud til barn og ungdom i hele Norge, sier Wilkinson.

LES OGSÅ: – Det er helt tragisk at de ikke får hjelp

– Alvorlig syke

Ingvild Kjerkol i Ap vil ta opp saken med helseminister Bent Høie (H) i Stortinget.

– Vi kommer til å følge opp saken og stille spørsmål til Høie. Han slår seg på brystet og sier det skal bli kortere ventetid. Men her er det snakk om en gruppe alvorlig syke pasienter som må vente opp mot et halvt år – der behandling kan bety forskjellen på liv og død.

Kjerkol mener behandlingskapasiteten må bli bedre.

– Høie sier at sykehusene må jobbe smartere, men jeg har vanskelig for å se at man kan få opp kapasiteten ved å effektivisere. Disse pasientene har rett på et tilbud, men det er for få behandlingsplasser. Da må det bevilges mer penger for å få opp kapasiteten, sier Kjerkol.

Wilkinson mener også at det må bevilges mer penger.

– Norge har noen av de fremste ekspertene på spiseforstyrrelser i verden. Problemet er at de er altfor få. Det er grunn til å tro at fem år med såkalte effektiviseringskutt har satt sine spor. Men det var ikke bra nok da vi satt i regjering heller. Her trengs det en skikkelig dugnad, sier Wilkinson.

LES OGSÅ: Elin Olsen i Spiseforstyrrelsesforeningen sier de har opplevd en kraftig økning i henvendelser fra folk som venter på behandling

Støtte fra KrF

KrFs Olaug Bollestad har også engasjert seg i saken.

– Dette er en utrolig vanskelig og utfordrende problemstilling – ikke minst for jentene og guttene det gjelder. Det er ofte sånn at det går lang tid før personer med spiseforstyrrelser selv ser at de trenger hjelp. Vi er ikke gode nok til å oppdage spiseforstyrrelser tidlig nok. Det må vi bare erkjenne.

Hun mener regjeringen må prioritere å få ned ventetida på behandling.

– Det skal ikke være så lang ventetid. Jeg mener det også er en utfordring at det ikke gir høy status å jobbe med rus og psykisk helse i fagmiljøene i dag. Vi som politikere må løfte problemstillingen. Det er få som går i fakkeltog for dem med spiseforstyrrelser.

For Bollestad er det også et spørsmål om økte ressurser.

– Vi har vært opptatt av at det skal være en forpliktende opptrappingsplan innenfor psykisk helse. Det er også viktig at det klargjøres hvem i kommunene som skal ha ansvaret for å følge opp barn og unges psykiske helse før de fyller 18 år.

LES OGSÅ: – Helsevesenet gjør at mange blir veldig dårlige

Svar fra departementet

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet skriver at ventetidene er blitt kortere det siste året.

– Men det er ikke bra at pasienter må vente i et halvt år på å få riktig hjelp, slik Stine Bratvold forteller om i Dagsavisen.

Hun skriver videre at regjeringen har satset på psykisk helse og rus fra dag én, at det skal være større vekst innen psykisk helsevern og rus enn somatikk og at sykehusbudsjettene er styrket hvert eneste år. Regjeringens mål er at gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager i spesialisthelsetjenesten innen 2021.

– For å nå dette målet skal vi blant annet innføre pakkeforløp innen psykisk helsevern og rusbehandling. Det kommer et eget pakkeforløp for spiseforstyrrelse for barn og unge. Pasientene skal også få raskere utredning og behandling og involveres mer i behandlingen.

De første pakkeforløpene innføres i år.

– I et pakkeforløp får pasienten en koordinator som følger opp vedkommende gjennom hele forløpet, og pasienten kan da være trygg på at det ikke svikter underveis eller i overgangene mellom tjenestene. Det vil også være et mål å få ned de lange ventetidene til spesialavdelinger som for eksempel regionale avdelinger for spiseforstyrrelser, skriver Bjerke.

Mer fra Dagsavisen