Innenriks

SSB-saken: – Dette bekrefter at Jensen ikke sa stopp før veldig sent på året

Finansminister Siv Jensen gir ikke Kontrollkomiteen innsyn i omstridte møtenotater. Komitéleder Dag Terje Andersen sier Jensen likevel kommer med en viktig avklaring.

Den åpne høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for to uker siden var ikke nok: Komiteen hadde fortsatt ubesvarte spørsmål, og fulgte opp med et nytt brev til finansminister Siv Jensen (Frp).

I svarbrevet fra Jensen, som ble oversendt komiteen i dag, vil blant annet ikke Jensen gi innsyn i omstridte møtereferater fra til sammen fem møter.

«I tillegg til årsrapportmøtet og halvårsrapportmøtet avtales andre møter ved behov. For slike møter er det ikke utarbeidet fullstendige, omforente referater. Det gis ikke innsyn i departementets interne nedtegnelser fra slike møter», skriver Jensen.

Kontrollkomiteen har bedt om innsyn blant annet for å ettergå Jensen påstand om at Finansdepartementet systematisk advarte tidligere SSB-sjef Christine Meyer mot å gå for fort fram i den pågående omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå.

Tross manglende innsyn i referatene, mener komitéleder Dag Terje Andersen at svarbrevet gir en viktig avklaring.

BAKGRUNN: Dette er SSB-saken - og årsakene til at Siv Jensen måtte stå skolerett for Stortinget

– Påfallende

Christine Meyer måtte i november i fjor trekke seg som SSB-sjef i kjølvannet av byråets omstridte omorganisering, som hun sto i spissen for. Meyer mener finansdepartementet støtte prosessen, mens finansministeren mener hun gjentatte ganger har advart Meyer mot å gå for fort fram.

– Finansministeren bekrefter i brevet at første gang det ble sagt stopp, var 30. oktober, sier Andersen.

– Hva forteller det?

– Det forteller at det som er sagt om dette ikke er etterprøvbart når det vises til møteprotokoller som ikke er omforent. Det viktige her er at begge leire nå sier at første gang finansdepartementet ba Meyer om å stoppe prosessen, var 30. oktober - altså veldig sent på året.

LES OGSÅ: Finansminister Siv Jensen (Frp) står fast på at hun har gitt flere klare advarsler til Christine Meyer, og mener den avgåtte SSB-direktøren burde ha skjønt at hun ikke kunne gjennomføre omorganiseringen hun hadde planlagt

Under kontrollhøringen for to uker siden, sa blant annet Jensen at det ikke hadde skortet på advarlser fra Finansdepartementets side.

– De begynte å komme i januar. Det har vært systematisk gjentatt gjennom hele året, sa finansministeren.

– Da er det påfallende at da Marianne Marthinsen stilte finansministeren spørsmål om dette i februar - om omorgansieringen ikke burde stoppes i påvente av arbeidet til Statistikklovutvalget - så ga ikke Jensen sin tilslutning til det, sier Andersen.

Andersen understreker at Arbeiderpartiet mener at prosessen i SSB burde blitt stanset, og han presiserer at denne saken ikke handler om det.

– Stridspunktet er at Meyer sier at hun følte at departementet støttet omorganiseringen helt fram til 30. oktober, mens Jensen sier at departementet har advart Meyer hele året.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

–  Fra skanse til skanse

SVs medlem i kontrollkomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, går lenger enn Andersen, og mener Jensen i brevet kommer med en helt ny forklaring.

– Og den er i strid med den gamle, sier Fylkesnes.

– Det er helt utrolig at vi må gå fire runder med finansministeren før hun innrømmer at det først var 30. oktober det ble sagt stopp.Tidligere har hun sagt at hun helt siden januar har bedt Meyer om å vente.

–  Hva forteller det?

–  Hun går fra skanse til skanse i sine svar. Vi ga ministeren en siste sjanse til å gi bedre forklaringer på svake punkter i sin argumentasjon og dokumentasjon. VI har spurt om det kan dokumenteres at hun har bedt Meyer vente. Komiteen har bare funnet dokumentasjon på det motsatte.

–  Har hun snakket usant?

– Det er hvertfall tydelig at både Meyer, Stortinget og alle andre har misforstått henne. Hun har åpenbart gitt helt andre signaler, ifølge seg selv, enn det Meyer og alle andre har oppfattet, sier Fylkesnes.