Innenriks

Ni av ti tog i rute

91 prosent av alle persontog var punktlige i fjor, ifølge Bane NOR.

Bane NOR forklarer bedre punktlighet med økt vedlikehold, men gruer seg til flere snøværsdager.

– Vi opplevde framgang i 2017 og endte over målet om 90 prosent punktlighet. Det er vi fornøyd med, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon.

– Hvorfor er målet nettopp 90 prosent punktlighet?

– Det er et mål som Jernbanedirektoratet har satt, svarer Hansen.

Best og verst

På enkelte strekninger var togene langt over punktlighetsmålet i fjor. Best var lokaltog i Bergen med en punktlighet på 97,6 prosent.

Ifølge Bane NOR regnes et tog for å være i rute dersom det ankommer endestasjonen innenfor en margin på tre minutter og 59 sekunder. For langdistansetog er denne marginen fem minutter og 59 sekunder.

Dårligst punktlighet i fjor var det på Ofotbanen med 74,3 prosent.

Der hvor NSB fraktet flest passasjerer, i Oslo-området, viser Bane NORs oversikt derimot betydelig bedre tall.

– For lokaltogene i Oslo-området har det helt klart vært en framgang, konstaterer Hansen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dårligere i rushtiden

Slik var punktligheten for disse strekningene:

* Drammensbanen: 93 prosent utenfor rush og 85,4 i rushtiden morgen og kveld.

* Hovedbanen: 93,5 utenfor rush og 89 prosent i rushtiden.

* Østfoldbanen: 92,1 utenfor rush og 82,6 prosent i rushtiden.

* Lokaltog i Oslo: 93 prosent utenfor rush og 86 prosent i rushtiden.

* Kongsvingerbanen: 88,7 prosent.

* Gjøvikbanen: 89,1 prosent.

Hansen finner dessuten grunn til å nevne resultatene til Flytoget. Der er målet 95 prosent punktlighet og det ble oppnådd med god margin både for togene med ankomst Gardermoen og Oslo S.

Generelt sett konstaterer han at den økte vedlikeholdsinnsatsen har gitt et mer punktlig togtilbud.

– To svake

– Tallet kunne vært enda høyere dersom vi ikke hadde hatt to svake måneder i august og september, med en punktlighet på henholdsvis 87,5 og 89,0 prosent, sier Hansen.

– Disse månedene ble vi rammet av flere spesielle hendelser hvor gamle anlegg var berørt. Blant annet var det flere feil med kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen, som er fra 1951 og planlagt byttet ut i løpet av de neste tre årene, sier han.

– Hvordan står det til med punktligheten så langt i 2018?

– Vi har ikke hatt en god nok start. De største utfordringene for oss er vær sånn som i ettermiddag med snøvær, spesielt hvis vi får vind i tillegg. Så langt i år har vi allerede hatt tre ekstremdager med stort snøfall og vind.