Innenriks

– Helsevesenet gjør at mange blir veldig dårlige

Psykologveteran Per Johan Isdahl mener behandlingen av personer med spiseforstyrrelser er innrettet slik at de får hjelp altfor sent.

Per Johan Isdahl har jobbet med spiseforstyrrelser i en årrekke og var med på å etablere Regional seksjon for spiseforstyrrelser ved Ullevål sykehus. Han mener hele behandlingssystemet for personer med spiseforstyrrelser er skrudd feil sammen fordi de som er syke først må forholde seg til primærhelsetjenesten.

– Pasienter som har anoreksi, bulimi eller andre kombinasjonslidelser, må i dag henvende seg til en fastlege. Som oftest vil det da være fokus på mat, vekt og andre fysiologiske forhold. Denne behandlingen fortsetter inntil lidelsen blir alvorlig. Først da blir de distriktspsykiatriske sentrene kontaktet.

Ved disse sentrene er det ofte lang ventetid, noe som ifølge Isdahl fører til at helsetilstanden forverres ytterligere.

– I dag er det sånn at de som har spiseforstyrrelser, først skal få litt behandling og så litt mer. Det fører til at mange blir veldig dårlige. Er det snakk om spiseforstyrrelser, må det settes i gang behandling av spesialister umiddelbart og med høy intensitet. Gjør man det, er sjansene mye større for at de som trenger hjelp, blir friske.

Les også: – Det er helt tragisk at de ikke får hjelp

Stines historie

Mandag skrev Dagsavisen om Stine Bratvold (22) som mener hun er blitt en kasteball i helsevesenet. Bratvold har anoreksi og ble alvorlig syk i fjor. Da hun søkte om innleggelse ved en spesialistavdeling for spiseforstyrrelser, fikk hun til svar at det var fem måneders ventetid. Hun la seg da frivillig inn på en medisinsk avdeling. Ifølge Bratvold hadde ikke de ansatte rett kompetanse til å behandle hennes sykdom. Hun gikk ytterligere ned i vekt og tilstanden ble livstruende. Den siste tida har hun vært innlagt på en akuttpsykiatrisk avdeling som hun opplever som en ren oppbevaringsplass. Hennes advokat mener det er en «skandale» at hun må vente nesten et halvt år på å få «adekvat behandling».

Isdahl har nettopp sluppet boka «Måltidsforstyrrelser» som han presenterte i Oslo i går. Psykologveteranen med 25 års fartstid som behandler, har lenge ment at systemet må endres. Og han mener det er mulig å få til uten at det vil skal koste store summer.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Håpløst og absurd

– Det handler om å gjøre tjenestene lettere tilgjengelig, noe som vil kreve større fleksibilitet. Men det er mulig å få til.

Isdahl mener det er på høy tid at det tenkes nytt.

– Det er absurd at det ikke er noe internettilbud der pasientene kan få veiledning av spesialister. I tillegg må pasientene få mulighet til å henvise seg selv, både til de distriktspsykiatriske sentrene og spesialistavdelingene. Da må man utvide åpningstidene. Det er håpløst at det ikke er mulig å få behandling utenfor kontortida. Dette kan løses ved å øke volumet på de polikliniske tjenestene på ettermiddager og kvelder.

– Hvorfor er det ikke blitt gjort noe med systemet tidligere?

– Det er fordi sykehusene har en organisasjonsstruktur som hindrer fleksibilitet. Dette handler ikke om personalet på avdelingene, men at ingen gir beskjed om at ting må gjøres annerledes, sier Isdahl og legger til:

– Det er tungt å endre et system når det ikke legges til rette for det.

Les også: - Vi får telefoner daglig fra folk som blir avvist

Kronikk: Jeg trenger hjelp til å bli frisk