Innenriks

– Et øyeblikks temperamentsfull risting kan føre til at et barn blir ødelagt for livet

333 barn ble i fjor undersøkt på Ullevål sykehus etter mistanke om mishandling. – Det er fare for at et travlere samfunn, sosiale medier og mangel på familienettverk øker foreldres stressnivå, mener barnelege.

Siden 2008 har det vært en tredobling i antallet barn som blir undersøkt på Ullevål sykehus etter mistanke om fysisk mishandling. Overlege Torkild Aas jobber til daglig med disse barna. For dem som er aller dårligst, står det om livet. Andre får varige mén.

– Et øyeblikks temperamentsfull risting kan føre til at et barn blir ødelagt for livet og blir pleiepasient resten av sitt liv, sier legen ved sosialpediatrisk avdeling på Ullevål sykehus.

Spedbarn døde

Hvert år filleristes 10 til 15 barn så hardt at det regnes som mishandling, såkalt shaken baby syndrome, ifølge Stine Sofies stiftelse.

Søndag døde ei tre måneder gammel jente som hadde ligget kritisk skadd på Ullevål sykehus siden 27. desember, ifølge NTB. Barnets mor skal ha forklart politiet at faren ofte ristet babyen og at barnet gråt kraftig. Barnets far er siktet for drap og moren for passiv medvirkning.

Det er under én uke siden en 31 år gammel mann ble dømt til 16 års fengsel i Borgarting lagmannsrett for forsettlig drap på sin ti uker gamle sønn.

Professor Torleiv Rognum ved avdeling for rettsmedisin på Oslo universitetssykehus opplyser at de fra 2000 til 2015 undersøkte 60 barn i alderen null til 18 år som døde som følge av omsorgssvikt, mishandling eller drap. Det vil si at det i snitt er litt under fire tilfeller i Sørøst-Norge per år. For hele landet anslår han at det er seks-sju tilfeller per år.

Les også: Spedbarn døde – hadde nye og gamle skader

Desperasjon

Barnelege Torkild Aas vil gi en advarsel, basert på det han ser og opplever i jobben sin ved Ullevål sykehus:

– Å bli småbarnsforeldre er en markant endring i livsstil og belastning. Fra selv å ha full kontroll med tida si, dukker det «som troll av eske» opp et skrikende vesen som tar all tid. Kanskje har barnet kolikk, det gulper og spyr, bæsjer utover, kan ikke meddele hvorfor det ikke er fornøyd, pårørende blir mer og mer fortvilet. Etter tidligere å ha mestret alt – jobb, realisert fritida og oppdatert en perfekt blogg eller Facebook-profil – kommer det inn i livet uforutsett fortvilelse over stress med et misfornøyd barn, sier Aas.

– Det blir et betydelig sprik mellom forventningen om den lykkelige, harmoniske familien med det smilende barnet og hverdagen med kolikkbarn som holder foreldrene våkne halve natta og krever å bæres rundt og mates til stadighet. Det kan medføre at foreldrene i desperasjon får lyst til å riste barnet. Når de så ser at det «hjelper», det blir stille også i en periode etterpå, så gjentar man denne sekvensen for å få barnet til å tie, selv om det i realiteten ristes en slags hjernerystelse på barnet. Komplikasjoner er blødninger, nerveskader og sekundær opphovning og oksygenmangel til hjernen – og i verste fall død.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mangel på selvkontroll

Han råder foreldre som opplever slik desperasjon, til å legge barnet ned på en gulvmatte og ta en timeout for å klare å stå imot impulsivitet som kan medføre risting, slag og at barnet kastes mot gjenstander.

– Det er nok helt åpenbart for de pårørende at den energien og kraften som utøves ved vold og risting av barnet, er skadelig. Jeg tror handlingen skyldes mangel på selvkontroll, ikke mangel på kunnskap. Likevel er det viktig å gjenta budskapet om hvor farlig det er med risting, både på barselavdeling, helsestasjon og hjemmebesøk fra helsesøster. Noen foreldre prøver å pynte på historien med at de bare skulle leke med barnet og kaste det opp i lufta og ta imot igjen. Men hvorfor skulle noen kaste en tre måneder gammel baby opp i lufta? Det er veldig tynne forklaringsmodeller som barnelegen da gjenkjenner og går videre med.

– Besteforeldre, still opp!

Aas mener at det å legge bort mobilen og konsentrere seg om barnet, kan hindre stress både for barn og foreldre.

– Et spedbarn trenger foreldres visuelle kontakt og smil. Det er vist å være viktig for hjernens utvikling. Pludring, imitasjon og smil er det første språket de lærer og det viktigste. Brukes mye av den våkne tida til å titte ned i et nettbrett eller en smarttelefon, frarøves barnet gode stimuli, blir stresset, misfornøyd og kan gråte mer, og foreldre blir forstyrret og også mer stresset selv, slik at en vond spiral kan oppstå.

At besteforeldre avlaster de nybakte foreldrene i noen timer eller en hel natt etter mye nattevåk, kan være god investering for å komme seg gjennom hverdagen, mener barnelegen.

– Besteforeldre bor kanskje i en annen by, er selv aktive yrkesutøvere eller selvrealiserer sin pensjonisttilværelse med kurs og reisevirksomhet. Selv om de er glade i barnebarnet, er det ingen selvfølge at de vil bidra til avlastning.

Mer bevisst helsevesen

Noen ganger skjønner ikke helsepersonellet at barnet virkelig har klart å overleve og kommet fra volden uten betydelige skader, forteller Aas.

– Det kan synes som ren flaks at et barn overlever og er tilsynelatende normalt etter å ha kommet inn med mange beinbrudd og hjerneblødning. Andre ganger er det kanskje ingen eller få brudd, men barnet dør av de hjerneskadene som er påført og som forsterkes påfølgende dager, tross forsøk på iherdig intensiv livreddende behandling.

Det er vanskelig å si om økningen Ullevål opplever, skyldes mer observante fagfolk som viderehenviser til sykehuset eller om det faktisk er flere tilfeller av vold, påpeker Aas.

– Jeg tror hele helsefeltet er mer bevisst på at slike saker forekommer. Røntgenlegene blir stadig bedre, sammen med den nye teknologien som gir bedre bildeoppløsning av kroppen. De bruker CT-undersøkelser til å ta snittrøntgen av hjernen eller utfører MR-undersøkelse av hjernen for å se etter blødninger. De kan også ta røntgenbilder av hele babykroppen. For eksempel kan de ta røntgenserier spesielt egnet for å finne svært små brudd som før gikk uoppdaget hen.

Barneombudet: – Gi mer informasjon

Barneombud Anne Lindboe sier det er en positiv utvikling at helsevesenet oppdager og undersøker flere barn som kan være utsatt for vold.

– Forskning viser at rundt fem prosent av alle barn utsettes for alvorlig vold fra foreldrene. Så tallet fra Ulle­­vål er nok bare toppen av isfjellet. Økningen kan skyldes at det er blitt økt oppmerksomhet om problemstillingen i helsevesenet og at leger som får inn barn med skader, er blitt flinkere til å stille seg spørsmålet om det kan skyldes vold.

Lindbo påpeker at det har vært flere alvorlige saker i det siste der foreldre har ristet barnet sitt. Hun mener det er svært viktig å gjøre barn mindre utsatt for vold ved å gi foreldre mer informasjon om faren ved risting.

– Noen hevder at de ikke vet hvor skadelig dette er, sier hun.

– Er det troverdig at de ikke vet dette?

– Det er nok fremdeles variabelt. Men det er i hvert fall hevet over enhver tvil at alle vet det hvis det blir obligatorisk at alle får informasjon før de forlater sykehuset etter en fødsel – og deretter får det gjentatt på helsestasjonen og hos fastlegen.

Lindbo mener at helsesøstre må følge opp dette på samme måte som de følger opp ernæring og språk.

Barnevoldssaker det siste året

* En tre måneder gammel baby døde 7. januar i år etter å ha blitt innlagt kritisk skadd på Ullevål sykehus da familien fra Nordland var på besøk i Oslo i romjula. Foreldrene ble pågrepet på sykehuset. Barn­­ets mor skal ha forklart politiet at faren ofte ristet babyen. Barnefaren er siktet for drap, moren for passiv medvirkning.

* En mann (31) ble 5. januar i år dømt til 16 års fengsel i Bor­garting lagmannsrett for for­­­­settlig drap på sin to mån­­­­eder gamle sønn. Barnet ble innlagt på Akershus universitetssykehus i desember 2014. Ifølge dommen hadde faren ristet og/eller dunket barnet kraftig. Barnet hadde hjerneblødninger, blødninger langs ryggmarken, kraniebrudd og ribbeinsbrudd.

* Høyesterett dømte 7. des­ember i fjor en far til sju års fengsel for vold mot sin fire uker gamle datter. Han må betale henne 9,1 millioner kroner i erstatning. Ifølge dommen blir barnet trolig fullstendig pleietrengende resten av livet, avhengig av rullestol og kan ikke spise selv eller snakke.

* Et samboerpar ble 5. des­em­­ber i fjor tiltalt for grov vold og mis­­­handling av kvinnens under ett år gamle spedbarn i Nordland.

* En mann i 20-årene ble 27. juli dømt til ett år og tre måneders fengsel i Salten tingrett for grov vold mot sin kun få uker gamle datter. Barnefaren var tiltalt for å ha klemt, holdt, ristet eller slått datteren, noe som resulterte i flere beinbrudd og bloduttredelser.

Kilde: NTB

Mer fra Dagsavisen