Innenriks

– Hun er ikke uavhengig fra å lytte til signaler fra sin eier

Finansminister Siv Jensen (Frp) står fast på at hun har gitt flere klare advarsler til Christine Meyer, og mener den avgåtte SSB-direktøren burde ha skjønt at hun ikke kunne gjennomføre omorganiseringen hun hadde planlagt.

Siv Jensen understreket under dagens høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen at hun gjentatte ganger gjennom fjoråret stilte spørsmål ved om samfunnsoppdraget kunne ivaretas med den omorganiseringen Christine Meyer ønsket å gjennomføre. Hun mener den daværende SSB-direktøren burde skjønt at dette var advarsler.

Finansministeren avviste alle påstander om at dialogen med SSB ikke har vært etter boka.

– Jeg mener departementets styring av SSB har vært ryddig hele veien, sa Siv Jensen i høringen.

Christine Meyer fikk også gi sin versjon av hva som skjedde i omstillingsprosessen, om SSBs uavhengighet og hennes egen avgang som SSB-direktør.

– Når det gjelder min avgang som administrerende direktør i SSB, må jeg si at finansministeren i realiteten tvang meg til å gå av, uten hensyn til de lover og regler som gjelder for avslutning av arbeidsforhold i staten, hevdet hun.

Les også:Derfor må Siv Jensen i ilden i dag

Innvandringsregnskapet

Meyer fortsatte med å angripe Finansdepartementet når det kom til SSBs uavhengighet, som hun mener er blitt «utfordret flere ganger».

– Det gjelder spesielt innvandringsregnskapet, sa Christine Meyer.

Hun la vekt på at SSBs etiske regelverk sier at man skal unngå at SSBs publikasjoner bidrar til at enkeltgrupper blir stigmatisert, og viste til innvandringsregnskapet i den forbindelse. Hun lente seg på støtte fra Venstre-leder Trine Skei Grande på at innvandringsregnskapet er problematisk.

– Jeg fikk en tekstmelding fra Venstres parlamentariske leder om jeg kunne stå for hvordan innvandringsregnskapet ble brukt.

Trine Skei Grande avviser overfor Dagsavisen at hun har kritisert innvandringsregnskapet.

– Det jeg har gjort er å be SSB være bevisst på hvordan deres statistikk blir feilaktig brukt av enkelte ekstreme miljøer, sier Skei Grande til Dagsavisen

Siv Jensen delte overhodet ikke Meyers versjon på dette punktet, og mente altså at hun ikke hadde utøvd et slikt press i møte mellom de to.

– Jeg oppfattet at hun blandet politikk og fag. Hun ville snakke om innvandring.  Jeg mente det ikke var relevant. Dette handlet om omorganiseringen i SSB, sa Jensen i høringen.

Les også: Meyer: – Ble bedt om å gi Holmøy jobben tilbake

– Ikke stoppet

Meyer mente også at det ikke er dokumentasjon på at departementet prøvde å stoppe den omdiskuterte omorganiseringen.

– Vi oppfattet ikke signaler om at vi skulle stoppe noe, sa hun i høringen.

Christine Meyer mener at det var først da de hadde kommet forferdelig langt i prosessen at de fikk beskjed om å stoppe den.

Heller ikke denne virkelighetsbeskrivelsen deler Siv Jensen.

– Jeg forventer, som øverste ansvarlige for SSB, at når det kommer så tydelige styringssignaler fra eierdepartementet så blir fulgt og lyttet til, sa Jensen, og slo fast at det motsatte skjedde med SSB.

Finansministeren sa også følgende om Christine Meyers rolle i høringen:

– Det skal ikke være innblanding i den faglige uavhengighet. Men hun er ikke uavhengig fra å lytte til signaler fra sin eier.

Les også: Meyers SSB-endringer nullstilles

Omorganisering

Høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité omhandlet finansminister Siv Jensens (Frp) håndtering av omorganiseringen i Statistisk sentralbyrå (SSB). Etter å ha stilt spørsmål i to omganger sitter kontrollkomiteen igjen med to motstridende versjoner om omorganiseringen i SSB.

Omorganiseringen ble omdiskutert fordi flere forskere ble opprørt over at de skulle flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen mot sin vilje. En av disse var Erling Holmøy, som er kalt «innvandringsregnskapets far».

Etter massiv debatt i mediene om prosessen, og flere møter hos finansministeren, fikk daværende SSB-direktør Christine Meyer 9. november beskjed om at hun ikke lenger hadde Siv Jensens tillit.

Etter dette har de to forklart seg ulikt om hva som har vært prosessen som ledet opp til Meyers avgang.

Les også: Hvem er det som snakker usant om SSB?