Innenriks

Leger slår alarm: 19-timersvakter uten tid til å spise eller gå på do

Tillitsvalgt for yngre leger ved Oslo universitetssykehus slår alarm om legenes arbeidsforhold og frykter for pasientsikkerheten.

– Vi opplever nå en så høy arbeidsbelastning på jobb at vi nesten ikke får spist, gått på do eller hvilt i løpet av en 19-timersvakt. Mange av mine kolleger gruer seg til å gå på jobb. De er redde for å gjøre feil, sier Anniken Riise Elnes til Dagens Næringsliv.

Hun er foretakstillitsvalgt for 1.100 yngre leger ved Oslo universitetssykehus (OUS). Elnes mener dette er på kanten av forsvarlig drift, men sier til avisen at det ikke ser ut til å bekymre sykehusledelsen.

Legene har en lang rekke unntak fra arbeidsmiljøloven når det gjelder lange vakter og krav om fri mellom vaktene. Legene har lov til å jobbe inntil 19 timer per døgn, men ifølge Elnes er det heller ikke uvanlig at en lege jobber 26 timer i strekk på grunn av ubesatte vakter som må fylles etter en vanlig dagvakt.

Et flertall av de yngre legene er ikke fast ansatt, og Elnes forteller at mange derfor vegrer seg for å si ifra om forholdene.

Administrerende direktør Bjørn Erikstein ved OUS svarer i en epost til Dagens Næringsliv at forsvarlig drift går foran alt.

– Men det vil kunne være vaktdøgn hvor det ikke er lett å tilpasse for kravene til hvile. Det kan handle om akutte tilstander og samtidskonflikter. Hvis det er slik at det avtegner seg et mønster over tid, må vi som arbeidsgiver vurdere vaktbelastningen og bemanningen på nytt, skriver han.

(NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: