Innenriks

Færre jobber i omstridt gruve

«Hvor mange arbeidsplasser er en død fjord verdt?» spør Natur og Ungdom. I dag skal de grille miljøvernminister Vidar Helgesen (H) om Førdefjorden.

Det er ikke verdt å ofre Førdefjorden for bare 110 arbeidsplasser, mener Natur og Ungdom. Miljøorganisasjonen har lenge kjempet mot deponiplanene, både ved lovlige aksjoner og gjennom sivil ulydighet. Da Nordic Mining i 2016 skulle starte prøveboring på Engebøfjellet, var det mange medlemmer som lenket seg fast, noe som førte til både opphold på glattcelle, høye bøter og rettssaker.

Bakgrunnen for spørsmålet er de mildt sagt omstridte planene om å bruke Førdefjorden som deponi for 250 millioner tonn gruveavfall.

Etter anbefaling fra Miljødirektoratet ga regjeringen Nordic Mining tillatelse til dette i april 2015.

Færre arbeidsplasser

I sin anbefaling nevner Miljødirektoratet økt sysselsetting som en av fordelene ved prosjektet.

«Nordic Mining forventer at de vil sysselsette rundt 170 personer per år i gjennomsnitt i driftsperioden. Driften kan vare i opptil 50 år», skriver Miljødirektoratet om dette.

De 170 arbeidsplassene skulle komme direkte i tilknytning til produksjonen, ifølge forskningsstiftelsen SINTEF. Totalt kunne prosjektet ifølge SINTEF gi 300 arbeidsplasser i Sunnfjord-regionen og 500 på landsbasis.

Men nå har Nordic Mining selv nedjustert antallet arbeidsplasser knyttet til driften til 110 i året, i en ny rapport. Samtidig kan driftsperioden bli redusert til 29 år, ifølge Nynorsk Pressekontor.

Det har skapt sterke reaksjoner lokalt i Sogn og Fjordane, og også i Natur og Ungdom, som iherdig har kjempet mot gruveprosjektet i lang tid, også ved hjelp av sivil ulydighet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Gi oss et tall

Naustdal SV har allerede gjort det klart at de vil sende brev til Miljødirektoratet og kreve en ny utredning av saken. Det kravet stiller Natur og Ungdom seg bak.

– Den betydelige nedjusteringen i antallet arbeidsplasser snur opp ned på hele grunnlaget for tillatelsen til å dumpe gruveavfall i en av våre reneste fjorder, mener Ingrid Skjoldvær, leder av Natur og Ungdom.

– Regjeringen har nektet å svare tidligere, men nå må de faktisk gi oss et tall. Hvor mange arbeidsplasser er en død fjord verdt?

– «En død fjord»? Stoler dere ikke på de vurderingene som både Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet har gjort om at det er mulig å gjennomføre gruveprosjektet uten at det får slike drastiske konsekvenser?

– Mest av alt stoler vi på rådene fra Havforskningsinstituttet. Miljødirektoratet har veid det samfunnsøkonomiske hensynet opp mot hensynet til miljøet. Gruveprosjektet vil få enorme og irreversible konsekvenser for Førdefjorden, svarer Skjoldvær.

– Både gruveslam, grus og kjemikalier skal dumpes der. Partikler vil spre seg og påvirke organismer i flere lag i fjorden. Det rike økosystemet vil bli endret, og vi vil ikke få det tilbake.

I dag avholder Natur og Ungdom landsmøte utenfor Fredrikstad med klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) som en av gjestene. Han må være forberedt på spørsmål om Førdefjorden.

Setter sin lit til Venstre

Ikke mange mil unna fortsetter regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Skjoldvær håper sistnevnte parti vil tale Førdefjordens sak der.

– En ny utredning av tillatelsen til å bruke Førdefjorden som deponi for gruveavfall, bør være et av Venstres viktigste krav i regjeringsforhandlingene, mener NU-lederen.

Hun håper at en slik utredning vil kunne sette en endelig stopper for en praksis som Norge er tilnærmet alene om.

– Bare fem land i verden bruker fjorder som avfallsplass. I tillegg til Norge er det Chile, Indonesia, Tyrkia og Papua Ny-Guinea.

– Men selv om antallet arbeidsplasser blir færre hos Nordic Mining, er det vel fortsatt snakk om mange viktige arbeidsplasser for lille Naustdal kommune?

– Ja, vi forstår godt at de arbeidsplassene er viktige. Samtidig advarer sjømatnæringen mot deponiet. Nettoeffekten ved å trekke tilbake Nordic Minings tillatelse kommer til å bli positiv. På lang sikt er en ren fjord med ren sjømat en verdi som står seg lengre.

Næringsminister Monica Mæland (H) har likevel vært opptatt av de mer umiddelbare effektene av Nordic Minings planer.

– Det er antydet verdiskaping på 500 millioner kroner hvert år, 300 arbeidsplasser lokalt, 500 i Norge totalt, uttalte hun til NTB i april 2015, etter at regjeringen hadde sagt ja til prosjektet.

– Vil ikke endre vårt syn

Seksjonssjef Harald Sørby i Miljødirektoratet heller kaldt vann i blodet på Natur og Ungdom.

– Det er viktig å påpeke at det er de forurensningsmessige forholdene som er vår primære vurdering og at vi med det skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet når vi tillater en forurensende virksomhet. I vår vurdering av om en tillatelse kan anbefales, har vi tatt høyde for at det er usikkerhet i tall om arbeidsplasser, og ny informasjon vil i utgangspunktet ikke endre vårt syn, sier han.

Klima- og miljødepartementet har ingen kommentarer til saken ut over det Miljødirektoratet har å anføre.

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Næringsdepartementet påpeker at både gruveprosjekter og andre næringsprosjekter vil kunne endres fra planleggingsstadiet til drift kan starte.

– Det er mange faktorer som påvirker lønnsomhet og drift, som råvarepriser, utvikling i driftsmetoder og utstyr, og bedriftens egne produksjonssystemer. Når det skjer utvikling på disse områdene, kan det også påvirke bedriftens tilpasninger, lønnsomhet og verdiskaping, sier Hiim.