Innenriks

Giske fritas fra vervet som nestleder i Arbeiderpartiet

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at Trond Giske fritas som nestleder i i Ap på ubestemt tid. Grunnen som oppgis er den vanskelige situasjonen i partiet.

– Sentralstyret i Arbeiderpartiet møtes tirsdag for å diskutere situasjonen knyttet til varsler mot nestleder Trond Giske. I lys av den krevende situasjonen partiet står i og sakens karakter er Trond Giske og jeg enige om at han fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid, sier partileder Jonas Gahr Støre i en pressemelding sendt ut i kveld.

–  Falske varsler

Det har ikke lyktes Dagsavisen i å få en utdypende kommentar til dette fra noen i Ap-ledelsen, men Giske skriver selv på Facebook i kveld:

– Jeg har i dag meddelt partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng at slik situasjonen er, ser jeg det som umulig å utøve oppgavene som nestleder i Arbeiderpartiet på en god måte. I samråd med partilederen har jeg derfor kommet til at jeg vil tre tilbake fra denne oppgaven på ubestemt tid.

Dette vil bli meddelt sentralstyret i et brev, skriver Giske. Han skriver videre at en grundig behandling innebærer at også han får legge frem sin versjon.

– Det er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider. Disse har systematisk vært lekket til mediene, Alvorlige anklager er blitt publisert kun basert på anonyme kilder, kommentert som sannheter, og spredt i sosiale medier. Dette har gjort min og andres situasjon svært vanskelig, og undergraver også tryggheten til reelle varslere.

– Jeg forstår at de siste ukene har skapt stor usikkerhet og mange spørsmål. Jeg ser frem til å besvare disse spørsmålene på en god måte. Saken har rammet partiet jeg er glad i, og vært en vanskelig sak å stå i for ledelse og tillitsvalgte. Jeg håper at min beslutning om å tre tilbake gjøre det mulig for Arbeiderpartiet å kunne arbeide med de mange store politiske spørsmål som krever vår oppmerksomhet i tiden fremover, skriver Ap-politikeren.

Les også:Trond Giske er ferdig

–  Klokt å frita Giske

–  Jeg er fortsatt sykmeldt, og vil takke de mange som har gitt meg støtte, omtanke og tillit i disse dagene. Det setter jeg stor pris på. Jeg håper fremtiden vil vise at jeg er den tilliten verdig, skriver Ap-politikeren videre.

Giske ble sykmeldt 22. desember, dagen etter at han først beklaget sin oppførsel gjennom en pressemelding og deretter i et intervju med Dagsrevyen uttalte at han har oppført seg på en måte som ikke er i tråd med de verdiene han ønsker å leve etter.

«Jeg tror nok jeg må innse at jeg ikke har vært meg min oppførsel bevisst nok. Det kan dreie seg om ulikhet i maktforhold, aldersforskjell og sosiale sammenhenger med mye alkohol», sa han.
Samtidig har Giske via sine rådgivere overfor NTB avvist å ha utsatt noen for seksuell trakassering.

– Jeg vil gjenta min beklagelse for at jeg har påført andre mennesker ubehag og problemer ved min tidligere atferd. Jeg har gjort feil, og har ikke alltid vært bevisst nok på rollen min og hvordan den oppleves. Jeg har stor respekt for dem som deler sine historier, alle varsler skal gis en riktig og grundig behandling, skriver Giske i kveld på Facebook.

Avgjørelsen får støtte fra partifelle og sentralstyremedlem Else-May Botten.

– Det er klokt at Trond Giske nå fritas som nestleder, sier Botten i en SMS til Dagsavisen.

– Dette er en krevende situasjon som bunner i varsler rundt Trond Giske. Jeg skjønner at han ønsker å fratre sine tillitsverv slik situasjonen er nå, utdyper hun.

Les også:Trond Giske: «Beklager sterkt»

Kommentatorer: Utsetter vanskelig situasjon

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, betrakter fritaket som et kompromiss i en vanskelig situasjon.

– Dette er en enighet mellom Trond Giske og Jonas Gahr Støre, og ikke et formelt forum som har besluttet det. Jeg ser det som et slags kompromiss i en veldig vanskelig situasjon for Arbeiderpartiet, sier NRKs politiske kommentator Magnus Takvam til NRK.

Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i BT, mener Giskes fritak fra sitt verv i kveld, kan virke som en utsettelse av et problem.

– Det er fornuftig at han fritas fra vervet, og det ville vært enda mer fornuftig om det skjedde tidligere. Men det gir neppe Ap ro til å jobbe med andre ting. Et slikt midlertidig fritak er trolig bare å utsette en vanskelig beslutning, sier Gudbrandsen til kanalen.

Ønsker punktum

I morgen møtes Arbeiderpartiets sentralstyre til et ekstraordinært møte, hvor varslene om nestleder Trond Giske blir tema.

Stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Lise Christoffersen sa tidligere i kveld til Dagsavisen at hun har klare forventninger til hva som bør skje på sentralstyremøte i morgen.

– Jeg forventer at det blir en gjennomgang av det som har skjedd, om ledelsens håndtering av varslene og deres konklusjon, sier Christoffersen.

Flere Ap-kvinner gikk ut før jul og mente nestlederen burde trekke seg.

På direkte spørsmål om hun har tillitt til Giske svarer Christoffersen:

– Det vil jeg ikke svare på nå. Jeg vil komme med et åpent sinn til det møtet og få hele bildet før jeg trekker en konklusjon, sier hun.

Arbeiderpartiet skal også ha et landsstyremøte i slutten av januar, men Christoffersen mener saken bør være avklart før den tid.

– Jeg håper å få satt et punktum for denne saken nå. Det vil være det beste for alle. Nå overskygger denne saken helt fokuset på politikk, som er det vi er ment å jobbe med, sier stortingsrepresentanten.

Les også:– Giske har ikke mye å gå på

– Alvorlig situasjon

Støre sier i et nyttårsintervju med NTB at situasjonen med varsler er alvorlig – og legger til «særlig med tanke på det varslerne kan ha opplevd».

Men han lovet da ingen konklusjoner allerede i tirsdagens krisemøte, slik Christoffersen og flere andre håper på.

– Vi må ta varsler på alvor og bruke nødvendig tid til å behandle dem forsvarlig, sier Støre til NTB.

– Rystende

I vandrehallen på Stortinget uttalte Støre fredag før julehelgen at tilliten til Giske er svekket og at nestlederen har lite å gå på.

Samme kveld skrev Ap-nestleder Hadia Tajik på Facebook at hun var blitt kontaktet av flere som har varslet om Giskes oppførsel.

– For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist, skrev hun.

Støre har tidligere sagt at kvinner har har rapportert om «ubehagelig omgang av seksuell karakter» fra Giske, men har ikke ønsket å kommentere hvor mange varsler partiet har mottatt. Giske har avvist at han har utsatt noen for seksuell trakassering.

Giske kan ha brutt likestillingsloven, ifølge konklusjonen i et internt dokument Arbeiderpartiet har fått utarbeidet om to av varslene mot nestlederen.

«Etter en samlet vurdering av de beskrivelser som er gitt, finner vi at det med stor grad av sannsynlighet må legges til grunn at det foreligger tilfeller av seksuell trakassering begått av Trond Giske mot KVINNE 1 og KVINNE 2», heter det i den juridiske betekning som VG og NRK har fått tilgang til.

Nyeste fra Dagsavisen.no: