Innenriks

Skilte foreldre i full konflikt om barnefordelingen i jula

Fortvilte foreldre kontakter familievernkontorene fordi de ikke klarer å bli enige om hvem som skal ha barna i jula.

Avklar hvem som skal være hvor i jula i god tid før jul, råder familievernkontorene.

Av Trine Andreassen og Marie De Rosa

– Vi får en del henvendelser fra foreldre som trenger hjelp til å avklare juleferien, sier Yvonne Severinsen, psykologspesialist og leder for Homansbyen familievernkontor i Oslo.

Hun forteller om fortvilte foreldre med høyt konfliktnivå.

– Det handler gjerne om deling av ferien – hvem som skal være hvor når og hvilken dag man skal bytte. I saker med veldig høyt konfliktnivå kan foreldre dessverre bli veldig opptatt av rettigheter og rettferdighet. De teller dager og mener at «nå er det min tur». Situasjonen kan kompliseres ytterligere ved at det skal tas hensyn til mine og dine barn, sier Severinsen.

Les også: – Julegudstjeneste er ikke avhengig av religion, sier muslimsk Ap-politiker.

– Tenk på barnas behov

Familievernkontorene er statlige og gir tilbud om behandling og familierådgivning når det oppstår vansker, konflikter eller kriser. De foretar også megling etter ekteskapsloven og barneloven.

– Vi er veldig opptatt av at foreldrene skal ha avklart jula i god tid. Fordi jula er ei tid med mange forventninger, er det viktig at barna kan falle til ro og glede seg til jul uten å være urolige for hvordan det skal bli. Vi prøver å få foreldre til å ta utgangspunkt i barnas behov mer enn egne følelser, hva man er berettiget til og hva som er rettferdig. Om barnet er hos den ene forelderen én dag eller mindre, spiller liten rolle for barnet. Det som spiller en rolle, er at det er noenlunde ro og harmoni og at foreldrene samarbeider. Det vanskeligste for barna i jula er om det er konfliktfylt og dårlig stemning mellom foreldrene, sier Severinsen.

Hun tror ganske mange barn har ei jul som preges av at foreldrene har vanskelig for å snakke sammen.

– Enten ved at det er uttalt høyt konfliktnivå og krangling eller at barna vet at foreldrene ikke snakker sammen og har en fiendtlig innstilling.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Feirer julaften sammen

Også Enerhaugen familievernkontor i Oslo har inntrykk av at flere foreldre sliter med å løse samværet i jula.

– Vi merker en økning når det nærmer seg jul, sier leder Hildegun Holm.

Det gjør også familievernkontoret i Sør-Trøndelag.

– Henvendelsene pleier å trappes opp på senhøsten hvert år, sier leder Stig Winsnes.

– De sakene som er vanskelige, er tilfellene der mor og far ikke blir enige og hvor begge har sterke preferanser. Da forsøker vi å løse konflikten med gode forhandlinger og å vise til retningslinjene, som tilsier at det skal være en slags fordelingsnøkkel.

Hensynet til geografiske avstander, tradisjoner og barnas alder spiller også inn, forteller Winsnes.

– Hvis en av foreldrene for eksempel har sine foreldre et annet sted i landet, vil det måtte tillegges en del vekt. Noen familier løser dette ved å feire julaften sammen selv om de ikke er et par, og så fordele resten av ferien mellom seg. Det er en løsning vi støtter opp under, så lenge stemningen er god, sier Winsnes.

Les også: Færre barn ringte om julefyll

Hos mormor i fars jul

Familievernkontoret i Drammen forteller om generell pågang fra skilte foreldre med barn før ferier.

– Vi forsøker å få foreldrene til å lage gode avtaler, så de skal slippe å holde på med dette hvert år. Jula er spesielt sårbar, for da er også øvrig familie involvert. Når ferier skal organiseres, er det ofte flere som gjør krav på barna, i form av øvrig slekt som foreldrene ofte føler seg forpliktet overfor. Da kan det bli litt mer hektisk hvis man ikke har avtaler klare på forhånd, sier Harald Holm Nilssen, avdelingsleder i Drammen.

Les også: 3 av 4 foreldre gir etter for kjøpepress

Også familievernkontorene i Tromsø og i Kristiansand melder om at samværsrettigheter i jula er en velkjent problematikk, både i månedene før høytiden og resten av året. Fra Østfold meldes det om at jula er den ferien der familievernkontoret bruker mest tid på meklinger mellom foreldre.

– Det er mange følelser knyttet til høytida, og timene blir ekstra verdifulle. Spørsmålene kan dreie seg om når barna skal komme på julaften, om det er greit at de er på besøk hos mormor når de egentlig skal feire med far, om de skal åpne pakkene ett sted eller hos begge. Det er til og med noen som har ringt og spurt om hvem som eier julegavene til barna, om det er mor eller far. Jeg tenker at det nok er barna som eier gavene. Men det sier noe om trøkket rundt dette her, sier teamleder Line Helledal i Østfold.

Les også: Folk gir bort søppel i julegave til barn

– Ikke vis savnet

Hun forteller at kontoret råder foreldre til å lage en konkret og tydelig samværsavtale for jula, aller helst en avtale som gjelder for flere år fram i tid.

– Foreldrene må prøve å sette sine egne, såre følelser til side, sier Helledal.

For jul uten barna kan være en sår opplevelse for de voksne også, som Yvonne Severinsen ved Homansbyen familievernkontor også påpeker.

– De første årene etter et brudd er det vanskelig å ikke skulle få feire sammen med barnet sitt, og det prøver vi å anerkjenne. Men hvis forelderen klarer å sette konflikter til side og samarbeide, er det den aller største julegaven barnet kan få. Det å kunne snakke godt om den andre forelderen selv om ting er vanskelig mellom foreldrene, å klare å si at nå skal du være hos pappa i jula, og jeg håper du får det kjempefint, og også gi inntrykk av at en selv skal ha det bra, er viktig for barn. Barn tar mye ansvar for foreldrene sine. Hvis barn får følelsen av at den forelderen man ikke er hos, sitter og savner, blir det veldig vanskelig for barnet, sier Severinsen.

Hun påpeker at det er veldig varierende i hvor stor grad foreldrene klarer å skjerme barna for konflikt.

– I familievernet møter vi også veldig mange kompetente, flinke, omsorgsfulle foreldre som klarer å skjerme barna og setter sine konflikter til side, understreker Severinsen.

Les også: Tradisjonene som forsvant

Ekspertenes råd til skilte foreldre

* Jula er barnas høytid. De voksnes behov bør komme i andre rekke.

* Tenk på hva som er viktig for barna. Prøv å legge konflikter på is.

* Felles julefeiring? Tenk nøye gjennom om du selv klarer å gjennomføre det.

*Julefeiring alene? Trygg barna på at du kommer til å ha det bra i julen.

* Julefeiringen er ikke tida for å introdusere barna for nye kjærester. Vær veldig forsiktig med å bringe en ny partner inn i selve julefeiringen, før du er helt sikker på at barna har akseptert ham eller henne.

* Brus istedenfor rus. Barn trives best med voksne som oppfører seg slik de pleier og ikke forandrer seg fordi de har drukket alkohol.

Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet