Innenriks

Solberg: – Norge kan ikke være med på et atomvåpenforbud

Statsminister Erna Solberg (H) mener at Norge som NATO-land ikke kan være med på et juridisk bindende atomvåpen-forbud.

– Det vi må få til, er gjensidig nedrustning og å få en verden som er fri for atomvåpen, men da må de som har atomvåpen, være med. Vi får ikke det gjennom en traktat som de som har atomvåpen ikke er med på, sa Solberg etter utdelingen av Nobels fredspris til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

Solbergs applaus under seremonien stilnet da ICAN-leder Beatrice Fihn kritiserte statene som ikke er med på FNs traktat om forbud mot atomvåpen. Etter seremonien begrunnet hun det med at nedrustning ikke kan komme som resultat av et FN-vedtak, men at det krever gjensidige avtaler mellom landene som har slike våpen.

– Vi er ikke uenige om hva som er målet, men vi er nok uenige om hvordan vi får dette til, sa Solberg.

Solberg trakk også fram Norges NATO-medlemskap som en grunn til at Norge ikke kan gå inn for et juridisk bindende forbud.

– NATO har atomvåpen som en del av sitt forsvarskonsept, og det må vi være med på, sa statsministeren.

(NTB)

Mer fra Dagsavisen