Innenriks

Mener LO og NHO hvitmaler useriøse byggefirmaer

På handlehvitt.no skal forbrukere kunne sjekke om firmaer de vil leie inn driver seriøst eller ikke. Men nettportalen, som blant andre LO og NHO står bak, setter godkjentstempel på verstinger, mener Byggebransjens uropatrulje.

Av Marie De Rosa og Jens Marius Sæther

– Nettportalen villeder forbrukerne, advarer Vidar Sagmyr.

Han jobber for Byggebransjens uropatrulje, som er et samarbeid mellom byggebransjen og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i Trondheim.

– Dette markedsføres som en nettportal som skal gjøre det enklere for private forbrukere å ta hvite valg, men enkle søk viser at folk nærmest blir anbefalt å bruke særdeles useriøse aktører. Det gir en falsk trygghet til forbrukerne, sier Sagmyr.

Les også: – Det er visse folk du ikke legger deg ut med

– Nettportalen bør tas ned

Sagmyr har i portalen søkt opp flere firmaer som han omtaler som verstinger i rehabiliteringsmarkedet. Samtlige av disse skylder Skatteetaten hundretusener av kroner og har flere inkassosaker mot seg.

– For oss er det meget bekymringsfullt at mange av de vi definerer som useriøse bedrifter glatt går gjennom filteret på handlehvitt.no. Også bedrifter med lang konkurshistorikk blir godkjent, sier Sagmyr.

– Sånn som denne portalen nå fungerer er den nærmest uten hensikt og bør enten tas ned, eller justeres umiddelbart, legger han til.

Også Rørleggernes Fagforening har kjennskap til flere av firmaene som kan søkes opp på handlehvitt.no. Ett av dem beskrives slik av leder Joachim Espe:

– Det luktet arbeidslivskriminalitet lang vei, det var snakk om trusler, valutasmugling og klassisk konkursrytteri.

Andre firmaer som dukker opp i søk på nettstedet, skal ha drevet med sosial dumping og unnlatt å betale ansatte lønn, ifølge Espe.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kan ikke gi garantier

Handlehvitt.no drives av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), som er en allianse bestående av blant andre LO, NHO, KS, Unio og YS. Selve portalen administreres av Skatteetaten.

Leder Øivind Strømme i SMSØ, som også er direktør for regionalavdelingen i Skattedirektoratet, vedgår at portalen ikke gir en fullgod trygghet til forbrukerne.

– Vi er tydelige overfor forbrukerne at handlehvitt.no kun er én kilde og at de må sjekke flere forhold samtidig. Ett tiltak er å sørge for at betalingen skjer over bank. Det er også viktig å kontrollere fakturaen ordentlig. Man kan til og med be om å få se lønnsslipper. Men de offentlige registrene er dessverre ikke gode nok til å garantere at et firma er helt hvitt.

Nettportalen er ifølge Strømme koblet opp til Brønnøysundregistrene. Ingen andre opplysninger om firmaene kommer fram gjennom portalen og det er heller ikke lagt flere seleksjonskriterier til grunn for hvilke firmaer som kan søkes opp, får Dagsavisen vite. Det som kommer fram på handlehvitt.no, er altså den samme åpne informasjonen som kommer fram i enhetsregisteret – blant annet om firmaet har betalt merverdiavgift og har fast ansatte.

Les også: LO frykter sosial dumping i luftfarten

Ønsker å dele mer

Alle andre skatteopplysninger som er knyttet til enkeltpersoner eller enkeltforetak, som for eksempel skattegjeld, er taushetsbelagte, forklarer Strømme. Dermed får ikke forbrukeren vite om firmaet han eller hun søker opp, tidligere har unndratt skatt eller på andre måter drevet ulovlig.

– Da firmasjekken ble satt opp i 2011 var slik begrenset informasjon mer relevant, men de useriøse aktørene har tilpasset seg, og registrerer nå virksomhetene for merverdiavgift. Det betyr ikke nødvendigvis at de sender inn mva-oppgaver eller betaler en eventuelt skatterestanse, men dette er ikke lov å legge inn i et søk per i dag, sier Strømme.

Han forteller at Skattedirektoratet i flere år har bedt om en lovendring som gjør at det blir lettere for etaten å gi ut informasjon om enkelte virksomheter til forbrukerne.

– Vi har levert inn en del forslag til Finansdepartementet på ulike regelverksendringer for å løse dette og det jobbes med saken, men vi fikk oppdraget fra departementet i høst, så det er dessverre ikke nært forestående, sier Strømme.

Les også: Kriminelle i byggebransjen: – Jeg ser en vegring mot å straffeforfølge saker

LO: – Et godt verktøy

Også NHO mener det er problematisk at for mye informasjon om bedriftenes seriøsitet er taushetsbelagt.

– Firmasjekken er i praksis bare en henvisning til opplysningene i Brønnøysundregistrene. Det er ikke nok til å vurdere om de betaler skatter og avgifter. NHO mener at det er behov for en oppmykning av taushetsreglene. Finansdepartementet sitter på konkrete forslag til justeringer. Et minimum for å kunne vurdere seriøsitet bør være opplysninger om firmaet har vært konkurs, har ansatte, skylder skatt og har levert det det skal av pliktige oppgaver, skriver Maj Hines, advokat i NHO og styremedlem i SMSØ, i en epost til Dagsavisen.

I likhet med NHO, viser LO-sekretær og SMSØ-styremedlem Trude Tinnlund til Skatteetatens taushetsplikt.

– Dette er en sak vi er klar over, og som vi har tatt opp i styret i SMSØ, skriver Tinnlund i en epost til Dagsavisen.

Hun kaller det «uheldig» at informasjonen på portalen ikke er av høy nok kvalitet, men mener likevel den er verdt å beholde.

– Jeg mener portalen generelt sett er et godt verktøy, og så lenge vi får bedret informasjonen, så vil jeg si at den fortsatt bør holdes oppe, skriver hun.

LES OGSÅ: Slik skal de farge byggebransjen hvit

Nyeste fra Dagsavisen.no: