Innenriks

Derfor vil kontrollkomiteen kalle Siv Jensen inn på teppet

– Når påstand står mot påstand, er det bare gjennom en åpen høring at vi kan få en avklaring, sier leder av kontrollkomiteen, Dag Terje Andersen. Nå går Ap, SV, KrF, og sannsynligvis Sp, inn for høring i SSB-saken.

Av Bjørn S. Kristiansen og Sofie Prestegård

SSB-saken er i ferd med å bli enda et hakk mer alvorlig for finansminister Siv Jensen (Frp) og regjeringen. På Stortinget er kontrollkomiteen i ferd med å rulle ut teppet i høringssal 1.

Komiteen har sendt finansministeren til sammen 31 spørsmål om saken. Jensen har svart – først i et brev på 59 sider, deretter i nok et brev, denne gangen på 169 sider.

Men svarene er ikke gode nok for komiteens medlemmer, snarere tvert om:

– For å ta konklusjonen først: Jeg mener det nå bør gå mot høring. Det er såpass mange ubesvarte spørsmål og ulike framstillinger av saken. Så vi bør høre synspunktene både fra statsråden og fra Meyer på samme arena, sier KrF-representant Hans Fredrik Grøvan til Dagsavisen.

Onsdag ettermiddag antydet kontrolkomiteens leder, Dag Terje Andersen (Ap), at det kunne gå mot høring i saken. Overfor Dagsavisen torsdag forsterker han budskapet:

– Når påstand står mot påstand, er det det bare gjennom en høring at vi kan komme nærmere en avklaring.

Torsdag hadde også SV hørt nok. Partiets mann i kontrollkomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, forlanger høring. 

– Etter Jensens svar og Meyers brev har SV kommet frem til at det må åpnes for høring i SSB-saken. Det er problematisk at finansministeren gir en annen versjon av hva som har skjedd og ikke skjedd enn hva Meyer og andre har gitt, sier Fylkesnes.

LES OGSÅ: Christine Meyer om Siv Jensens svar til komiteen: Flere av svarene gir feilaktig og skjev fremstilling

Dette er saken

Bakgrunnen for konflikten om Statistisk sentralbyrå (SSB), er en omorganisering internt i etaten. Dette har skapt intern strid, i tillegg til bekymring også utenfor byrået.

Eksternt var både LO og NHO har uttrykt bekymring for om SSB i framtida vil kunne levere like godt i Teknisk beregningsutvalg, som legger føringer for de årlige lønnsoppgjørene.

Internt ble flere forskere opprørt over at de skulle flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen mot sin vilje. En av disse var Erling Holmøy, som er kalt «innvandringsregnskapets far».

Det er også stilt spørsmål ved den nå avgåtte SSB-sjefen Christine Meyers objektivitet og integritet. Noe av bakgrunnen er at Meyer dagen hun tiltrådte som SSB-sjef, sa i Dagsavisens faste spalte «Navn i Nyhetene», at hun er villig til å gå i demonstrasjonstog for å sikre fortsatt innvandring til Norge.

Uttalelsen vekket bekymring i regjeringspartiet Frp.

LES OGSÅ: – Disse konspirasjonsteoriene om at omorganiseringene i byrået er satt i gang for å få satt en profilert forsker på et sidespor, det har jeg ikke noe tro på, sier SSB-veteran Lars Østby

Etter massiv debatt i mediene om prosessen, og flere møter hos finansministeren, fikk Meyer 9.november beskjed om at hun ikke lenger hadde Siv Jensens tillitt.

Etter de to hadde hatt hver sin pressekonferanse hvor de ga sin versjon av saken, ble Meyer og Finansdepartementet 12. november enige om en avtale som innebar at hun fratrådte sin stilling.

I et brev til internasjonale kolleger skriver tidligere SSB-sjef Christine Meyer at hun mistet støtten fra Siv Jensen støtte på grunn av innvandringsstatistikk. Jensen har avvist at det har noe med saken å gjøre.  De to er også uenig om i hvilken grad Finansdepartementet har advart Meyer om den omorganiseringsprosessen hun igangsatte.

LES OGSÅ: Støre om Solberg: – Unnvikende og lite presis om SSB-bråket

– Går ikke opp

KrF-representant Grøvan antyder at finansministeren ikke har klart å dokumentere hvorfor hun mistet tilliten til Meyer, og han omtaler det som et hovedspørsmål.

– Finansministeren kan for eksempel ikke vise til leveranser fra Meyer som ikke har holdt mål, sier Grøvan, og utdyper:

– Dette har vært en prosess gjennom hele 2017. Departementet har blitt orientert, de har fått forslagene på bordet, men har ikke stoppet prosessen. Det er først når de fikk halvårsrapporten, som ble behandlet sent i høst, at de satt bremsene på.

Finansministeren har oppgitt at hun mistet tilliten til Meyer blant annet fordi den nå avgåtte SSB-direktøren ikke skal ha lyttet til signaler om å bremse omorgansieringen av SSB.

LES OGSÅ: Slik ville Christine Meyer rydde opp i SSB-bråket, men fikk ikke lov

Grøvan mener på sin side at resonnementet henger dårlig sammen.

–  Vi må ta det hun sier på alvor, men samtidig synes jeg at det er et grunnlag som det hvert fall bør bores dypere i. Er det virkelig mulig å si at leveransene blir kvalitativt mye dårligere basert på et forslag til omorganisering? Der mangler det etter min mening en sammenheng som gjør at dette resonnementet går helt opp, sier han.

Han mener det er helt sentralt å verne om uavhengigheten til SSB. Meyer mener hun ble utsatt for politisk press av finansministeren som truet denne uavhengigheten, noe Jensen har avvist

Når man er opptatt av ikke bare omorganiseringsprosessen, men hvem som bekle de ulike funksjonene i den nye organisasjonen, da har du etter min mening gått veldig langt i å ha tydelig meninger om hvordan en organisasjon skal rigges for å levere, sier Grøvan, men henvisning til at departementet i samtaler med Meyer har hatt meninger om enkeltforskere.

SSB-forsker Erling Holmøy, som har jobbet mye med kostnadsprognoser ved innvandring, skal ha blitt nevnt flere ganger.

LES OGSÅ: Jusprofessorer uenige om SSB-saken: - Helt innenfor ordinær instruksjonsmyndighet

– Ikke gitt innsyn i alt vi har bedt om

Dag Terje Andersen peker på en avklaring fra Jensen som han mener vekker oppsikt.

– Det går på den formelle styringsstrukturen, der Siv Jensen først erklærte at hun ikke hadde tillit til Christine Meyer, før hun nå faktisk innrømmer at Meyer faktisk ikke var avhengig av statsrådens tillit. Noe som for så vidt er åpenbart, siden Meyer ble ansatt av Kongen i statsråd, og ikke av Finansdepartementet. 

Andersen er også klar på at finansministerens erkjennelse om at departementet i samtale med Meyer har hatt meninger om hvem som burde jobbe hvor i SSB, kan bli et tema i kontrollhøringen.

– Det er et punkt der det er forskjellige versjoner. Meyer har oppfattet at dette var et sentralt punkt fra departementet, ikke bare på modellnivå, men på personnivå.

Andersen mener at fordi finansministeren ikke har gitt innsyn i alt komiteen har bedt om, blir det helt nødvendig med en høring for å få alle svar på bordet.

– Jensen har gitt sin versjon. Noen av de tingene vi har bedt om innsyn i, har vi ikke fått. Det gjelder referater fra det Jensens i sitt første svar henviser til som samtaler og dialog i tillegg til de ordinære møtene. I og med at vi ikke får referater fra disse møtene, blant annet en medarbeidersamtale i mai, som for så vidt det gis en forklaring på, men da har vi bare én mulighet, og det er at begge parter får anledning til å uttale seg til oss, sier han, og legger til:

– Den eneste muligheten vi har til å stille disse spørsmålene opp mot hverandre, bore i hvorfor det er forskjellige oppfatninger, og eventuelt finne ut hvem som har rett, det er gjennom en høring.

– Slik du oppfatter saken nå, burde Meyer forstått at hun ikke hadde så mye støtte som hun trodde?

– Det er én av tingene vi må bore i, for her står påstand mot påstand, sier Andersen.

Sp-representant i kontrollkomiteen, Nils Bjørke, viser til neste ukes komitémøte før partiet endelig tar stilling til om statsråden bør kalles inn på teppet i en kontrollhøring. Likevel gjør han det klart:

– Vi må nok gå en runde til i saken, det ser slik ut. Da er det aktuelt med høring. Vi har fått omfangsrike svar fra finansministeren, men jeg føler at svarene ikke går inn til kjernen i spørsmålene vi stiller. De går litt rundt, sier Bjørke.