Innenriks

Nye svar fra Siv Jensen om SSB

Finansminister Siv Jensen (har publisert et totalt 169 sider langt brev med nye svar til Stortinget om SSB-saken.

Av NTB

Brevet ble lagt ut sent onsdag ettermiddag på departementets nettside.

– Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i dag fått en detaljert gjennomgang av saken slik den har forløpt. Jeg er glad for å få utdype saken for komiteen. – Det er nødvendig å modernisere og omstille SSB, men endringene må verken svekke byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget eller foregripe statistikklovutvalget. Dette har vi vært opptatt av hele tiden, og vi har som kjent advart mot det en rekke ganger, skriver Jensen i en kommentar til det nye brevet.

Brevet svarer på 25 nye spørsmål som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sendte Jensen forrige uke om hennes rolle i den omstridte omorganiseringsprosessen i SSB. Komiteen mente de første svarene de hadde fått i saken, ikke var tilstrekkelige.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Press

Komiteen har varslet at de vil gå inn i saken for å vurdere om det har blitt utøvd utilbørlig politisk press i saken.

I alt er det snakk om 13 hovedspørsmål og 12 underspørsmål, inkludert henstillinger om at det oversendes referater fra ulike møter. Tilleggsoppdraget til det såkalte statistikklovutvalget om også å vurdere forskningsavdelingen i SSB, er blant forholdene komiteen vil borre i. Komiteen har også spurt om hvorfor ikke styrelederen måtte gå av, når Finansdepartementet mente Christine Meyer måtte gå av.

Les også: Slå ring om SSB

Avtale

SSB-sjef Christine Meyer og Finansdepartementet ble 12. november enige om en avtale som innebar at hun fratrådte sin stilling. I forkant av dette hadde finansminister Siv Jensen (Frp) sagt at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer.

Bakgrunnen for konflikten var bekymringen knyttet til Meyers omorganisering av det statlige statistikkbyrået. Jensen har hevdet at Meyer hadde fått en rekke advarsler fra departementet gjennom hele året. Meyer har på sin side hevdet at støtten fra Finansdepartementet først forsvant da det ble kjent at 25 forskere skulle flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen – inkludert innvandringsforsker Erling Holmøy. (NTB)