Innenriks

Meyer: Flere av svarene gir feilaktig og skjev fremstilling

Flere av de siste svarene til finansministeren om SSB-bråket gir en feilaktig og skjev fremstilling av fakta i saken, ifølge avgått SSB-sjef Christine Meyer.

Av NTB

I en uttalelse sendt til NTB onsdag kveld, fremholder Meyer blant annet at hun ble presset til å si opp sin stilling. Med henvisning til en mye omtalt pressekonferanse finansminister Siv Jensen (Frp) holdt 10. november, der spørsmålet om tillit ble tatt opp, skriver hun:

– Det er en omgåelse av sannheten når finansministeren på tidspunktet da pressekonferansen fant sted, ikke mente at jeg var avhengig av hennes tillit, spesielt når hun sa at jeg måtte tenke gjennom hvordan jeg ville forholde meg til hennes manglende tillit. Jeg opplever at jeg ble presset til å si opp min stilling.

Hun viser samtidig til at statsråden offentlig hadde sådd tvil om omorganiseringen av SSB.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Enkeltforskere

Meyer skriver innledningsvis at hun vil komme tilbake til en mer detaljert redegjørelse dersom Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ønsker det. Samtidig kommenterer hun flere deler av det totalt 169 sider lange brevet som Jensen sendte til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité onsdag.

– Det er ikke korrekt at departementet ikke har hatt synspunkter på konkrete innplasseringer av enkeltmedarbeidere i avdelingene i SSB. Samtalen den 27. oktober dreide seg om å endre innplasseringen av en navngitt forsker som jeg ikke ville etterkomme uten en skriftlig instruksjon fra departementet, skriver hun, og fremholder videre

– Løsningen som jeg godtok, dreide seg om at to navngitte forskere skulle få med seg arbeidsoppgavene over i statistikkavdelingene. Finansdepartementet bekreftet i samtalen at de var innforstått med at den kvalitetsforbedringen SSB hadde planlagt ikke ville bli gjennomført med denne løsningen.

– Grundig dokumentert

Jensens brev viser at departementet har vært grundig informert om prosessen i forskningsavdelingen, ifølge Meyer. Hun sier departementet ikke kan dokumentere at det mente SSB burte stoppe prosessen.

– Vi fikk støtte fra Finansdepartementet til omstillingsarbeidet og prinsippene for arbeidet helt fram til resultatet for innplassering av forskere ble kjent 23. oktober, skriver hun.

Meyer avviser også at hun har vinglet i synet på utsettelsen av prosessen i forskningsavdelingen.

– Finansministeren ba meg om å utsette prosessen i møtet 30. oktober. Jeg sa meg villig til å utsette selve organiseringen av avdelingen med de 50 forskerne, men dette forslaget ble avvist av finansministeren, fremholder hun.

– Allerede dagen etter sa jeg meg villig til å etterkomme finansministeren ønske om å reversere innplasseringen, men ba om avklaring om hva som skulle reverseres og utsettes. (NTB)