Innenriks

Bare råd til seier

Staten kan til slutt gå seirende ut av klimasøksmålet på grunn av pengemangel hos motparten.

– Vi håper og tror på seier i tingretten. Det var jo derfor vi gikk til dette søksmålet, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

– Hvis vi likevel skulle tape, er det ikke gitt at vi anker til lagmannsretten. Det avhenger av den økonomiske situasjonen vår, og om vi blir idømt saksomkostninger. Det vil kunne dreie seg om mange millioner kroner ekstra, tilføyer hun.

I går ble Oslo tingsretts behandling av det historiske klimasøksmålet avsluttet, etter en drøy ukes forhandlinger. Stridens kjerne har vært regjeringens tildeling av blokker for oljeleting i Barentshavet, og hvorvidt dette er i strid med paragraf 112 i Grunnloven, den såkalte miljøparagrafen. Det mener både Natur og Ungdom, Greenpeace i Norge og Besteforeldrenes klimaaksjon, mens staten, som saksøkt part, er uenig.

Les også: Eks-statsråder med på søksmål mot staten

– Én til tre måneder

– Det kan ta én til tre måneder før dommen foreligger, forteller Skjoldvær.

Slik hun vurderer det, er flere forhold som tilsier at den kommer til å gå i miljøorganisasjonenes favør:

* Hensynet til klimaet. Oljeaktivitet i Barentshavet vil kunne føre til store og langvarige utslipp av klimagasser, og Norge har ikke gjort nok på andre områder for å kompensere for disse utslippene.

* Hensynet til de lokale forholdene i Barentshavet. Polarinstituttets anbefalinger er blitt overkjørt.

* Økonomiske hensyn. Det er på ingen måte gitt at oljeaktiviteten i Barentshavet blir den gullgruven som regjeringen har hevdet.

– Grunnlovens paragraf 112 setter en grense for hva myndighetene kan og ikke kan gjøre, understreker Skjoldvær.

Selv om dommen skulle bli som Skjoldvær håper og tror, vil ikke det innebære at sluttstrek blir satt for den rettslige behandlingen.

– Staten har flagget at de om nødvendig vil ta saken helt til Høyesterett, minner Skjoldvær om.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– 1 million kroner

Hvor mye penger har dere brukt på denne rettssaken?

– Vi har samlet inn 1 million kroner, men det er ikke nok til å dekke utgiftene så langt en gang. Det er fortsatt mulighet til å gi penger.

Vil et eventuelt tap i tingretten for deres del, også innebære et tilbakeslag for innsatsen mot klimaendringer?

– Jeg håper som sagt på en full seier. Hvis ikke det skjer, håper jeg på en delseier som innebærer at staten ikke imøtekommer hensynet til klimaet. Men selv ved et tap for vår del, kan ikke klima- og oljepolitikken bli dårligere enn den er i dag. Den kan egentlig bare bli bedre.

Nye tall fra Global Carbon Project bekrefter at det ikke gjøres nok for klimaet. Deres beregninger viser at det kan bli en vekst i de globale utslippene av CO2 på 2 prosent i år, etter en nedgang i 2014, 2015 og 2016, skriver Aftenposten.

Mer fra Dagsavisen