Innenriks

Alt du trenger å vite om Siv Jensen og SSB-saken

I dag får Siv Jensen dommen fra Stortingets kontrollkomité i saken som førte til at SSB-sjefen gikk av.

Finansminister Siv Jensen (Frp) på pressekonferansen mandag 13. november om SSB-sjef Christine B. Meyers avgang.

I dag kommer Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité med sin innstilling i saken om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB). Striden mellom finansminister Siv Jensen og SSB-sjef Christine Meyer ble kjent for offentligheten i oktober og førte til at Meyer fratrådte sin stilling 12. november. I forkant av beslutningen hadde Jensen sagt at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer.

Stridens kjerne

Intern strid i SSB og bekymring knyttet til at det statlige byrået skulle omorganiseres, var noe av bakgrunnen for konflikten. Omorganiseringen hadde pågått lenge, men 21. oktober ble det kjent at 25 forskere, inkludert Erling Holmøy, skulle flyttes fra forskningsavdelingen. Holmøy er kjent som forskeren bak «innvandringsregnskapet».

De varslede endringene fikk både LO og NHO til å uttrykke bekymring for om SSB i framtida ville kunne levere like godt i Teknisk beregningsutvalg, som legger føringer for lønnsoppgjørene.

Finansminister Siv Jensen sa at hun og styret flere ganger hadde advart Meyer mot å gå for fort fram med omorganiseringen. Jensen skal ha bedt Meyer om å vente på statistikklovutvalgets rapport. Den kom mandag 19. mars og fastslår at Jensen kan bestemme hva SSB skal gjøre, men ikke hvordan.

I tillegg var det i Fremskrittspartiet bekymring for Meyers objektivitet og integritet etter en uttalelse som Meyer lot falle dagen før hun tiltrådte som SSB-sjef. Meyer sa i et intervju med Dagsavisen at hun var villig til å gå i demonstrasjonstog for å sikre fortsatt innvandring til Norge.

Konflikten hardnet til

Christine Meyer måtte først i to møter på finansminister Siv Jensens (Frp) kontor om omstillingsprosessen, mandag 30. oktober og onsdag 8. november. I forkant av et tredje møte torsdag 9. november meldte flere medier at Meyer var ferdig i jobben.

Meyer tok da med seg advokat Dag Steinfeld til møtet. Finansministeren ville ikke akseptere dette, og Meyer fikk i stedet møte den administrative ledelsen i departementet.

På en pressekonferanse etter møtet gjorde Meyer det klart at hun ikke hadde levert noen oppsigelse eller mottatt varsel om oppsigelse. Meyer gikk til frontalangrep på finansministeren og sa at de siste ukenes hendelser hadde gjort at hun var bekymret for SSBs uavhengighet.

Litt senere samme ettermiddag sa Jensen at Meyer ikke ikke lenger hadde hennes tillit og at Meyer var gjort kjent med dette.

Meyer og Finansdepartementet ble søndag 12. november enige om en avtale som innebar at hun fratrådte sin stilling ved midnatt samme dag.

Høringene

Det har vært to høringer i den svært betente saken. 10. januar holdt kontrollkomiteen på Stortinget åpen høring om Jensens håndtering. Sentralt sto spørsmålet om Meyer hadde støtte i departementet for sin omorganisering av SSB. Jensen og Meyer har høyst ulike versjoner av saken. Jensen mener hun advarte mot omorganiseringsprosessen i flere møter, noe Meyer avviser.

1. mars fant den andre høringen i SSB-saken sted. Da ble mye oppmerksomhet viet notater fra møter mellom Meyer og Finansdepartementet, som Stortinget først fikk innsyn i etter en klage fra VG til Sivilombudsmannen. Notatene er unntatt offentlighet, men Dagens Næringsliv kunne i februar fortelle at departementet gjorde påtegnelser på notatene to dager før de ble sendt til Sivilombudsmannen 10. januar i år. Siv Jensen har som følge av dette møtt anklager om manipulasjon, noe som har fått Arkivverket til å be om en redegjørelse fra Finansdepartementet innen 22. mars. Arkivverket ønsker å vite hva slags rutiner departementet har for ferdigstillelse og låsing av interne notater og for brukeres tilgang til å gjøre endringer. Arkivverket er en statlig etat som har som sin viktigste oppgave å bevare og føre tilsyn i arkiver.